Select language:

Utolsó frissítés: 2014. március 7.

Bevezető

Köszönjük, hogy a SMART-ot választotta. E Használati feltételek („Feltételek”) dokumentum a SMART Technologies ULC („SMART” vagy „mi”) és Ön („Ön” vagy „Felhasználó”, magában foglalja Önt, az alkalmazást, internetes ajánlatokat vagy a szoftvert használó vagy telepítő szervezetét, iskoláját vagy társaságát is) között létrejött jogszerű megállapodás. Kijelenti és garantálja, hogy Ön jogosult a feltételek elfogadására és, amennyiben alkalmazható, kötelezi a szervezetét, iskoláját vagy társaságát és garantálja, hogy az összes felhasználó eleget tesz ezeknek a feltételeknek. Ha kiskorú, akkor a részéről a szülőjének vagy a gondviselőjének kell elfogadni e feltételeket. Kérjük, hogy az Egy fiók létrehozása című résznél nézze meg a kiskorúakra vonatkozó Adatvédelmi szabályzatunk további feltételeit.

Az alkalmazásaink, internetes ajánlatainkat vagy szoftverünket („termékeink”) használata vagy telepítése azt jelenti, hogy elfogadta e Feltételeket és a termékeinket kísérő bármely végfelhasználói licencszerződést („EULA”). Ha a termékünkhöz tartozik végfelhasználói licencszerződés, akkor ezen Feltételekkel való konfliktus esetén ez az irányadó. Ha más feltételek nem kísérik őket, ezek a feltételek vonatkoznak a frissítésekre, javításokra és bármilyen kapcsolódó internetes és mobil alapú alkalmazásokra is.

A SMART bármikor módosíthatja ezeket a Feltételeket és ekkor ezen az oldalon keresztül értesíti Önt. Ön a felelős ezen az oldalon közzétett információk rendszeres átnézéséért annak érdekében, hogy időben értesüljön az ilyen változásokról, és beszüntesse a vonatkozó termék használatát, ha nem fogadja el a módosított feltételeket. Más szóval, a Feltételek módosításai itt kerülnek közzétételre és ha Ön folytatja a termékeink használatát, az azt jelenti, hogy elfogadja és betartja a módosított Feltételeket. Ha nem ért ezekkel egyet, akkor ne használja a termékeinket.

Számos termékünk specifikus Használati feltételekkel rendelkezik, melyek csak az egyes termékekre vonatkoznak (Specifikus feltételek). Az általános Feltételekkel (ezek a Bevezetőben és az alábbi ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK szakaszban találhatók) való konfliktus esetén ezek a Specifikus feltételek az irányadók. Az alábbi termékek rendelkeznek Specifikus feltételekkel:

Az alábbi általános feltételek az összes termékünkre vonatkozinak (beleértve azokat a termékeket is, melyek rendelkeznek Specifikus feltételekkel is).

ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK

Bridgit®

Győződjön meg róla, hogy elolvassa a Bevezetőt, mivel ez fontos információkat tartalmaz az Ön és a SMART között létrejött kötelező érvényű jogszerű megállapodásra vonatkozóan. Az általános Feltételekkel (ezek a Bevezetőben és ennek az oldalnak az alján találhatók) való konfliktus esetén ezek a Bridgit kiegészítőre vonatkozó Specifikus feltételek az irányadók. Az egyértelműség kedvéért, a Feltételek minden termékünkre vonatkoznak (beleértve ezt is), de ezek a különleges Specifikus feltételek csak erre a termékre vonatkoznak.

A szoftver SMART termékekkel való használatára a SMART átruház és Ön elfogad egy nem exkluzív, át nem ruházható licencet, a következő kikötésekkel:

 1. Ön az alábbiaknak megfelelően használhatja a szoftvert:
  1. Kiszolgáló szoftver. A kiszolgáló szoftvert annyi szerverre telepíti, amennyire jogosult a kiszolgáló szoftverlicenc kezdeti és minden azt követő vásárlása alapján. A szoftvert kizárólag csak a Bridgit ügyfeleket támogató célra használhatja bármikor ezeken a szervereken. A kiszolgáló szoftver támogatja az alkalmazást egyszerre egynél több ügyfél által is, de ezt az opciót csak az egyidejű licencek vásárlásától függő egyidejű ügyfelek számának megfelelően használhatja. A szoftver használatának minden olyan kísérlete, mely megszegi ezeket a korlátozásokat, ezen szerződés felmondásával jár.
  2. Ügyfélszoftver. A Bridgit ügyfélszoftvert annyi ügyfélre telepítheti vagy töltheto le, amennyire csak szeretné, feltéve, ha az ügyfélszoftvert használó egyidejű ügyfelek számát nem korlátozza az Ön által vásárolt egyidejű licencek száma.

Vissza a bevezetőhöz

SMART ökoszisztéma hálózat (SEN)

Győződjön meg róla, hogy elolvassa a Bevezetőt, mivel ez fontos információkat tartalmaz az Ön és a SMART között létrejött kötelező érvényű jogszerű megállapodásra vonatkozóan. Az általános Feltételekkel (ezek a Bevezetőben és ennek az oldalnak az alján találhatók) való konfliktus esetén ezek a SMART ökoszisztéma hálózat (SEN) kiegészítőre vonatkozó Specifikus feltételek az irányadók. Az egyértelműség kedvéért, a Feltételek minden termékünkre vonatkoznak (beleértve ezt is), de ezek a különleges Specifikus feltételek csak erre a termékre vonatkoznak.

Bizonyos felhasználók kérelmezhetik, és kaphatnak hozzáférést a SMART ökoszisztéma hálózathoz (SEN), és a továbbiakban SEN tagokként történik rájuk hivatkozás. A SEN hálózathoz való hozzáférés a SEN tagok számára lehetővé teszi, hogy tagakkreditációkat és más programok ajánlatait kérelmezzenek. Minden ilyen programra és ajánlatra a megfelelő akkreditáció vagy egyéb program által szabályozott további feltételek és kikötések vonatkoznak.

A SEN hálózathoz további hozzáférés SEN tagság fenntartásától és jó besorolású a kapcsolódó akkreditációktól (beleértve, de nem korlátozva a tagdíj fizetést) függ, továbbá eleget kell tennie e feltételeknek. A SMART fenntartja a jogot, a SMART saját belátása szerint, megszakítson egy programot, ajánlatot, SEN tag akkreditációját és/vagy SEN tagságát beleértve, korlátozás nélkül az alábbi körülmények bármelyikének fennállása esetén:

 • a SMART megállapítja, hogy egy program vagy akkreditáció nem felel meg egy kereskedelmi igénynek, vagy más okból a továbbiakban nem támogatott, vagy
 • a SEN tagok (beleértve korlátozás nélkül bármely alkalmazottat, egyéni vállalkozókat vagy más alkalmazotti állományt):
  • nem tesz eleget bármely vagy valamennyi akkreditációs feltételnek;
  • elmulasztja a kölcsönző számára a készülék visszajuttatását a kölcsönzés feltételeinek megfelelően;
  • nem jóhiszemű vagy képesítéssel nem rendelkező ökoszisztéma résztvevőként került megállapításra;
  • elmulasztott a kapcsolódó program vagy akkreditációs díj megfizetését, ha van, késedelem nélkül;
  • becsmérlő, becsületsértő vagy más nem megfelelő megjegyzéseket tesz a SMART vállalatról vagy más SEN tagokról; vagy
  • más módon mulasztja el, hogy eleget tegyen e feltételeknek.

A SEN hálózaton keresztül rendelkezésre álló Vállalkozói címtár csak hivatkozásul szolgál a szervezetek olyan SEN tagjainak ajánlására, akik bizonyos akkreditációs szinttel vagy egyéb megbízással rendelkeznek. A SMART nem szorgalmaz, garantál vagy ajánl bármely harmadik fél vállalkozót, beleértve a Vállalkozói címjegyzékben szereplőket is. Más SEN tagoktól származó, e vállalkozókkal kapcsolatos bármely visszajelzés az ilyen SEN tagok véleménye, és nem feltétlenül tükrözi a SMART véleményét.

Előzetes értesítés nélkül változtatható bármely a SEN hálózaton keresztül biztosított ármegállapítási információ.

A SMART nemtesz semmit a következőkből a SEN tagok által kifejezetten a Webhely SEN részére Beküldött tartalmakkal, mivel ezekre a SEN tag (vagy más ide vonatkozó fél) és a SMART közötti szerződés vonatkozik:

 • Olyan digitális munkák továbbértékesítése, forgalmazása vagy más módon üzleti célra használata vagy hozzáférhetővé tétele (erre az SEN taggal kötött szerződés vonatkozik), melyeket SEN tagok küldtek be ilyen munkákra szóló akkreditálás elnyerése céljából.
 • A SMART továbbá elismeri, hogy bizonyos védjegyek, szolgáltatási jelzések, logók vagy egyéb védett jelzések, melyeket a SEN tagok töltöttek fel a SEN fórumra vagy az akkreditációs kérvényezési eljárás részeként, a SMART csak arra a célra használhatja fel, melyre azokat biztosították, ez magában foglalja a SEN tag SEN hálózatban való részvételének elősegítését.

Bármely a SEN hálózaton (vagy a SEN hálózaton keresztüli hivatkozás) útján elérhető szoftverre az alábbi Próbaverzió és egyéb szoftver letöltések című szakasz feltételei vonatkoznak, azonban a következő feltételek is vonatkoznak rájuk:

 • A SEN tagnak, ha szervezet, akkor biztosítania kell, hogy az alkalmazottaknak vállalkozóknak és egyéb alkalmazotti állománynak, titoktartási szerződés mellett, csak korlátozott hozzáférésük legyen (nyilvánosan általában rendelkezésre nem álló szoftver esetén), és ismerjék és eleget tegyenek a licenc- és e feltételeknek.
 • SEN tag csak belső felhasználási célokra használhatja, a tesztelést is beleértve, a szoftvert.
 • SEN tag bármely módon nem értékesítheti, nem értékesítheti tovább, nem forgalmazhatja illetve nem adhatja allicencbe a szoftvert.
 • SEN tag, szakmai és értékesítési bemutatókon, bemutató vagy marketing célokra használhat és megjeleníthet kereskedelmi minőségű szoftvert feltéve, hogy e jog csupán a SEN tag közvetlen alkalmazottaira, egyéni vállalkozóira és más alkalmazotti állományra korlátozódik (és nem a SEN tag értékesítési csatornájára).

Bármely a SEN hálózaton keresztül a SEN tagok számára rendelkezésre álló dokumentumot csupán SEN tag használhat az ő kizárólagos használati céljára (beleértve bármely vagy valamennyi alkalmazottját, egyéni vállalkozóját és más alkalmazotti állományát), és nem forgalmazásra, továbbforgalmazásra, módosításra vagy ugyannak bármely harmadik fél számára történő módosítási kísérlet céljából.

A SEN hálózatban a tagság bármely okból történő felmondásakor, a SEN tagnak meg kell semmisítenie bármely szoftvert és a kapcsolódó licenckulcsokat, dokumentációt, továbbá a SEN tagság révén kapott más szoftver jogosultságokat, azonnal vissza kell szolgáltatni bármely SEN program kapcsán a kölcsönadótól kapott készüléket, be kell szüntetni egy SEN program keretében kapott logó használatát vagy más jogok gyakorlását.

Vissza a bevezetőhöz

SMART Exchange®

Győződjön meg róla, hogy elolvassa a Bevezetőt, mivel ez fontos információkat tartalmaz az Ön és a SMART között létrejött kötelező érvényű jogszerű megállapodásra vonatkozóan. Az általános Feltételekkel (ezek a Bevezetőben és ennek az oldalnak az alján találhatók) való konfliktus esetén ezek a SMART Exchange® csereprogram webhely ("Webhely") kiegészítőre vonatkozó Specifikus feltételek az irányadók. Az egyértelműség kedvéért, a Feltételek minden termékünkre vonatkoznak (beleértve ezt is), de ezek a különleges Specifikus feltételek csak erre a termékre vonatkoznak.

Bizonyos tartalom, alkalmazások vagy szoftver Webhelyen tehető elérthetővé díj ellenében, és ezekre további vagy eltérő feltételek vonatkoznak, melyek az ilyen szolgáltatásnál történő regisztrációkor állnak rendelkezésre.

A licencátadóink által engedélyezett mértékig, SMART egy nem kizárólagos, nemzetközi, korlátozott, nem allicencelhető, nem átruházható SMART által biztosított tartalomra vagy a Felhasználó által a webhelyen díjmentesen létrehozott Beküldött tartalmakra ("Exchange tartalom") vonatkozó licencet ruház át, melyre a következő feltételek és a szerződése vonatkozik illetve vonatkoznak annak érdekében, hogy e licenc terjedelmén túl ne próbáljon Exchange tartalmat használni:

 • A licence nem kereskedelmi célú használatra vonatkozik, és azon korlátozás szűkítése nélkül, elfogadja, hogy nem tölt le nagyobb mennyiségű Exchange tartalmat nem kereskedelmi célú továbbterjesztéshez, bármely Exchange tartalmat kereskedelmi forgalmazáshoz, továbbá versenyt jelentő ajánlat készítésére vagy ahhoz hozzáadás céljából.
 • A módosítás nélküli Exchange tartalomhoz hozzáférhet, másolhatja, terjesztheti, közzéteheti és más módon használhatja azzal a feltétellel, hogy hivatkozik az eredeti szerzőre és/vagy a SMART logóra vagy védjegyre olyan mértékben, ahogyan az Exchange tartalmon szerepel.
 • Szerkesztheti, terjesztheti, közzéteheti a módosítható Exchange tartalmat, illetve más módon használhatja a módosított tartalmat, azzal a feltétellel, hogy megtartja és feltűnő módon reprodukálja az eredeti tartalomban hivatkozott eredeti létrehozóra utaló attribútumokat (jellemzően a címoldalon vagy a dokumentum első oldalán).
 • Nem változtathat meg illetve nem távolíthat el szerzői jogi figyelmeztetéseket, átengedésre utalásokat illetve szerzői jogi jelzést és más az Exchange tartalomba beágyazott információkat.
 • Kizárólag SMART termékekkel (mint SMART Table szoftver, SMART Table eszköztárt szoftver, SMART Notebook szoftver és SMART Notebook expressz szoftver vagy webalkalmazás) engedélyezett az Exchange tartalom használata. Nem engedélyezett bármely más célra való használat. A Végfelhasználó nem használhatja harmadik fél szoftverével az Exchange tartalmat, illetve nem teheti értékesítési céllal vagy díj ellenében más termékbe. Ha az Exchange tartalom .notebook fájlba van építve, akkor a .notebook fájl más fájlformátumba exportálása esetén azon fájlformátumban már használható harmadik fél szoftverével feltéve, hogy nem értékesítési célú termékbe vagy díj ellenébe történik a belefoglalás.

