Select language:

Kullanım Şartları

Son güncelleme: 22 Temmuz 2016

Giriş

SMART'ı tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. İşbu Kullanım Şartları (“Şartlar”) belgesi SMART Technologies ULC (“SMART”, “biz”, “bizi” veya “bizim” olarak anılır) ve sizin (burada “siz”, “sizin” veya “kullanıcı” sizi veya adına uygulamayı, çevrimiçi sunuları veya yazılımı kullandığınız veya kurduğunuz kuruluşunuzu, okulunuzu veya şirketinizi de kapsar) aranızdaki yasal bir sözleşmedir. Bu Şartları kabul etmeye yetkiniz olduğunu ve söz konusu ise kuruluşunuzu, okulunuzu veya şirketinizi onunla bağlamaya yetkili olduğunuzu ve tüm son kullanıcılarının bu şartlara uymasını sağlayacağınızı beyan ve taahhüt ediyorsunuz. Eğer yetkişkin değilseniz ebeveyniniz veya vasiniz sizin adınıza bu şartları kabul etmelidir. Lütfen bizim Gizlilik Politikamız e Bir Hesap Oluşturma başlıkları altında küçükler için geçerli olan ek hükümlerimizi okuyun.

Uygulamalarımızı, çevrimiçi olanaklarımızı veya yazılımımızı ("ürünlerimiz") kullanarak veya kurarak işbu Şartlarla ve ürünlerimize eşlik eden Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi ile ("EULA") bağlanmayı kabul etmiş olursunuz. Eğer ürünümüze eşlik eden bir EULA varsa işbu Şartlara herhangi bir aykırılığı durumunda EULA hükümleri geçerli olacaktır. Diğer şartlar onlara eşlik etmedikçe bu Şartlar aynı zamanda güncellemeler, yamalar ve