Az itt átruházott licencet a SMART azonnal és értesítés nélkül felmondhatja, ha méltányos mérlegelésünk alapján megállapítjuk, hogy e Webhelyen közétett tartalmat kereskedelmi célokra használja (pl. korlátozás nélkül, e Webhelyen található tartalom részeit könyvekben vagy csak díj ellenében rendelkezésre álló Webhelyeken teszi közzé, egy kereskedelmi Webhelyről mélykapcsolással hivatkozik e Webhely részeire) vagy nem tartja be e Feltételek bármely más követelményét. E licenc felmondásakor meg kell szüntetnie a Webhelyen közétett bármely tartalomhoz való hozzáférést vagy másképpen történő használatát (kivéve a maga hozzájárulásával készített tartalmat, melyben nincsenek más közreműködésével végzett szerkesztési műveletek).

A SMART vagy egyéb tartalomszolgáltatók által a SMART webhelyen biztosított tartalmak és alkalmazások, a Webhelyen található jelzésnek megfelelően, csak díj ("Fizetett tartalom") ellenében érhetőek el. Ilyen esetben a SMART szerepe csupán e tartalom viszonteladójára való hivatkozásra korlátozódik. A megvásárolni kívánt tétel kijelölése után, a Fizetett tartalom viszonteladójához, a DR MYCOMMERCE, INC. D/B/A REGNOW ("RegNow") által szolgáltatott és üzemeltetett online áruházba kerül átirányításra. E webhelyre a RegNow vállalat által megadott eltérő feltételek vonatkoznak, és minden e webhelyen bonyolított ügylet Ön és a RegNow vállalat között jön létre. Az ilyen ügylet semmiféle részéért sem felelős a SMART.

A Fizetett tartalommal kapcsolatosan tudomásul veszi, hogy a RegNow vállalat vagy a Kiadó és nem a SMART vállalat:

 • kezeli a Fizetett tartalom értékesítésének minden elemét, beleértve a pénzügyi tranzakció lebonyolítást és az ügylettel kapcsolatosan Ön által fizetendő adók kiszámítását;
 • felelős az ügylettel kapcsolatos valamennyi vonatkozó forgalmi vagy más adók levonásáért;
 • intézi a visszafizetéseket, foglalkozik a letöltött Fizetett tartalommal kapcsolatos támogatási problémákkal, a letöltés során vagy az ügylet során jelentkező hiányosságokkal vagy hibákkal; és
 • biztosítja a bevásárlókocsi és a RegNow webhely működését és elérhetőségét.

Tudomásul veszi és engedélyezi, hogy a SMART vállalat közvetlenül Öntől vagy a RegNow vállalattól az ügyletre vonatkozó információkat kap (a személyi adatait beleértve). Ezen adatok kezelése vállalatunk által készített Adatvédelmi szabályzat előírásainknak megfelelően történik.

Az ügylet befejezése után a Fizetett tartalom rendelkezésre állása a RegNow feltételeiben van meghatározva, és tudomásul veszi, hogy a SMART vállalat nem felelős azért, ha azon feltételekben megjelölt időn belül nem tölti le a Fizetett tartalmat. Azt is tudomásul veszi, hogy csak a megvásárolt számú példányt tölti le.

Minden esetben a következőkre korlátozódnak a Fizetett tartalomhoz biztosított licencjogok:

 • A "nem kereskedelmi használat" által jelzett körre korlátozódik a használat, mely a Fizetett tartalom esetében a Felhasználó általi személyes használatot és a Felhasználóval kapcsolatban lévő osztálytermi eszközökön való használatot jelent. Feltéve, hogy csupán nem kereskedelmi célra használja, származtatott munkának nevezett kisebb módosításokat, törléseket és változtatásokat végezhet a Fizetett tartalmon. El kell ismernie, hogy a Fizetett tartalom a származtatott munkák forrása. A saját osztálytermi használaton kívül nem végezhető a Fizetett tartalom és a származtatott munkáinak terjesztése és megosztása.

  A garancia kizárása és a felelősség korlátozása feltételeken kívül tudomásul kell vennie, hogy SEM A SMART VÁLLALAT, SEM ANNAK ÉRDEKELTSÉGEI, LEÁNYVÁLLALATAI, VEZETŐ MUNKATÁRSAI, ÜGYNÖKEI VAGY ALKALMAZOTTAI NEM FELELŐSEK A FIZETETT TARTALOM MINŐSÉGÉBŐL, TERMÉSZETÉBŐL, SZÁLLÍTÁSÁBÓL VAGY SZÁMLÁZÁSI GYAKORLATÁBÓL ADÓDÓ BÁRMELY PROBLÉMÁÉRT, MELY KORLÁTOZÁS NÉLKÜL MAGÁBAN FOGLALJA A FIZETETT TARTALOMMAL KAPCSOLATOS BÁRMELY KÖVETKEZŐ IGÉNYT: SZABADALOM, SZERZŐI JOG, VÉDJEGY HASZNÁLAT, ÜZLETI TITOK VAGY BÁRMELY HARMADIK FÉL SZELLEMI TULAJDONJOGÁNAK SÉRELME,

Vissza a bevezetőhöz

SMART Learning Space (SLS)

Győződjön meg róla, hogy elolvassa a Bevezetőt, mivel ez fontos információkat tartalmaz az Ön és a SMART között létrejött kötelező érvényű jogszerű megállapodásra vonatkozóan. Az általános Feltételekkel (ezek a Bevezetőben és ennek az oldalnak az alján találhatók) való konfliktus esetén ezek a SMART tanulási tér ("SLS") kiegészítőre vonatkozó Specifikus feltételek az irányadók. Az egyértelműség kedvéért, a Feltételek minden termékünkre vonatkoznak (beleértve ezt is), de ezek a különleges Specifikus feltételek csak erre a termékre vonatkoznak.

Bizonyos Felhasználók az SLS tagjaihoz való hozzáférés érdekében létrehozhatnak egy a Webhely (az "SLS webhely") részét képező fiókot, és erre a továbbiakban "SLS tagok" elnevezéssel történik hivatkozás rájuk. E Különleges feltételeken túlmenően (melyek érvényben maradnak az SLS webhelyre), a tagsági fiók létrehozásával és/vagy tanfolyamok, erőforrások vagy az SLS webhelyen belüli egyéb ajánlatok megvásárlásával egyidejűleg további feltételek vonatkoznak az SLS felhasználókra.

Az SLS tagok tudomásul veszik, hogy az SLS webhelyen rendelkezésre bocsátott tanfolyami és egyéb hivatkozási anyagok kizárólag a Tag személyi használatára szolgálnak, és nem ruházhatóak át, nem másolhatóak, nem oszthatóak meg, nem értékesíthetőek (illetve nem használhatóak más módon üzleti célra), továbbá tárolt vagy elektronikusan mentett tanfolyamok esetén (mint a flash média bemutatók) azok más célra nem használható, mint az SLS tag számára az ilyen tanfolyam elvégzése.

Az SLS tag tudomásul veszi, hogy bizonyos információk tárolása a SMART által kezelt rendszereken történhet, beleértve a tanfolyami előzményeket és elvégzést, tanfolyami index kivonatokat és krediteket és képesítési szinteket (ha van), még akkor is, ha interneten keresztül és/vagy ingyenes kínált tanfolyamról van szó. Az SLS tag tudomásul veszi, hogy az ilyen információk megtekinthetővé válnak mind az SLS tag, mind a SMART (és képviselői) számára, továbbá a SMART határozatlan ideig tárolhatja ezeket. Ha hiba van az SLS taggal kapcsolatos információkban, akkor az információk kijavítása érdekében az SLS@smarttech.com című webhelyen keresztül veheti fel az SLS tag a SMART vállalattal a kapcsolatot.

Az SLS tagok tudomásul veszik, hogy bár a SMART törekszik a Webhely és a Webhelyen található tartalmak folyamatos elérhetőségére, azt nem tudja garantálni, hogy a Webhely és a kapcsolódó képzési anyagok és tanfolyamok bármely időpontban rendelkezésre álljanak. Az SLS tag ezúton mentesíti SMART vállalatot bármely veszteség vagy felelősség alól, melyet a Webhely vagy képzési anyagok vagy tanfolyamok elérhetetlensége von maga után. Abban az esetben, ha fizetett továbbképző tanfolyam vagy anyag szakad meg vagy nem érhető el az előírt időpontban, kérelemre a SMART elérhetővé teszi az ilyen tanfolyamot vagy anyagot az SLS tag számára, amint ésszerű időn belül lehetséges, vagy a SMART választása szerint visszatéríti az ilyen tanfolyamért vagy anyagért.

Fizetési és visszatérítési szabályzat:

Bármely elvégzendő tanfolyamra történő regisztráció előtt teljes egészében ki kell egyenlíteni a díját. Az SLS tudomásul veszi, hogy a SMART harmadik fél szolgáltatásait igénybe veheti a fizetési eljáráshoz.

Abban az esetben, ha az SLS tagok nem tudják látogatni az oktatási eseményt (akár "személyesen" biztosítják, mely ugyanazon a fizikai helyen, élőben végzett oktatást jelent vagy interneten keresztül), akkor nem ruházható át a tanfolyam.

Bármikor törölhetőek az ingyenes internetes továbbképző tanfolyamok. Teljes visszatérítést biztosít a SMART bármely olyan teljes egészében kifizetett tanfolyam esetében az SLS tagnak, ha legalább öt (5) teljes munkanappal előtte jelzi a távolmaradást. Ennyi idő elteltével, ha a tanfolyam megkezdése előtt az SLS-tag értesíti a SMART vállalatot a távolmaradásától, akkor a SMART jóváírja az SLS tag számláján az ilyen tanfolyamért fizetett díjat. Az ilyen jóváírást az ilyen SLS tag, az eredeti tanfolyam dátumától számított egy (1) éven belül használhatja fel más a SMART által biztosított tanfolyamok céljaira. Ha nem történik meg a tanfolyam megkezdése előtt az értesítés, akkor a teljes tanfolyami díjat elveszíti az SLS tag.

Tanfolyami kreditek:

A SMART időről-időre kínál olyan programokat, melyek lehetővé teszik az SLS tagok számára, hogy összegyűjthessék a befejezett továbbképző tanfolyami órák után járó krediteket. E tanfolyamokra további feltételek vonatkozhatnak, továbbá időről-időre változhatnak. Nincs pénzben kifejezett értéke bármely ilyen programokért kínált krediteknek, és csupán a SMART által kínált programok (beleértve a képesítéseket), tanfolyamok, események vagy más a SMART által megadott ajánlatok esetében használhatóak fel. Ha másképp nincs meghatározva, akkor a halmozott krediteket a megszerzésüktől számított két (2) éven belül kell felhasználni, vagy azok elvesznek.

Vissza a bevezetőhöz

SMART Lessons Mobile™ alkalmazás

Gondosan olvassa el az utasításokat, mivel fontos kötelező információkat tartalmaznak az Ön és a SMART közötti jogi szerződéssal kapcsolatban. Az alábbi Egyéni feltételek a SMART Lessons Mobile™ alkalmazásra („Lessons Mobile”) vonatkoznak, és konfliktus esetén felülbírálják a (bevezetőben és az oldal alján található) általános Feltételeket. A közérthetőség kedvéért megemlítjük, hogy a Feltételek minden termékünkre (így a jelen termékre is), míg ezek az Egyéni feltételek csak a jelen termékre érvényesek.

A SMART egy korlátozott, visszavonható, nem átruházható, bérmentes engedélyt nyújt Önnek a Lessons Mobile mobil eszközön történő használatára, feltéve, hogy:

 • Ön tisztában van azzal, hogy a Lessons Mobile egy SMART fiókot igényel, és használatához be kell jelentkeznie.
 • Ön tisztában van azzal, hogy a Lessons Mobile csak SMART Notebook® és SMART Learning System (SLS) fájlok lejátszásához lett kifejlesztve.
 • Ön beleegyezik abba, hogy a Lessons Mobile alkalmazást nem fogja bizalmas vagy személyes azonosításra alkalmas információk feltöltésére, átvitelére vagy megosztására használni.

Vissza a bevezetőhöz

SMART Meeting Pro®

Győződjön meg róla, hogy elolvassa a Bevezetőt, mivel ez fontos információkat tartalmaz az Ön és a SMART között létrejött kötelező érvényű jogszerű megállapodásra vonatkozóan. Az általános Feltételekkel (ezek a Bevezetőben és ennek az oldalnak az alján találhatók) való konfliktus esetén ezek a SMART Meeting Pro kiegészítőre vonatkozó Specifikus feltételek az irányadók. Az egyértelműség kedvéért, a Feltételek minden termékünkre vonatkoznak (beleértve ezt is), de ezek a különleges Specifikus feltételek csak erre a termékre vonatkoznak.

Alkalmazható licencdíjak (ha van) fizetése ellenében, a Meeting Pro használatára a SMART egy nem kizárólagos, nem átruházható (a (c) alszakasz rendelkezéseinek megfelelően), örökös, nem allicencelhető licencet a következő kikötésekkel:

 1. A Meeting Pro termekre van licencbe adva, ahol "Terem" egy egyetlen fizikai helységben lévő találkozási helyet jelent, mely egy számítógépet és legalább egy, de 16-nál kevesebb Számítástechnikai eszközt (a definíciót lásd alább) tartalmaz, ahol minden ilyen Számítástechnikai eszköz ugyanahhoz a számítógéphez van csatlakoztatva.
 2. A SMART írásos engedélye hiányában a számítógépen futó Meeting Pro szoftvert az alábbi "Számítástechnikai eszközhöz" csatlakoztathatja:
  1. a SMART Board(tm) interaktív tábla (600 és 800 sorozat);
  2. a SMART interaktív lapos panelek;
  3. a SMART Podium(tm) interaktív előadói képernyő (ID422w, DT770, ID350, ID370, SP518, és SP524 sorozat);
  4. a SMART Board interaktív képernyő előtét, 400 sorozat; és/vagy
  5. más hasonló SMART termék, melyet a SMART időről-időre bevezet, és a SMART e szoftverhez Megjelenítő eszközként határoz meg.
 3. Minden egyes beszerzett szoftverlicenc esetén ezt a szoftvert csak egyetlen egy, az Ön tulajdonában lévő és Ön által vezérelt számítógépen használhatja. Amennyiben nem haladja meg a beszerzett licencek számát, a szoftvert négyszer (4) aktiválhatja és törölheti eltérő (az Ön tulajdonában lévő és Ön által vezérelt) számítógépeken a berendezések áthelyezése vagy cseréje miatt.
 4. Tudomásul veszi, hogy annak érdekében, hogy a szoftver funkcionalitásának együttműködési lehetőségeit aktiválni tudja, az alábbi licenceket kell beszereznie: i) egy Bridgit® konferenciaszoftver kiszolgáló és/vagy felhasználói licenc, vagy ii) egy harmadik fél terméke, melyekre vonatkoznak a SMART vagy a harmadik fél végfelhasználói licencszerződései. Azt is tudomásul veszi, hogy a Meeting Pro Lync-kel való megfelelő használatához az alábbiak szükségesek és, hogy az Ön felelőssége a megfelelő licencek beszerzése a Microsoft Lync ügyfélszoftverre és a Microsoft Lync kiszolgáló szoftverhez való hozzáféréshez.
 5. Egyes joghatóságok alatt a SMART karbantartási programokat (lásd közvetlenül alul) biztosít. Azok alatt a joghatóságok alatt, ahol ezek a Karbantartási programok biztosítva vannak, a szoftverlicenc beszerzésekor meg kell vásárolnia egy egyéves Karbantartást.

Karbantartás.

A Meeting Pro “Karbantartás” számára hozzáférést jelent a kereskedelmileg kibocsátott bővítésekhez és frissítésekhez (a szoftver új verzióit vagy kiadásait jelenti, melyek a szoftver a funkcióit és képességeit javító bővítéseket tartalmaznak) a szoftver megadott olyan licence számára, mely a Karbantartási programhoz rendeltek vagy azzal együtt kínálják, továbbá minden esetben arra korlátozódik, melyet a SMART általában elérhetővé tesz az előfizetéssel rendelkező Karbantartási ügyfelei számára. A Karbantartási program alatt kereskedelmileg kibocsátott bővítéseket és frissítéseket kap: a szoftver új verzióit, melyek tartalmazzák a részeit is, a szoftver új teljesítményeit, funkcióit és funkciócsomagjait és egy frissítést az Ön által megvásárolt verzióhoz képest (pl. a 2.2 verzióról a 3.0 verzióra). Jövőbeli aktiválási támogatást is kap a frissített vagy bővített szoftver aktiválásához az Ön által vásárolt előzetes verzióból.

A Karbantartás külön kizárja a számítógép vírusokkal vagy a SMART által nem telepített vagy bevezetett szoftverekkel való ütközéssel kapcsolatos szolgáltatásokat. A Karbantartás köréből továbbá ki vannak zárva a bővítmények, beépülő modulok, testreszabások, új alkalmazások, modulok vagy más olyan szoftver, melyet általában és rendszeresen díjmentesen nem tesznek a Szoftver felhasználói számára elérhetővé, hanem a SMART külön teszi azt elérhetővé.

A Karbantartási időszak egy (1) év a Karbantartási programot nyújtó szoftverlicenc megvásárlási dátumától és az Ön által megvásárolt Karbantartási program időtartama (a "Karbantartási időszak") alapján folytatódik. Minden egyes szoftverlicenc esetén Ön vásárolhat hosszabb Karbantartási programot is, ha a SMART biztosít ilyet. A kezdeti vagy a következő karbantartási időszak(ok)on túl folytatólagos Karbantartás vásárolható, és erre a SMART által rendelkezésre bocsátott vonatkozó kiegészítő Karbantartási program szerződés feltételei vonatkoznak. Ha a Karbantartási időszak lejárta előtt nem történik meg a Karbantartási időszak meghosszabbítása, akkor Önnek folytatólagos Karbantartásra való jogosultság megszerzéséért utólagosan az adott időpontig Karbantartási díjat kell fizetnie, vagy a vonatkozó szoftverlicenchez egy bővítést lehet vásárolnia (a hozzá tartozó szükséges Karbantartási díjjal, ha van).

A SMART fenntartja a jogot a Karbantartási program megszűntetésére vagy módosítására bármilyen időpontban és saját belátása szerint; feltéve, hogy ezek a módosítások nem folyásolják be az alkalmazható Karbantartási időszak alatt és a módosítások előtt már megrendelt és a SMART által elfogadott Karbantartási programokat, kivéve, ha mindkét fél egyetért.

Üzleti galéria.

A SMART által biztosított képek, ábrák, SMART Meeting Pro oldalak, hátterek vagy témák (mindegyikre "Elem" elnevezéssel történik hivatkozás) használatára, melyek egészben vagy részben az Üzleti galériát képezik a következő feltételek vonatkoznak:

 • Hozzáférhet, másolatot készíthet, terjesztheti, közzéteheti, nyomtathatja és változtatva vagy változtatás nélkül más módon használhatja az elemeket belső terjesztés céljából vagy ésszerű külső terjesztés céljából, azzal a feltétellel, hogy minden esetben ezek az Ön üzleti céljait szolgálják és ezekre a jelen szakaszban meghatározott feltételek és kizárások vonatkoznak.
 • Nem távolít el, nem módosít és nem takar el egyetlen az Elemekben foglalt vagy azokon megjelenő védjegyet, szerzői jogi vagy más szerzői jogi figyelmeztetést (beleértve a metaadatokat is).
 • Ön módosíthatja az Elemeket és elmenthet minden módosított Elemet új Elemként, azzal a kikötéssel, hogy minden ilyen származtatott munkára, mint Elemre vonatkoznak ezen licenc feltételei, beleértve, hogy Ön megőrzi és egyértelmű módon reprodukálja a forrásinformációkat és/vagy ezen Elemben az eredeti szerzőre vonatkozó utalást. Ez a rendelet vonatkozik a származtatott munka származtatott munkáinak Elemeire is.
 • Az Elemeket be lehet egy új fcw fájlformátumba építeni, az .fcw fájl exportálható más fájlformátumba; de az Elemeket csak a szoftver által támogatott fájlformátumokban használhatja (pl. Adobe PDF®, és SMART Meeting Pro szoftver). Ezeken a fájlformátumokon kívül nem használhatja az Elemeket harmadik fél által biztosított szoftveren. E korlátozás nem kerülhető meg egy .galleryitem fájlformátumának vagy az elemek egyéb módon történő megváltoztatásával.
 • Nem használhatja az Elemeket márkanév építés részeként és nem építhet be egy Elemet vagy ezek lényeges részét védjegybe vagy kereskedelmi csomagolásba, reklámba vagy marketingbe.
 • Ön számára nem engedélyezett az Elemek egészének illetve részének továbbértékesítése, attól függetlenül eredeti SMART galéria Elem vagy annak egy származéka. Ezeket csak üzleti célú dokumentumok, bemutatók vagy hasonló anyagok tartalmazhatják.
 • Ön számára nem engedélyezett az Elemek csoportos vagy tömeges letöltése, terjesztése, eladása, egyéb formájú átadása vagy közzététele tekintet nélkül arra, hogy kereskedelmi céllal szándékozik-e használni; és nem kínálható, terjeszthető, küldhető, vagy megjeleníthető (az eredeti formában vagy módosítva) egy webhelyen, egy terméken, ajánlatban vagy szolgáltatásban, beleértve a SMART ajánlataival vagy egyéb módon versenyezőket is;
 • A Harmadik felek tovább másolhatják vagy terjeszthetik az Öntől kapott Elemeket, ha ezek az Elemek a Meeting Pro által támogatott fájlformátumok egyikében vannak és ezek használata (beleértve a fénymásolást és terjesztést is) csak üzleti célokat szolgál, feltéve, hogy a Harmadik fél megőriz minden szerzői jogi vagy más szerzői jogi figyelmeztetést (beleértve a metaadatokat is).

Vissza a bevezetőhöz

SMART Meeting Pro® Egyéni kiadás (MPPE)

Győződjön meg róla, hogy elolvassa a Bevezetőt, mivel ez fontos információkat tartalmaz az Ön és a SMART között létrejött kötelező érvényű jogszerű megállapodásra vonatkozóan. Az általános Feltételekkel (ezek a Bevezetőben és ennek az oldalnak az alján találhatók) való konfliktus esetén ezek a SMART Meeting Pro Personal Edition (MPPE) kiegészítőre vonatkozó Specifikus feltételek az irányadók. Az egyértelműség kedvéért, a Feltételek minden termékünkre vonatkoznak (beleértve ezt is), de ezek a különleges Specifikus feltételek csak erre a termékre vonatkoznak.

Alkalmazható licencdíjak (ha van) fizetése ellenében, az MPPE használatára a SMART egy nem kizárólagos, nem átruházható (az (a) alszakasz rendelkezéseinek megfelelően), örökös, nem allicencelhető licencet a következő kikötésekkel:

 1. A licencek minimális száma. Legalább 10 MPPE licencet kell vásárolnia
 2. Licenc. Minden egyes beszerzett szoftverlicenc esetén ezt a szoftvert csak egyetlen egy, az Ön tulajdonában lévő és Ön által vezérelt számítógépen használhatja (felhasználóként egy licenc szükséges). Amennyiben nem haladja meg a beszerzett licencek számát, a szoftvert aktiválhatja és törölheti eltérő (az Ön tulajdonában lévő és Ön által vezérelt) számítógépeken a berendezések áthelyezése vagy cseréje miatt.
 3. Kiegészítő szoftver szükséges. Tudomásul veszi, hogy annak érdekében, hogy az MPPE szoftver funkcionalitásának együttműködési lehetőségeit aktiválni tudja, az alábbi licenceket kell beszereznie: i) egy Bridgit® konferenciaszoftver kiszolgáló és/vagy felhasználói licenc, vagy ii) egy harmadik fél terméke, melyekre vonatkoznak a SMART vagy a harmadik fél végfelhasználói licencszerződései.
 4. Karbantartás. Egyes joghatóságok alatt a SMART karbantartási programokat (lásd közvetlenül alul) biztosít. Azok alatt a joghatóságok alatt, ahol ezek a Karbantartási programok biztosítva vannak, a szoftverlicenc beszerzésekor meg kell vásárolnia egy egyéves Karbantartást.

Karbantartás.

Az MPPE “Karbantartás” hozzáférést jelent a kereskedelmileg kibocsátott bővítésekhez és frissítésekhez (a szoftver új verzióit vagy kiadásait jelenti, melyek a szoftver a funkcióit és képességeit javító bővítéseket tartalmaznak) a szoftver megadott olyan licence számára, mely a Karbantartási programhoz rendeltek vagy azzal együtt kínálják, továbbá minden esetben arra korlátozódik, melyet a SMART általában elérhetővé tesz az előfizetéssel rendelkező Karbantartási ügyfelei számára. A Karbantartási program alatt kereskedelmileg kibocsátott bővítéseket és frissítéseket kap: a szoftver új verzióit, melyek tartalmazzák a részeit is, a szoftver új teljesítményeit, funkcióit és funkciócsomagjait és egy frissítést az Ön által megvásárolt verzióhoz képest (pl. a 2.2 verzióról a 3.0 verzióra). Jövőbeli aktiválási támogatást is kap a frissített vagy bővített szoftver aktiválásához az Ön által vásárolt előzetes verzióból.

A Karbantartás külön kizárja a számítógép vírusokkal vagy a SMART által nem telepített vagy bevezetett szoftverekkel való ütközéssel kapcsolatos szolgáltatásokat. A Karbantartás köréből továbbá ki vannak zárva a bővítmények, beépülő modulok, testreszabások, új alkalmazások, modulok vagy más olyan szoftver, melyet általában és rendszeresen díjmentesen nem tesznek a Szoftver felhasználói számára elérhetővé, hanem a SMART külön teszi azt elérhetővé.

A Karbantartási időszak egy (1) év a Karbantartási programot nyújtó szoftverlicenc megvásárlási dátumától és az Ön által megvásárolt Karbantartási program időtartama (a "Karbantartási időszak") alapján folytatódik. Minden egyes szoftverlicenc esetén Ön vásárolhat hosszabb Karbantartási programot is, ha a SMART biztosít ilyet. A kezdeti vagy a következő karbantartási időszak(ok)on túl folytatólagos Karbantartás vásárolható, és erre a SMART által rendelkezésre bocsátott vonatkozó kiegészítő Karbantartási program szerződés feltételei vonatkoznak. Ha a Karbantartási időszak lejárta előtt nem történik meg a Karbantartási időszak meghosszabbítása, akkor Önnek folytatólagos Karbantartásra való jogosultság megszerzéséért utólagosan az adott időpontig Karbantartási díjat kell fizetnie, vagy a vonatkozó szoftverlicenchez egy bővítést lehet vásárolnia (a hozzá tartozó szükséges Karbantartási díjjal, ha van).

A SMART fenntartja a jogot a Karbantartási program megszűntetésére vagy módosítására bármilyen időpontban és saját belátása szerint; feltéve, hogy ezek a módosítások nem folyásolják be az alkalmazható Karbantartási időszak alatt és a módosítások előtt már megrendelt és a SMART által elfogadott Karbantartási programokat, kivéve, ha mindkét fél egyetért.

Üzleti galéria.

A SMART által biztosított képek, ábrák, SMART Meeting Pro oldalak, hátterek vagy témák (mindegyikre "Elem" elnevezéssel történik hivatkozás) használatára, melyek egészben vagy részben az Üzleti galériát képezik a következő feltételek vonatkoznak:

 • Hozzáférhet, másolatot készíthet, terjesztheti, közzéteheti, nyomtathatja és változtatva vagy változtatás nélkül más módon használhatja az elemeket belső terjesztés céljából vagy ésszerű külső terjesztés céljából, azzal a feltétellel, hogy minden esetben ezek az Ön üzleti céljait szolgálják és ezekre a jelen szakaszban meghatározott feltételek és kizárások vonatkoznak.
 • Nem távolít el, nem módosít és nem takar el egyetlen az Elemekben foglalt vagy azokon megjelenő védjegyet, szerzői jogi vagy más szerzői jogi figyelmeztetést (beleértve a metaadatokat is).
 • Ön módosíthatja az Elemeket és elmenthet minden módosított Elemet új Elemként, azzal a kikötéssel, hogy minden ilyen származtatott munkára, mint Elemre vonatkoznak ezen licenc feltételei, beleértve, hogy Ön megőrzi és egyértelmű módon reprodukálja a forrásinformációkat és/vagy ezen Elemben az eredeti szerzőre vonatkozó utalást. Ez a rendelet vonatkozik a származtatott munka származtatott munkáinak Elemeire is.
 • Az Elemeket be lehet egy új fcw fájlformátumba építeni, az .fcw fájl exportálható más fájlformátumba; de az Elemeket csak a szoftver által támogatott fájlformátumokban használhatja (pl. Adobe PDF®, és SMART Meeting Pro szoftver). Ezeken a fájlformátumokon kívül nem használhatja az Elemeket harmadik fél által biztosított szoftveren. E korlátozás nem kerülhető meg egy .galleryitem fájlformátumának vagy az elemek egyéb módon történő megváltoztatásával.
 • Nem használhatja az Elemeket márkanév építés részeként és nem építhet be egy Elemet vagy ezek lényeges részét védjegybe vagy kereskedelmi csomagolásba, reklámba vagy marketingbe.
 • Ön számára nem engedélyezett az Elemek egészének illetve részének továbbértékesítése, attól függetlenül eredeti SMART galéria Elem vagy annak egy származéka. Ezeket csak üzleti célú dokumentumok, bemutatók vagy hasonló anyagok tartalmazhatják.
 • Ön számára nem engedélyezett az Elemek csoportos vagy tömeges letöltése, terjesztése, eladása, egyéb formájú átadása vagy közzététele tekintet nélkül arra, hogy kereskedelmi céllal szándékozik-e használni; és nem kínálható, terjeszthető, küldhető, vagy megjeleníthető (az eredeti formában vagy módosítva) egy webhelyen, egy terméken, ajánlatban vagy szolgáltatásban, beleértve a SMART ajánlataival vagy egyéb módon versenyezőket is;
 • A Harmadik felek tovább másolhatják vagy terjeszthetik az Öntől kapott Elemeket, ha ezek az Elemek az MPPE által támogatott fájlformátumok egyikében vannak és ezek használata (beleértve a fénymásolást és terjesztést is) csak üzleti célokat szolgál, feltéve, hogy a Harmadik fél megőriz minden szerzői jogi vagy más szerzői jogi figyelmeztetést (beleértve a metaadatokat is).

Vissza a bevezetőhöz

SMART Notebook®

Győződjön meg róla, hogy elolvassa a Bevezetőt, mivel ez fontos információkat tartalmaz az Ön és a SMART között létrejött kötelező érvényű jogszerű megállapodásra vonatkozóan. Az általános Feltételekkel (ezek a Bevezetőben és ennek az oldalnak az alján találhatók) való konfliktus esetén ezek a SMART Notebook kiegészítőre vonatkozó Specifikus feltételek az irányadók. Az egyértelműség kedvéért, a Feltételek minden termékünkre vonatkoznak (beleértve ezt is), de ezek a különleges Specifikus feltételek csak erre a termékre vonatkoznak.

Ezekre a Specifikus feltételekre az alábbi definíciók vonatkoznak:

“Osztályterem” meghatározott számú Oktatói eszköz kombinációját jelenti (olyan számú Oktatói eszköz, melyet a Szoftver terméklicenc vásárlásakor jelöltek meg vagy mely a Licencelt termékhez tartozik) az ésszerű számú Tanulói eszközzel együtt (mely a SMART által időről-időre meghatározott tanár tanulókhoz viszonyított arányon alapuló, Szoftver termékre vonatkozó szám), ha a Licencátvevő szervezet másképpen nem állapodott meg.

“Licencelt termék” minden olyan érintett SMART terméket jelenti, melyet árában tartalmaz, vagy melyet az érintett szoftver alkalmazással szállítanak, azonban a SMART Notebook szoftver esetében e Licencelt termékekkel együtt a következő hozzá tartozó licencet ruházzák át:

 1. A SMART Board® interaktív tábla egy SMART Notebook Szoftverlicenc átruházását jelenti;
 2. A SMART Podium interaktív tollkijelző egy SMART Notebook Szoftverlicenc átruházását jelenti;
 3. A SMART Response interaktív válaszadó rendszer egy (minden egyes megvásárolt válaszadó hardveres osztálycsomaghoz tartozó) SMART Notebook Softverlicenc átruházását jelenti;
 4. A SMART Document Camera™ dokumentum kamera a hozzá tartozó számú SMART Notebook Szoftverlicenc átruházását jelenti;
 5. A SMART Slate vezeték nélküli írótábla egy SMART Notebook Szoftverlicenc átruházását jelenti;
 6. A SMART Table® interaktív oktatóközpont két (2) SMART Notebook Szoftverlicenc átruházását jelenti; és
 7. A SMART LightRaise interaktív projektor egy SMART Notebook Szoftverlicenc átruházását jelenti.

“Karbantartás” hozzáférést jelent a kereskedelmileg kibocsátott bővítésekhez és frissítésekhez (a szoftver új verzióit vagy kiadásait jelenti, melyek a szoftver a funkcióit és képességeit javító bővítéseket tartalmaznak) a szoftver megadott olyan licence számára, mely a Karbantartási programhoz rendeltek vagy azzal együtt kínálják, továbbá minden esetben arra korlátozódik, melyet a SMART általában elérhetővé tesz az előfizetéssel rendelkező Karbantartási ügyfelei számára. A Karbantartási program alatt kereskedelmileg kibocsátott bővítéseket és frissítéseket kap: a szoftver új verzióit, melyek tartalmazzák a részeit is, a szoftver új teljesítményeit, funkcióit és funkciócsomagjait és egy frissítést az Ön által megvásárolt verzióhoz képest (pl. a 2.2 verzióról a 3.0 verzióra). Jövőbeli aktiválási támogatást is kap a frissített vagy bővített szoftver aktiválásához az Ön által vásárolt előzetes verzióból.

“Intézmény” azokat a helyszíneket jelöli, amelyeken a licenc használva lesz, és az amelyben lévő Termek beszámítanak az intézménylicencelés céljaira, és pontosításképpen tartalmazhatnak egy Iskolát, egy tanügyi körzetbe tartozó több Iskolát vagy egynél több tanügyi körzetbe tartozó több iskolát, feltéve, hogy ezek fel vannak tüntetve a Licencelő szervezet megrendelőjén vagy egyéb licencigénylési okmányon, és tartalmazhatja az adott Intézmény oktatói általi távoli használatot is (lehetővé téve számukra az otthonról vagy egyéb távoli helyről történő távoli munkát a tanóra előkészítése céljából).

Ha Ön harmadik fél (nem SMART) Interaktív megjelenítő eszközével kívánja a SMART Notebook, a SMART Response vagy a SMART Notebook tanulói szoftvert használni, akkor be kell szereznie egy SMART Notebook Szoftverlicencet.

Ön tudomásul veszi, hogy kutatási és használhatósági értékelési célokból termékhasználati információkat gyűjthet a SMART. E funkció működését jóváhagyhatja vagy elutasíthatja Ön vagy a szervezete (a szervezet rendszergazdája útján). E használatkövetés eljárás nem gyűjt személyi adatokat (ahogyan a Személyes információk védelme és az elektronikus dokumentumok (Kanada) című törvényben elő van írva). Szervezetének felelőssége annak biztosítása, hogy az alapértelmezett beállítás összhangban legyen a belső irányelveivel.

Bármely e licencszerződéssel át nem adott jog fenn van tartva. Minden SMART Notebook szoftver esetében, melyet a Ön licencelt és kifizetett, a szoftver használatára a SMART átruház és Ön elfogad egy nem exkluzív, át nem ruházható, nem allicencelhető licencet, a következő feltételekkel és kikötésekkel:

Notebook osztálytermi licenc:

 1. osztálytermenként 4 aktiválás.
 2. Használható iskolában vagy otthon az oktató vagy a tanuló által az osztályteremhez tartozó bármilyen eszközön, bármilyen hardveren (SMART vagy egyéb) (pl. oktató hordozható számítógépe).
 3. A szoftvercsomag licencdíja egy éves Karbantartást foglal magában. Bizonyos viszonteladókon keresztül való vásárlások kivételével az egy éves időszak számítása a Szoftver megvásárlási dátumától kezdődik. Bizonyos viszonteladók esetében a Karbantartási időszak másképpen kerül kiszámításra, és a viszonteladó felelőssége a Licencelő szervezet tájékoztatása erről az eltérő számításról, és a kezdeti egy éves időszakon túl folytatólagos Karbantartás vásárolható, és erre a SMART által rendelkezésre bocsátott vonatkozó Karbantartási szerződés feltételei vonatkoznak. Ha a Karbantartási időszak lejárta előtt nem történik meg a Karbantartási időszak meghosszabbítása, akkor folytatólagos Karbantartásra való jogosultság megszerzéséért utólagosan az adott időpontig Karbantartási díjat kell a Végfelhasználónak fizetnie, vagy a vonatkozó licenchez egy bővítést lehet vásárolnia (a hozzá tartozó Karbantartási díjjal, ha van).

SMART Intézménylicenc:

 1. Korlátlan számú aktiválások az intézményen belül.
 2. Az ilyen Licenchez való jogosultság érdekében a Licencelő szervezetnek az Intézményben lévő Osztálytermek száma alapján kell beszereznie a licencet.
 3. Használható iskolában vagy otthon.
 4. Használható a tanuló eszközein.
 5. Használható bármilyen, SMART vagy egyéb hardveren.
 6. A megvásárolt licenc részét képezi egy év Karbantartás az Intézményben lévő szoftver minden telepítésére. Abban az esetben, ha az Intézményben lévő termek száma nő, (amely számot a SMART Notebook Intézménylicenc beszerzésének az évfordulóján kell megállapítani) a licencelő szervezet további licenceket köteles vásárolni (a licencdíjak közti különbség alapján meghatározott áron) az adott számú teremhez, hogy a többi teremben is használhassa a szoftvert, és továbbra is jogosult legyen a SMART Notebook előnyös karbantartás Intézménylicencre.

SMART Notebook tanulói szoftver esetében:

 1. A beszerzett licencek megadott száma alapján, használhatja a tanulói szoftvert:
  1. licencenként egy számítástechnikai eszközön, feltéve, hogy az nem az elsődleges eszköz, mely egy olyan Interaktív megjelenítő eszközhöz van csatlakoztatva vagy kapcsolva (vezeték nélküli kapcsolatot beleértve), mely az ilyen szoftver használathoz szükséges SMART Notebook szoftverlicenc nélkül használja aktívan a SMART Notebook tanulói szoftvert; és
  2. ha a Tanulói szoftver egy SMART USB-eszközre van telepítve, akkor Ön bármely számítástechnikai eszközön használhatja a szoftvert, minden esetben feltéve, hogy nincs olyan SMART interaktív megjelenítő eszközhöz csatlakoztatva vagy kapcsolva (vezeték nélküli kapcsolatot beleértve) a számítástechnikai eszköz, mely az ilyen szoftverhasználathoz szükséges tanulói szoftverlicenc szerződés nélkül használja aktívan a szoftvert.

SMART Notebook Math Tools szoftver:

A meghatározott számú licencelt számítástechnikai eszköz alapján, minden licenc lehetővé teszi az Ön számára a Math Tools szoftver egy számítástechnikai eszközön történő használatát. A Math Tools szoftver bármely különálló számítástechnikai eszközre történő telepítéséhez Önnek el kell e licencszerződés feltételeit fogadnia. A Math Tools szoftver megfelelő működése érdekében, Önnek a SMART Notebook szoftver kompatibilis verziójával kell rendelkeznie az ilyen számítástechnikai eszközön való használathoz, mely használatra a ezek a licencfeltételek vonatkoznak.

SMART Sync tanterem-felügyeleti, menedzsment szoftver esetében:

 1. Az érintett Osztályterem számára licencelt oktatói eszközök és a hozzájuk tartozó tanulói eszközök száma alapján, Ön használhatja:
  1. az oktatóknak szánt, olyan számú számítástechnikai eszközön a Sync tanterem-felügyeleti, menedzsment szoftver tanári verzióját, mely megegyezik az osztályterem számára licencelt oktatói eszközök számával, és
  2. a tanulóknak szánt, olyan számú számítástechnikai eszközön a Sync tanterem-felügyeleti, menedzsment szoftver tanulói verzióját, mely megegyezik az osztályterem számára licencelt tanulói eszközök számával.

SMART Sync szoftver – SMART Classroom Suite telepítése:

 1. Az érintett Osztályterem számára licencelt oktatói eszközök és a hozzájuk tartozó tanulói eszközök száma alapján, Ön használhatja:
  1. (1) az oktatóknak szánt, olyan számú számítástechnikai eszközön a szoftver tanári verzióját, mely megegyezik az osztályterem számára licencelt oktatói eszközök számával, és
  2. a tanulóknak szánt, olyan számú számítástechnikai eszközön a szoftver tanulói verzióját, mely megegyezik az osztályterem számára licencelt tanulói eszközök számával.

SMART Document Camera vegyes valóság eszközök:

Minden SMART Document Camera vegyes valóság eszköz esetében a számítástechnikai eszközön való használathoz egy SMART Notebook Szoftverlicenc jár.

A licencelő szervezet által beszerzett mindegyik SMART Document Camera számára Ön a szükséges számú számítástechnikai eszközre telepítheti és azokon használhatja a szoftvert, amíg a szoftvert a hozzá tartozó licencelt terméken használják. A SMART Document Camera vegyes valóság eszközök megfelelő működése érdekében Önnek a SMART Notebook szoftver kompatibilis verziójához tartozó érvényes licenccel kell rendelkeznie mindegyik ilyen Számítástechnikai eszközön való használathoz, mely használatra ezek a licencfeltételek vonatkoznak.

SMART Notebook 3D eszközök szoftver esetében:

E SMART Notebook 3D eszközök szoftver számára licencelt a SMART Document Camera vegyes valóság eszközöktől függetlenül, meghatározott számú számítástechnikai eszköz szám alapján licencelt, mindegyik licenc egy számítástechnikai eszközön teszi lehetővé az Ön számára a 3D eszközök használatát. A szoftver megfelelő működése érdekében, Önnek a SMART Notebook szoftver kompatibilis verziójával (10.8 vagy újabb verzió) kell rendelkeznie az ilyen számítástechnikai eszközön való használathoz.

SMART Classroom Suite interaktív oktatószoftver esetén:

 1. A licencelt oktatói eszközök száma és az osztálytermenként juttatott szükséges tanulói eszközök alapján, a következő licenceket ruházzák át:
  1. SMART Notebook szoftver – SMART Classroom Suite telepítése: oktatói eszközönként egy (1) SMART Notebook Szoftverlicencet ruháznak át a Végfelhasználóra.
  2. SMART Notebook tanulói szoftver – SMART Classroom Suite osztálytermi szoftvercsomag telepítése: Osztálytermenként a vonatkozó tanulói eszközök számától függően ennek megfelelő számú tanulói eszközön használhatja a végfelhasználó a szoftvert.
  3. SMART Response CE interaktív válaszadó szoftver – SMART Classroom Suite telepítése: A juttatott oktatói eszközök száma alapján, ennek megfelelő számú oktatói eszközön használhatja a végfelhasználó a szoftvert (CE módban).

Vissza a bevezetőhöz

SMART Notebook® Express internetes alkalmazás és SMART Notebook® webalkalmazás

Győződjön meg róla, hogy elolvassa a Bevezetőt, mivel ez fontos információkat tartalmaz az Ön és a SMART között létrejött kötelező érvényű jogszerű megállapodásra vonatkozóan. Az általános Feltételekkel (ezek a Bevezetőben és ennek az oldalnak az alján találhatók) való konfliktus esetén ezek a SMART Notebook Express internetes alkalmazás ("NB Web") kiegészítőre vonatkozó SMART Notebook Express internetes alkalmazás ("Express") Specifikus feltételek az irányadók. Az egyértelműség kedvéért, a Feltételek minden termékünkre vonatkoznak (beleértve ezt is), de ezek a különleges Specifikus feltételek csak erre a termékre vonatkoznak.

A SMART egy korlátozott, visszavonható, át nem ruházható, jogdíjmentes licencet ruház át az interneten keresztül elérhető Express vagy NB Web szoftver használatához feltéve, hogy:

 • nem végez illetve nem próbálkozik belső felépítés elemzésével, visszafejtéssel, fordítással, magas szintű kódra visszafejtéssel, gépi kódról alacsony szintű kódra visszafordítással, módosítással, származékos művek létrehozásával vagy más módon sem kíséreli meg a forráskód (vagy az alapját képező ötletek, algoritmusok, felépítés vagy szervezés) visszanyerését az Express vagy NB Web szoftverből, vagy annak bármely összetevőjéből semmiféle céllal, ideértve a benne foglalt technológia bármely aspektusa felderítésének célját.
 • nem végez illetve nem próbálkozik módosítással, bővítéssel, átalakítással vagy az Express vagy NB Web szoftver változtatásával, illetve nem hozhat létre származékos művet az Express vagy NB Web szoftver alapján, továbbá nem egyesíti illetve választja szét az Express vagy NB Web szoftvert vagy annak bármely összetevőjét a SMART előzetes, írásbeli engedélye nélkül;
 • nem végez illetve nem próbálkozik az Express vagy NB Web szoftver vagy annak bármely alkotóelem bérbeadásával, haszonbérletbe adásával, kölcsönözésével vagy allicencbe adásával, forgalmazásával vagy terjesztésével bármely harmadik félnek, vagy
 • nem végez illetve próbálkozik az Express vagy NB Web szoftver letöltésével, mentésével, tárolásával vagy másolásával a személyi számítógépére vagy más elektronikus eszközre.

Elfogadja, hogy az Express vagy NB Web szoftver és bármely összetevője használatát illetően eleget tesz minden alkalmazandó jognak. A kimondottan át nem ruházott jogokat a SMART fenntartja.

Az Express vagy NB Web szoftver használata révén hozzáférhetővé váló és használt tartalomban foglalt és a hozzájuk kapcsolódó valamennyi jogcím és szellemi tulajdonjog az adott tartalomtulajdonost illeti, és a vonatkozó szerzői vagy más szellemi tulajdonjogi törvények és egyezmények oltalma alatt állhat. Az Express vagy NB Web szoftver használata során létrehozott fájlba Ön által letöltött szövegre, képekre vagy más tartalomra az illető tartalom letöltő webhely feltételei vagy a tartalomra vonatkozó licenc érvényes. Tudomásul veszi, hogy az Express vagy NB Web szoftvert nem arra célra szánták, hogy SMART Notebook szoftver funkcióival egyenértékű funkciókkal rendelkezzen, hanem a SMART Notebook szoftver funkcióinak csupán egy részével.

E termékkel kapcsolatosan bármely támogatási szolgáltatás biztosítása mértékéig (ingyenesen vagy más módon), az ilyen támogatási szolgáltatások nyújtása Alberta tartományban, Kanada történik, és Alberta tartományban, Kanada történtnek tekintendő az ügylet.

Vissza a bevezetőhöz

SMART Response®

Győződjön meg róla, hogy elolvassa a Bevezetőt, mivel ez fontos információkat tartalmaz az Ön és a SMART között létrejött kötelező érvényű jogszerű megállapodásra vonatkozóan. Az általános Feltételekkel (ezek a Bevezetőben és ennek az oldalnak az alján találhatók) való konfliktus esetén ezek a SMART Response kiegészítőre vonatkozó Specifikus feltételek az irányadók. Az egyértelműség kedvéért, a Feltételek minden termékünkre vonatkoznak (beleértve ezt is), de ezek a különleges Specifikus feltételek csak erre a termékre vonatkoznak.

Feltéve, hogy rendelkezik egy SMART Response interaktív válaszadó rendszerrel (beleértve Ön használhatja a SMART Response szoftvert (mely magában foglalja a Szoftver a PE, LE és XE módjait, illetve a kevert módot, és lehetővé teszi ezek kombinációit) számítástechnikai eszközökön. Minden SMART válaszadó hardveres osztálycsomaghoz (24/32 klikker) Ön használhatja a szoftvert SMART interaktív megjelenítő eszköz(ök)höz csatlakoztatott egy számítástechnikai eszközön (vezeték nélküli kapcsolatot beleértve). A szoftver SMART interaktív megjelenítő eszközökkel történő használatához további számítástechnikai eszközök csak további SMART Notebook szoftverlicenc beszerzésével licencelhetők.

Bármely felmérési vagy egyéb adat ill. információ, melyet a szoftver segítségével gyűjtöttek vagy fordítottak le (együttesen, a “Felmérési adatok”) az Ön felelőssége. A Felmérési adatokat az oktatói eszközön, a hálózatán vagy az Ön tulajdonában lévő egyéb digitális tárolóeszközön kell tárolni. A Felmérési adatok kezelési irányelveinek és gyakorlatának (beleértve a biztonságot és biztonsági másolat készítést) kidolgozása az Ön kizárólagos felelőssége. A vonatkozó jog szerinti maximális mértékben, a SMART nem ismer el bármiféle felelősséget vagy kötelezettséget az ilyen Felmérési adatokkal kapcsolatos hozzáférésért, tárolásért, kezelésért, adatvédelemért, biztonságért, sértetlenségért, visszaélésért vagy biztonsági mentésért.

SMART Response CE interaktív válaszadó szoftver: A licencelt oktatói eszközök száma és a hozzárendelt osztályteremnek juttatott szükséges tanulói eszközök alapján, a végfelhasználó olyan számú tanulói eszközön használhatják CE módban a SMART Response szoftvert, melyet az osztályterem szerinti juttatás alapján az aktiválási korlát lehetővé tesz. A licencelt számú tanulói eszközön is használhatják a végfelhasználók a SMART Notebook tanulói szoftvert.

A szoftvernek egy SMART interaktív megjelenítő eszközhöz csatlakoztatott oktatói eszközön történő használatához Önnek rendelkeznie kell vagy be kell szereznie az ilyen Interaktív megjelenítő eszközhöz csatlakozó (vezeték nélküli kapcsolatot beleértve) számítástechnikai eszköz használathoz szükséges érvényes SMART Notebook Szoftverlicencet.

SMART Response VE interaktív válaszadó szoftver – előfizetés alapú licenc esetén:

A érvényes előfizetéses időszak alatt:

 1. A licencelt oktatói eszközök száma alapján, Ön a vonatkozó számú oktatói eszközön, VE módban használhatja a SMART Response szoftvert feltéve, hogy a szoftver bármely SMART interaktív megjelenítőn történő használatához Ön rendelkezik vagy beszerez, az ilyen oktatói eszközre egy érvényes SMART Notebook Szoftverlicencet.
 2. Ésszerű számú számítástechnikai eszközön Ön hozzáférhet a SMART Response VE interaktív válaszadó rendszer webalkalmazáshoz, mivel azok egy az oktatói eszköz által biztosított értékelési azonosító, és a licencelő szervezet által biztosított tanulói azonosító segítségével az oktatói eszközökhöz tartoznak.
 3. A Végfelhasználóknak a SMART Response VE interaktív válaszadó rendszer webalkalmazáshoz való hozzáféréshez, internet kapcsolódással és webböngészővel kell rendelkezniük az alkalmazáshoz való hozzáférés érdekében. Az előfizetési időszak lejártakor megszűnik Önnek a SMART Response VE interaktív válaszadó rendszer webalkalmazáshoz való hozzáférése.
 4. Az érvényes előfizetés időtartama alatt, Ön jogosult a webalkalmazás legújabb verziójához való hozzáférésre és annak használatára. Az érvényes előfizetés időtartama alatt, a SMART Response VE szoftver oktatói licencei jogosítanak a szoftver Karbantartásra.

SMART Response VE helyi interaktív válaszadó szoftver esetén:

A licencelt Oktatói eszközök száma alapján, a Végfelhasználó a vonatkozó számú Oktatói eszközön, VE módban használhatja a SMART Response szoftvert feltéve, hogy a Szoftver bármely Interaktív megjelenítőn történő használatához a Végfelhasználó rendelkezik vagy beszerez, az ilyen Oktatói eszközre egy érvényes SMART Notebook szoftverlicencet.

Ésszerű számú számítástechnikai eszközön Ön hozzáférhet a SMART Response VE interaktív válaszadó rendszer webalkalmazáshoz, mivel azok egy az oktatói eszköz által biztosított értékelési azonosító, és a licencelő szervezet által biztosított tanulói azonosító segítségével az oktatói eszközökhöz tartoznak.

A szoftver SMART Response VE helyi módjának használata a SMART Response VE helyi weboldalán feltüntetett további használati feltételek tárgyát képezi. A Végfelhasználóknak a SMART Response VE helyi üzemmódú Interaktív válaszadó rendszer webalkalmazáshoz való hozzáféréshez, intranet kapcsolódással és webböngészővel kell rendelkezniük az alkalmazáshoz való hozzáférés érdekében.

Az Ön szervezete felel a kiszolgáló és annak üzemideje fenntartásáért, a karbantartásért és az elérhetőségéért a SMART Response VE helyi üzemmódú kiszolgáló, tartománynév és telephely számára.

Karbantartás.

“Karbantartás” hozzáférést jelent a kereskedelmileg kibocsátott bővítésekhez és frissítésekhez (a szoftver új verzióit vagy kiadásait jelenti, melyek a szoftver a funkcióit és képességeit javító bővítéseket tartalmaznak) a szoftver megadott olyan licence számára, mely a Karbantartási programhoz rendeltek vagy azzal együtt kínálják, továbbá minden esetben arra korlátozódik, melyet a SMART általában elérhetővé tesz az előfizetéssel rendelkező Karbantartási ügyfelei számára. A Karbantartás külön kizárja a számítógép vírusokkal vagy a SMART által nem telepített vagy bevezetett szoftverekkel való ütközéssel kapcsolatos szolgáltatásokat. A Karbantartás köréből továbbá ki vannak zárva a bővítmények, beépülő modulok, testreszabások, új alkalmazások, modulok vagy más olyan szoftver, melyet általában és rendszeresen díjmentesen nem tesznek a Szoftver felhasználói számára elérhetővé, hanem a SMART külön teszi azt elérhetővé.

A Szoftver licencdíja egy éves Karbantartást foglal magában. A Szoftver megvásárlási dátumától kezdődik az év számítása. A kezdeti egy éves időszakon túl folytatólagos Karbantartás vásárolható, és erre a SMART által rendelkezésre bocsátott vonatkozó Karbantartási szerződés feltételei vonatkoznak. Ha a Karbantartási időszak lejárta előtt nem történik meg a Karbantartási időszak meghosszabbítása, akkor folytatólagos Karbantartásra való jogosultság megszerzéséért utólagosan az adott időpontig Karbantartási díjat kell a Végfelhasználónak fizetnie, vagy a vonatkozó licenchez egy bővítést lehet vásárolnia (a hozzá tartozó Karbantartási díjjal, ha van).

Vissza a bevezetőhöz

ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK

Győződjön meg róla, hogy elolvassa a Bevezetőt, mivel ez fontos információkat tartalmaz az Ön és a SMART között létrejött kötelező érvényű jogszerű megállapodásra vonatkozóan.

Nem eladva, hanem licencbe vannak adva a termékeink. Feltéve, hogy az alkalmazandó jogszabályok nem biztosítanak Önnek több jogot, a termékeinket csak ezen feltételek és a vonatkozó végfelhasználói licencszerződésben kifejezetten engedélyezett feltételek mellett használhatja. Tartsa be és ne próbálja megszegni a törvényeket (különösen a szerzői jogi törvényeket) és a szoftver technikai korlátozásait, amelyek lehetővé teszik, hogy csak bizonyos módokon aktiválhassa vagy használhassa a szoftvert.

A Feltételek nem korlátozzák a SMART bármely olyan jogát, mellyel üzleti titokra, szerzői jogra, szabadalomra vagy egyéb vonatkozó joggal rendelkezik. A SMART mindenkor fenntartja a jogot arra, hogy felfedjen bármely információt, melyet a SMART úgy ítél meg, hogy bármely alkalmazandó jognak, jogszabálynak, jogi eljárásnak vagy hatósági kérésnek való megfeleléshez szükséges.

A szakaszok címsorai csak a kényelme érdekében kerültek feltüntetésre, és nem kerülnek figyelembe vételre e Feltételek értelmezése során.

Csoportos jogfeladás

A jogszabályok által megengedhető mértékben bármilyen jogvita eldöntésére vagy megoldására irányuló minden jogi eljárás kizárólag egyéni alapon indítható. Sem Ön, sem a SMART nem kereshet alkalmat arra, hogy egy vitát csoportosan indított perként, közérdekű keresetként vagy bármilyen olyan eljárásként vigyen bíróságra, amelyben bármelyik fél képviseleti formában vesz részt.

Vissza az általános feltételekhez

Sütemények

A felhasználói élmény fokozására süteményeket használunk. Az illető termékeink egyes részei nem működnek vagy az optimális szint alatti felhasználói élményt nyújtanak e sütemények engedélyezése nélkül. Ha többet akar megtudni a használt süteményekről, akkor ugorjon a következő címre: https://home.smarttech.com/legal/SMART-Technologies-ULC-Privacy-Policy#cookie

Vissza az általános feltételekhez

Egy fiók létrehozása

Bizonyos termékek azt igénylik, hogy egy fiók létrehozására elvégezze a regisztrációs eljárást. Az ilyen Szolgáltatások magukban foglalhatnak (de nem korlátozódnak a következőkre) e termékek internetes közösségi részében való részvétel, és a használat számára személyes beállításainak elvégzése a termékekben. A termékektől függően a regisztrációs eljárás részeként, szükséges lehet bizonyos információk biztosítása, beleértve kereszt- és vezetéknevet, valamint a felhasználónevet. Bár bizonyos funkciók jelenleg lehetővé teszik a csupán felhasználónévvel történő közzétételt, a SMART fenntartja a jogot arra, hogy a jövőben megkívánja a termékekben az ilyen közzétételek esetén a Felhasználó kereszt- és vezetéknevének a feltüntetését is. Bizonyos közösségekben a tagsághoz szükség lehet email cím, vezetéknév és más információk megadására egy fiók létrehozása érdekében. Ezek közül csupán néhány információ válik hozzáférhetővé a közösség más tagjai számára, ezek a tag profillapján láthatóak, és az egyéb adatokról a Felhasználó eldöntheti, hogy megjeleníti-e a közösség más tagjai számára. Bármely Ön által a fiók létrehozása vagy karbantartási eljárás során megadott személyi azonosításra alkalmas adatot az Adatvédelmi szabályzat előírásainak megfelelően kezeli a SMART.

Elfogadja, hogy a regisztrációs eljárás során megadott adatok igazak, aktuálisak, pontosak és teljesek, és elfogadja, hogy (i) nem más személy nevén végzi a regisztráltatást; (ii) nem választ sértőnek tekinthető felhasználónevet; (iii) nem választ a valódi identitásától eltérő, a többi Felhasználónak becsapására vagy félrevezetésére szolgáló felhasználónevet; (iv) nem választ támogatást megtestesítő felhasználónevet (pl. terméke, szolgáltatása, webhelye); vagy (v) nem sérti meg bármely más személy vagy szervezet szellemi tulajdonhoz vagy máshoz fűződő jogait. Elfogadja, hogy nem adja ki magát valaki másnak, beleértve bármely más Felhasználót, Moderátort (Gazda) vagy SMART alkalmazottat. Elfogadja, hogy szükség szerint karbantartja és azonnal frissíti a regisztrációs adatait, hogy azok igazak, aktuálisak, pontosak és teljesek legyenek.

Ha vizsgálat urán a SMART ésszerű okot talál annak gyanítására, hogy nem igazak, pontatlanok, nem aktuálisak vagy nem teljesek a Felhasználói adatai, akkor a SMART felfüggesztheti vagy felmondhatja a regisztrált Felhasználó fiókját, és megtilthatja a Webhely (vagy annak egy részének) a Felhasználó általi, bármely vagy valamennyi jelenlegi vagy jövőbeli használatát.

A SMART ügyel minden Felhasználója adatvédelmére és biztonságára, és különösen a gyermekekére. Ez okból, ha kiskorú, akkor nem hozhat létre fiókot e termék által kínált bármely szolgáltatás számára fiókot, ha a szülője vagy a gondviselője nem járul hozzá. E termék egyes részei kiskorúak számára is hozzáférhetőek, hogy részt vehessenek magadott Felhasználói csoportra korlátozott fórumokon, és vonatkozik rájuk a regisztráció eljárás, a szülői vagy gondviselői hozzájárulás, azonosságellenőrzés és egyéb további információk azon fórum használatához. Ha kiskorú, akkor az általunk kérteken kívül más személyi adatot ne küldjön a számunkra magáról, amikor regisztráltatja magát a termék vagy szolgáltatás korlátozott részeihez. Abban az esetben, ha arról értesülünk, hogy szülői vagy gondviselői hozzájárulás nélkül kiskorúról gyűjtöttünk személyi adatokat (beleértve az iskoláját, körzetét és/vagy tanárát), vagy ha arról értesülünk, hogy az általunk kért személyi adatokon kívüli adatokat adott meg, amikor a vonatkozó termék számára a regisztráltatást végezte, akkor töröljük az adatokat. Ha úgy gondolja, hogy a kiskorú a regisztráltatás során a kértnél több személyi adatot adott meg, vagy történt meg a szükséges szülői vagy gondviselői hozzájárulás beszerzése, akkor kérjük, hogy az privacy@smarttech.com e-mail címen forduljon azonnal hozzánk.

Vissza az általános feltételekhez

A garancia kizárása és a felelősség korlátozása

Az ilyen harmadik fél tartalom azon személy kizárólagos felelőssége, akitől a tartalom származik. Elfogadja, hogy mi nem ellenőrizzük és nem vagyunk felelősek bármely módon a harmadik fél által biztosított tartalomért, beleértve, korlátozás nélkül, ha a résztvevő nem kapja meg a kért tartalmat bármilyen személyes azonosításra alkalmas információ megosztásához.

A SMART garantálja, hogy a szoftver, ha megfelelően van telepítve és használva, a SMART által közzétett műszaki jellemzőknek megfelelően működik a megvásárlás dátumától számított kilencven (90) napig. Jogosultság esetén, egy karbantartási program (ha létezik) során Ön viseli a szoftver összes szükséges frissítésének, szervizelésének, javításának vagy módosításának teljes költségét. E korlátozott garancia keretében a SMART kizárólagos kötelezettsége a SMART választása szerint és költségére vagy a) a vásárlási ár visszatérítése az Ön számára hibás szoftvertermék esetében; vagy b) a hibás szoftver cseréje olyan szoftverre, melyek jellemzői alapvetően megegyeznek a vonatkozó SMART által közzétett műszaki jellemzőkkel. Bármely csere szoftver garanciája az eredeti garanciális időszak fennmaradó idejére vagy harminc (30) napra korlátozódik, amelyik hosszabb.

A KORLÁTOZOTT GARANCIÁN KÍVÜL A TERMÉK „ÁTADÁSKORI ÁLLAPOTBAN” KERÜL BIZTOSÍTÁSRA ÉS HASZNÁLATA AZ ÖN KOCKÁZATÁRA TÖRTÉNIK. A SMART ÉS BESZÁLLÍTÓI, LICENCBEADÓI, FORGALMAZÓI ÉS VISZONTELADÓI A VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK ÁLTAL MEGENGEDETT MAXIMÁLIS MÉRTÉKBEN ELVETNEK VALAMENNYI, MIND KIFEJEZETT, MIND RÁUTALÓ MAGATARTÁSSAL VÁLLALT SZAVATOSSÁGI JOGOT ÉS FELTÉTELT, IDEÉRTVE DE AZOKRA NEM KORLÁTOZVA A PIACI ÉRTÉK, AZ EGY ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁG, A JOGOSULTSÁG ÉS A JOGSZABÁLYOKNAK VALÓ MEGFELELŐSSÉG RÁUTALÓ MAGATARTÁSSAL VÁLLALT SZAVATOSSÁGAIT, A SMART TERMÉKEK ÉS BÁRMELY ÖSSZETEVŐJÜK, TOVÁBBÁ A TERMÉKTÁMOGATÁSI SZOLGÁLTATÁSÁNAK MEGTÖRTÉNTE VAGY HIÁNYA VONATKOZÁSÁBAN. A SMART NEM SZAVATOLJA A TERMÉK MEGSZAKÍTÁSOKTÓL MENTES VAGY HIBÁTLAN MŰKÖDÉSÉT VAGY HOGY MEG FOG FELELNI AZ ÖN IGÉNYEINEK.

A SMART és annak beszállítói vagy licencbeadói a vonatkozó jogszabályok által megengedett maximális mértékig elutasítják minden, a SMART termék, a szoftver vagy annak bármely komponense használatából vagy használatának meghiúsulásából, illetve a terméktámogatási szolgáltatás teljesítéséből vagy ennek elmaradásából fakadó különleges, véletlenszerű, közvetett, példát statuáló büntetéssel kapcsolatos, következményszerű vagy szankciókból származó kár felelősségét (beleértve, de nem kizárólag, bármilyen személyi sérülést vagy vagyoni kárt, az üzleti haszon elmaradásából származó károkat, az üzletmenet megszakadását, üzleti információk vagy magántitkok elvesztését, a póttermékek vagy –szolgáltatások beszerzésével kapcsolatos károkat, a használat elmaradásával vagy adatvesztéssel kapcsolatos károkat, a bármely kötelezettség, például a jóhiszeműség vagy az elvárható gondosság teljesítésének elmaradásából, vagy a gondatlanságból eredő károkat, valamint bármely egyéb pénzügyi kárt), függetlenül attól, hogy azok szerződésben szabályozott, gondatlanságból okozott, objektív felelősségen alapuló vagy egyéb károk, még akkor is, ha a SMART vagy más beszállító, illetve licencbeadó figyelmét felhívták az ilyen jellegű károk lehetőségére. BÁRMELY ESETBEN A SMART TELJES FELELŐSSÉGE ÉS E SZERZŐDÉS ÉRTELMÉBEN NEM HALADJA MEG A TÍZ KANADAI DOLLÁRT (CAD $10.00).

Vissza az általános feltételekhez

A letöltött szoftver - Próbaverzió és egyéb

Egyes termékeket (szoftver próba- és béta verziókat beleértve), alkalmazásokat, vezérlőket vagy bővítőket a SMART elérhetővé tehet. Elfogadja, hogy ha bármely letöltött SMART szoftverhez kapott termékaktiválási vagy telepítési kulcs a személyi használatára szolgál és nem teszi azt mások számára hozzáférhetővé, továbbá mások általi használat céljából nem teszi közzé illetve nem jeleníti meg a kulcsra vonatkozó információkat.

A SMART vállalattal történő más megállapodás nélkül, a SMART vállalatnak nem kell műszaki támogatást nyújtania a letöltött szoftver számára. Hacsak nem vásárol meg egy karbantartási programot (ha van), előfordulhat, hogy a letöltött szoftverhez való hozzáférése nem jogosítja fel a később rendelkezésre álló bármely frissítéshez, bővítéshez vagy javítóprogramhoz való hozzáférésre.

A tartalomban foglalt és az ahhoz fűződő valamennyi jogosultság és szellemi tulajdonjog, amely használatára esetleg a letöltött szoftver vagy SMART termékek használata révén sor kerülhet, az adott tartalomtulajdonos tulajdona és a vonatkozó szerzői jog vagy más szellemi tulajdonjogi törvény vagy egyezmény oltalma alatt állhat. A SMART vállalattal történő más megállapodás nélkül, e licenc nem biztosít az ilyen tartalom használatára vonatkozó jogokat.

"ÁTADÁSKORI ÁLLAPOTBAN" ÉS GARANCIA NÉLKÜL TÖRTÉNIK MINDEN LETÖLTÖTT SZOFTVER BIZTOSÍTÁSA.

Vissza az általános feltételekhez

Exporttal kapcsolatos korlátozások

Ön egyetért azzal, hogy betart a termékre vonatkozó valamennyi hazai és nemzetközi export törvényt és rendeletet. Különösen Ön beleegyezik abba, hogy a szoftvert (beleértve a komponenseket) és semmilyen olyan folyamatot vagy szolgáltatást, amely a szoftver közvetlen terméke nem bocsát exportra vagy újraexportra olyan országnak, személynek vagy egyéb entitásnak, amely vagy aki Kanada, az Egyesült Államok vagy az Ön országának exportkorlátozásainak hatálya alá esik.

A szoftverünk a 48 CFR 2.101 jogszabály meghatározása szerint „kereskedelmi tétel”, amely „kereskedelmi célú számítógépes szoftvert” és „kereskedelmi célú számítógépes szoftverdokumentációt” tartalmaz, mely kifejezéseket a 48 CFR 12.212 vagy a 48 CFR 227.7202 jogszabályok alkalmazzák. A 48 CFR 12.212 vagy a 48 CFR 227.7202-4 jogszabályoknak megfelelően a Kereskedelmi célú számítógépes szoftvert és a Kereskedelmi célú számítógépes szoftverdokumentációt az Egyesült Államok kormányzati felhasználói számára (a) csak Kereskedelmi tételként adják licencbe; és (b) csak azon jogokkal, amelyeket az e szerződésben foglalt feltételek alapján más Végfelhasználóknak biztosítanak.

Vissza az általános feltételekhez

Visszajelzés

Bármilyen javaslatát szívesen fogadjuk, de vegye figyelembe, hogy az Ön által velünk titoktartási kötelezettség nélkül megosztott bármilyen észrevétel, visszajelzés vagy ötlet nem bizalmas, és átad számunkra minden jogot, jogcímet és érdekeltséget. Ez azt jelenti, hogy szabadon használjuk ezeket bármilyen célra, ellenszolgáltatás, elismerés vagy egyéb kötelezettség nélkül.

Vissza az általános feltételekhez

Irányadó jog

E szerződést Alberta Tartomány, Kanada irányadó joga szabályozza és értelmezi. Visszavonhatatlan beleegyezését adja abba, hogy a jelen szerződést vagy a SMART céget érintő bármely jogvita vagy peres ügy esetén, elfogadja a Calgary városban (Alberta Tartomány) lévő bíróságok illetékességét. Nem fogalmaz meg olyan állítást, miszerint e bíróságok nem rendelkeznek illetékességgel, hogy a helyszín alkalmatlan, hogy a fórum nem megfelelő, illetve nem adhat elő semmilyen hasonló kifogást vagy érvelést. E szerződésre az Egyesült Nemzetek Szövetségének Árukereskedelmi Konvenciója nem vonatkozik, annak alkalmazása kifejezetten ki van zárva. Ettől függetlenül elfogadja, hogy a SMART kérelmezhet bármely bíróságtól gyorsított bírósági beavatkozást (vagy ennek megfelelő típusú bírósági beavatkozást)

Vissza az általános feltételekhez

Rendeletek érvénytelensége

Ha az alkalmazandó jog szerint a Feltételek bármely rendelkezése érvénytelen vagy végrehajthatatlan, akkor azon részt olyan szoros összhangban kell az alkalmazandó joggal értelmezni, ahogyan lehetséges vagy ennek hiányában figyelmen kívül kell hagyni, és a megmaradt rendelkezések korlátozás nélkül hatályosak maradnak. Amennyiben bármelyik fél elmulasztja valamely jelen licencszerződés szerinti joga gyakorlását, az nem jelenti a szóban forgó fél adott jogáról vagy bármely más jogról való jogfeladását a jövőre nézve.

Ezen feltételek SMART általi bármely jogfelmondását vagy módosítását írásban, a SMART erre jogosult munkatársának aláírásával kell közölni, és egyértelműen hivatkozni kell a Feltételek vonatkozó rendelkezésére.

Vissza az általános feltételekhez

Moderátorok

Nem kötelezettsége a SMART vállalatnak a Beküldött tartalmak (a Felhasználó által biztosított tartalom szakaszban van definiálva) vagy egyéb anyagok ellenőrzése Ugyanakkor moderátorok (Önéi, mieink vagy mindkettő) ellenőrizhetik a Beküldött tartalmakat. A moderátorok nem kötelezettek a Beküldött tartalmak előszűrésére, "valós idejű" ellenőrzésére vagy a Beküldött tartalmak szerkesztésére. Felhasználóként találkozhat olyan tartalommal, mely sértő vagy kifogásolható és az Ön felelőssége ezt jelezni.

A SMART fenntartja a jogot a Beküldött tartalmak kezelésére, hogy megkönnyítse a szabályszerű információáramoltatást. E célra, a SMART választása szerint, SMART alkalmazottakat és/vagy külső szervezeteket jelölhet ki, hogy azok a termék moderátoraiként tevékenykedjenek.

Vissza az általános feltételekhez

Észrevételek vagy panaszok jelentése vagy eltávolítási eljárás kezdeményezése

Ha úgy gondolja, hogy valaki megsérti e Feltételeket, az info@smarttech.com webhelyen jelentheti az ilyen visszaélést. Ezenkívül, bármikor kérelmezheti a SMART vállalattól bármely általa Beküldött tartalom eltávolítását, majd annak megerősítése után, hogy a Beküldött tartalom az Öné a SMART törekszik a Beküldött tartalom eltávolítására. Ha úgy gondolja, hogy egy másik Felhasználó megsérti a szerzői jogait, a privacy@smarttech.com webhelyen olyan értesítést küldhet a SMART vállalat számára mely tartalmazza a) a kapcsolattartási adatait (név, telefon, email, cím); b) a kérdéses Beküldött tartalom azonosítását, és c) a bitorlási kereset alapján a részleteket. A SMART értékelést végez és az egyedüli véleményünk szerint az ilyen tevékenység indokolja, akkor eltávolítjuk a kérdéses Beküldött tartalmat. Az eltávolítással történt jogorvoslaton kívül a SMART vállalatnak nincs további kötelezettsége vagy felelőssége a Beküldött tartalmakkal kapcsolatos szerzői jog sértésével kapcsolatos nézeteltéréseket illetően.

Vissza az általános feltételekhez

A licenc visszavonása

Ha nem tesz eleget e szerződés feltételeinek, akkor visszavonhatjuk a licencet és felmondhatjuk a szerződést. Ebben az esetben azonnal be kell szüntetnie a termék használatát és, ha alkalmazható, valamennyi birtokában lévő példányát meg kell semmisítse.

Vissza az általános feltételekhez

Biztonság

Ön a felelős jelszavai, fiókinformációi és hozzáférése titkosságának megőrzéséért. Szintén teljes egészében felelős bármely és valamennyi olyan tevékenységért (és bármely visszaélésért), mely a fiókjával kapcsolatosan történik vagy a fiókjától származik (beleértve az ideiglenes fiókokat, melyeket ideiglenes azonosítószámokkal létesítettek, mint például a Response VE szoftver használatával kapcsolatosan történik), beleértve az olyan tevékenységeket, melyet fiókjához hozzáféréssel rendelkező barátja, családja, munkatársa, alkalmazottja, vendége vagy más folytat. Elfogadja, hogy megbizonyosodik arról, kilépett-e a fiókjából minden munkamenet végén (ha megosztott számítógépet használ), és azonnal értesíti a SMART vállalatot fiókja bármely jogosulatlan használatáról, vagy a biztonság bármely más megsértéséről. Továbbá Ön tarthatják felelősnek fiókja vagy felhasználóneve más általi használatából a SMART vállaltnál vagy más félnél keletkezett veszteségekért. Ön sem használhatja bárki más fiókját a fiók tulajdonosának engedélye nélkül.

Vissza az általános feltételekhez

SMART galéria

A Feltételeken túlmenően, tudomásul veszi, hogy a SMART által biztosított képekre, ábrákra, multimédia-tartalmakra, SMART Notebook fájlokra és oldalakra, hátterekre vagy témákra, melyek egészben vagy részben a SMART galériát képezik a következő kiegészítő feltételek vonatkoznak:

 • Kizárólag SMART termékekkel (mint SMART Table szoftver, SMART Table eszköztárt szoftver, SMART Notebook szoftver és SMART Notebook expressz szoftver vagy webalkalmazás) engedélyezett a számára .galleryitem vagy .gallerycollection fájlformátumú kép használata. Nem engedélyezett bármely más célra való használat. A Végfelhasználó nem használhatja harmadik fél szoftverével a képet, illetve nem teheti értékesítési céllal vagy díj ellenében más termékbe. A Végfelhasználó nem importálhat közvetlenül harmadik fél szoftverébe a .galleryitem vagy .gallerycollection kiterjesztésű képet. E korlátozás nem kerülhető meg a .galleryitem vagy .gallerycollection képek fájlformátumának .notebook fájlformátumba konvertálásával.
 • A képeket be lehet egy .notebook fájlba építeni (egy feladat részeként vagy nem csupán egy .galleryitem vagy .gallerycollection képként). A .notebook fájl más fájlformátumba exportálható és abban a fájlformátumban már használható harmadik fél szoftverével feltéve, hogy nem értékesítési célú termékbe vagy díj ellenébe történik a belefoglalás.
 • A módosítás nélküli képekhez hozzáférhet, másolhatja, terjesztheti, közzéteheti és más módon használhatja azzal a feltétellel, hogy hivatkozik az eredeti szerzőre és/vagy a SMART logóra vagy védjegyre olyan mértékben, ahogyan az képen szerepel, és ezeken kívül e feltételek vonatkoznak rá;
 • Ön nem módosíthatja, nem dolgozhatja át, nem elemezheti a belső felépítését vagy más módon nem változtathatja meg az olyan képeket, melyek a SMART interaktív feladatkészítő eszköztár sablonjainak (flash-tartalmakat is beleértve) kódjai.
 • Az olyan képek, melyek SMART Notebook fájlok, hátterek, oldalak, témák, interaktív fájlok vagy multimédia-tartalmak e Licencszerződés más feltételei mellett módosíthatóak, beleértve, hogy Ön megőrzi és egyértelmű módon reprodukálja a forrásinformációkat és/vagy ezen képen az eredeti szerzőre vonatkozó utalást.
 • Ön számára nem engedélyezett a képek egészének illetve részének továbbértékesítése vagy bármely kereskedelmi célú használata, attól függetlenül hogy beépítették vagy nem más termékbe, valamint annak felajánlása attól függetlenül, hogy eredeti SMART galéria kép vagy annak egy származéka;
 • Ön számára nem engedélyezett a képek csoportos vagy tömeges letöltése tekintet nélkül arra, hogy kereskedelmi céllal szándékozik-e használni; és nem kínálható, terjeszthető, küldhető, vagy megjeleníthető (az eredeti formában vagy módosítva) egy webhelyen, egy terméken, ajánlatban vagy szolgáltatásban, beleértve a SMART ajánlataival vagy egyéb módon versenyezőket is;
 • Előfordulhat, hogy bizonyos képek (3D vagy Vegyes valóság képek) nem teljesen vagy megfelelően láthatóak a SMART Mixed Reality vegyes valóság szoftver nélkül, mely külön licencszerződéssel és hozzátartozó licencdíj ellenében állnak rendelkezésre.

Vissza az általános feltételekhez

SMART által biztosított tartalom

Miközben ésszerű erőfeszítéseket teszünk annak biztosítására, hogy a webhelyünkön és a termékeinkben található információk olyan pontosak és naprakészek legyenek, amennyire a használati cél megkívánja, ezen információk nem jelentenek kötelezettségvállalást a SMART részéről. A SMART NEM EMEL OLYAN KIFOGÁST ILLETVE NEM VÁLLAL BÁRMIFÉLE OLYAN GARANCIÁT, MELY E ENNEK HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATOS. Előfordulhat, hogy a közzétett információk olyan termékekre, programokra vagy szolgáltatásokra hivatkoznak, melyek forgalmazását nem minden országban jelentették be illetve nem minden országban állnak azok rendelkezésre. Az ilyen hivatkozások nem jelentik azt, hogy a SMART szándékozik az ilyen termékeket, programokat vagy szolgáltatásokat bármely megadott országban elérhetővé tenni. Az itt található információk csupán kényelme érdekében biztosítottak.

A képek (mint például a SMART termékképek) és a termékeinkben található minden más olyan tartalom, melyeket nem kifejezetten a Felhasználók általi letöltésre kínálnak (mint például a SMART Exchange webhelyen keresztül) a SMART vagy licencátvevője tulajdona, és tudomásul veszi, hogy a SMART előzetes írásos engedélye nélkül nem másolhatja, nem teheti közzé, nem terjesztheti, nem jelenítheti meg illetve más módon sem használhatja az ilyen anyagokat.

Vissza az általános feltételekhez

Harmadik fél ajánlatai és Webhelyei

Termékeink, elsősorban a felhasználók által Beküldött tartalmak miatt, tartalmazhatnak vagy utalhatnak harmadik fél webhelyeire való hivatkozásokat. A Beküldött tartalmakban található hivatkozásokra kattintás a saját kockázatára történik. Harmadik fél szolgáltatására, termékére vagy eladásösztönzésére történő bármely hivatkozás vagy utalás nem jelenti feltétlenül, a harmadik fél Webhelyén található információknak, a SMART részéről történő befogadást, szponzorálást, hozzájárulást, jóváhagyást, vizsgálatot, ellenőrzést vagy felügyeletet.

Ha Harmadik fél szolgáltatásának a használata mellett dönt, akkor Ön a felelős a bármely Harmadik fél szolgáltatásait szabályozó feltételek és kikötések átnézéséért és megértéséért (beleértve az adatvédelmi szabályzatokat). Tudomásul veszi, hogy a harmadik fél, és nem a SMART, a felelős a Harmadik fél szolgáltatásainak nyújtásáért, az adatainak védelméért, az ilyen Harmadik fél webhelye által tartalmazott információkért, továbbá az ilyen harmadik fél webhelyének Ön általi használatáért vagy használatra való alkalmatlanságáért.

Vissza az általános feltételekhez

Felhasználó által biztosított tartalom (Beküldött tartalmak)

E feltételekben a "Beküldött tartalom" kifejezés a Felhasználóink által küldött tartalmat jelenti, és magában foglal, de nem korlátozódva arra, bármely Felhasználó által eljuttatott fájlt (beleértve a SMART Notebook® vagy SMART Table® szoftvert illetve .pdf formátumban továbbá PowerPoint® és Microsoft® Word programban készült fájlt), szöveget, képeket, tartalmat, videót, hangfájlokat, kommunikációs elemeket, véleményeket, hivatkozásokat, szoftvert, adatokat és egyéb tartalmat, melyet bármelyik Felhasználó biztosít. A Felhasználók különböző módokon juttathatják el a Beküldendő tartalmakat beleértve, de nem korlátozódva tartalom feltöltésére szolgáló oldalakra vagy fájltartalom megosztásának más módszereire, üzenőtáblákra, csevegésekre (vitafórumokra), blogokra, eseménynaptárakra, hang- és/vagy podcast adásokra, videoblogokra, személyes weblapokra, wiki oldalakra és/vagy más üzenetekre vagy a SMART által tervezett kommunikációs lehetőségekre, melyek lehetővé teszik a Felhasználóknak a kommunikációt és anyagok megosztását másokkal.

Tudomásul veszi, hogy minden Beküldött tartalom, legyen az akár nyilvánosan közzétett, akár magánjellegűen küldött, mely hozzáférhető a termékeinken keresztül azon személy kizárólagos felelőssége, akitől a küldemény származik, és a SAJÁT KOCKÁZATÁRA HASZNÁLJA AZ ILYEN BEKÜLDÖTT TARTALMAKAT ÉS A BENNÜK TALÁLHATÓ MINDEN ANYAGOT. A SMART nem ellenőrzi a felhasználók által biztosított Beküldött tartalmakat, és ezért nem garantálja a pontosságot, minőséget, sértetlenséget vagy az ilyen Beküldött tartalom tulajdonjogát. Tudomásul veszi, hogy olyan Beküldött anyaggal is találkozhat, melyet sértőnek vagy botrányosnak talál, illetve melyekhez az alapul szolgáló jogokat nem szerezték meg megfelelően. Tudomásul veszi, hogy a SMART nem vállal felelősséget harmadik felek által közzétett olyan tartalmakért, melyek a termékeinken keresztül állnak rendelkezésre. Kizárólagos a felelőssége a Beküldött tartalom használatát és más Felhasználókkal felmerült nézeteltéréseket illetően, jóllehet a nézeteltérés vagy panasz kezelésére a SMART tanácsolhat módszert a Felhasználóknak (További információkért kérjük, hogy az Észrevételek vagy panaszok jelentése vagy eltávolítási eljárás kezdeményezése című szakaszt nézze meg.).

Olyan hiperszöveg hivatkozásokat tartalmazhatnak a Beküldött tartalmak, melyek harmadik felek által szolgáltatott és fenntartott tartalmat foglalnak magukban, amennyiben az ilyen webhely tartalmak, a termékeinkben történő közzététel esetén, nem sértik e Feltételeket. A SMART nem gyakorol bármiféle módon ellenőrzést az ilyen más Webhelyek és webalapú erőforrások felett. A SMART nem ellenőrzi vagy garantálja egy Beküldött vagy más tartalom pontosságát a termékeinkben. Tudomásul veszi, hogy a SMART nem felelős a termékeinken keresztül hozzáférhető, egy harmadik fél által biztosított tartalom, hirdetés, eladásösztönzések, termékek vagy anyagok pontosságáért és rendelkezésre állásáért, továbbá nem felelős a beküldött tartalomból vagy az ilyen tartalom használatából származó károkért.

A SMART fenntartja a jogot, de nem terheli kötelezettség, bármely Beküldött tartalom ellenőrzésére és saját belátása szerint bármely Beküldött tartalom vagy Beküldött tartalomban található hivatkozás eltávolításának vagy közzétételének megtételére vagy elutasítására.

Miközben a SMART adatai védelmére (lásd az Adatvédelmi szabályzat című szakasz), mindig körültekintőnek kell lennie, amikor a Beküldendő tartalmakban személyi azonosításra alkalmas adatokat szolgáltat ki magáról (különösen a tanulóiról) vagy a gyermekeiről. Bármely Beküldött tartalom elérhető és felhasználható más felhasználó által. A SMART nem ellenőrzi vagy hagyja jóvá a termékeinkben található Beküldött tartalmak tartalmát, üzeneteit vagy információit. A SMART kifejezetten elhárít minden felelősséget vagy kötelezettséget, mely a Beküldött tartalmakkal és bármely Beküldött tartalmak készítésében való részvételéből eredő bármely intézkedéssel kapcsolatos.

A SMART fenntartja a saját belátása szerint jogot, de nem kötelezhető, bármely telefonszámokat, utca, házszámokat vagy személyi azonosításra alkalmas adatokat tartalmazó Beküldött tartalmak eltávolítására, mivel nem ellenőrizhető vagy erősíthető meg, hogy azon személy, akire ezen információk vonatkoznak közzé kívánja-e tenni a kérdéses információkat. A SMART megtarthatja egy azonosítható személy olyan adatait, melyek eltávolítását az érintett személy kérheti, ha a SMART úgy ítéli meg, hogy az ilyen információk ilyen módon nyilvános hozzáférésre szánt üzleti kapcsolattartási információk.

Megtartja a Beküldendő tartalom minden tulajdonjogát. Bármely Beküldendő tartalomnak e Webhelyre küldésével vagy azon történő elhelyezésével (bármely formában, bármiféle módon), átruház a SMART vállalatra, annak megfelelő érdekeltségeire, leányvállalataira, jogutódaira, engedményesekre, licencelőkre, viszonteladóira, allicencelőkre és más felekre, melyeket a SMART időről-időre jelölhet ki (bármely vagy az összes Felhasználót magában foglaló) egy jogdíjmentes, örökös, visszavonhatatlan, nemzetközi, nem kizárólagos, allicencelhető, átruházható licencet abból a célból, hogy használja, reprodukálja, másolja, módosítsa, egyesítse, terjessze, küldje, szórja, közzétegye, nyilvánosan megjelenítse, nyilvánosan előadja, üzleti célra használja, szerkessze, származtatott munkákat készítsen belőlük, lefordítsa és újraformázza a Beküldött tartalmait (egészben vagy részben), bármely ismert vagy a jövőben felfedezésre kerülő módon és/vagy bármely formában más munkákba, médiába vagy ismert illetve később kifejlesztett technológiába beépítse; hogy a Beküldött tartalmaival kapcsolatosan közzétegye a nevét, a SMART választása szerint, és hogy bármely ilyen Beküldött tartalommal kapcsolatos lemondjon az erkölcsi jogairól; és az ilyen jogoknak a Webhely bármely Felhasználójának vagy szállítójának való allicencelési jogáról.

Míg néhány termék bizonyos részeiről eltávolíthatja az általa készített Beküldött tartalmakat vagy korlátozhatja a hozzáférést, tudomásul veszi, hogy a Beküldendő tartalmaknak a beküldés után nem mondható fel e licenc vagy vonható vissza a nyilatkozat. Például, ha más Felhasználók feladat létrehozásához töltötték le a Beküldött tartalmait, még abban az estben is megmarad az e Feltételeknek megfelelően letöltött ilyen Beküldött tartalmak használati joguk, ha a Beküldött tartalmait eltávolítja.

Nem juttathat el vagy szerkeszthet egy Beküldendő tartalmat anélkül, hogy:

 • rendelkezne a Beküldendő tartalmak elküldéséhez szükséges azon jogosultságokkal, melyek korlátozás nélkül magukban foglalják azt, hogy Ön a szerzője vagy licencátvevője bármely szerzői joggal védett Ön által biztosított tartalomnak, és egy licenccel vagy a munkaadójával illetve harmadik féllel kötött megállapodással összhangban, törvényesen engedélyezett számára azok eljuttatása olyan használatra, mely a Beküldendő tartalmaknak e Feltételek által lehetővé tett felhasználási módnak megfelel;
 • ha a Beküldendő tartalmak fényképek, képek, ábrák vagy más grafikák egészben vagy részben ("Képek"), garantálja és kijelenti, hogy minden ilyen képen szereplő személy, ha van, (és ha kiskorú, akkor kiskorú szülője vagy gondviselője) ahogyan e Feltételekben szerepel hozzájárult a Képek használatához, beleértve példaként, de nem korlátozva az ilyen képek terjesztéséhez, nyilvános megjelenítéséhez és másolásához; és
 • úgy gondolja, hogy az helyes, nem sértő, törvényes és nem sérti bármely harmadik fél jogait (beleértve, korlátozás nélkül, a rágalmazásellenes törvényeknek megfelelően).

Elvárás a Felhasználóktól, hogy tartsanak tiszteletbe más Felhasználókat és úgy kommunikáljanak egymással, mintha egy nyilvános fórumon tennék, továbbá tartózkodjanak a sértő, zaklató vagy más miatt nem megfelelő nyelvezet használatától a Beküldött tartalmakban. Tudomásul veszi, hogy felelős a más Felhasználókkal folytatott kommunikációért.

Termékeink olyan tevékenységre történő használata, mely helyi, tartományi, nemzeti, nemzetközi jogot, rendeletet vagy jogszabályt sért, e Feltételek megsértését jelenti.

Ezúton felhatalmazza a SMART vállalatot, hogy együttműködjön a (i) bűnüldözési hatóságokkal a vélt büntetőjogi jogsértés vizsgálata során, és/vagy (ii) az internet szolgáltatóknál, más hálózatoknál vagy számítástechnikai létesítményeknél dolgozó rendszergazdákkal e Feltételek betartásának kikényszerítésére.

TUDOMÁSUL VESZEM, HOGY AZ ÁLTALAM FELTÖLTÖTT OLYAN TARTALOM MIATT, MELY TÖBBEK KÖZÖTT A SZERZŐI JOG MEGSÉRTÉSÉT JELENTI VAGY RÁGALMAZÓ, EGY SÉRTETT FÉL KERESETET NYÚJTHAT BE, MELY SZEMÉLYI ADATAIM FELFEDÉSÉT ÉS A SÉRTETT FÉLNEK KÁRTÉRÍTÉS FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGET VONHAT MAGA UTÁN.

Vissza az általános feltételekhez

Szerződés időtartama és megszűnése

Ez a harminc (30) napos szerződés akkor kezdődik, amikor elkezdi használni a termékünket, és automatikusan megújul hónapról hónapra, ha egyik fél sem mondja fel.

A SMART bármikor felmondhatja ezt a szerződést saját belátása szerint, beleértve, korlátozás nélkül, ha megsérti e szerződésben foglalt bármely kijelentést, garanciát vagy kötelezettséget vagy ha a termék használatával kapcsolatosan az Ön inaktivitását tapasztalja.

Ön bármikor felmondhatja ezt a szerződést, ehhez küldjön egy felmondási kérést a SMART számára az info@smarttech.com címre. A szerződés felmondása nem menti fel Önt a fizetési kötelezettségek alól, abban az esetben, ha ezek a fizetések a szerződés felmondása előtt merültek fel. A felmondás esetén azonnal be kell szüntetnie a termékeink használatát. Az alábbi szakaszok a szerződés megszűnése után is hatályban maradnak: Bevezetés, ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK, Csoportos jogfeladás, A garancia kizárása és a felelősség korlátozása, Exporttal kapcsolatos korlátozások, Visszajelzések, Irányadó jog, Rendeletek érvénytelensége, Észrevételek vagy panaszok jelentése vagy eltávolítási eljárás kezdeményezése, Biztonság, SMART galéria, SMART által biztosított tartalom, Harmadik fél ajánlatai és Webhelyei, Felhasználó által biztosított tartalom (Beküldött tartalmak) és Szerződés időtartama és megszűnése.

KÉRDÉSE VAN? Örömmel állunk a rendelkezésére:

SMART Technologies ULC
Figyelem: Legal Department
3636 Research Road N.W.
CALGARY, AB CANADA T2L 1Y1
+1.403.245.0333

© 2014, SMART Technologies ULC
194457_1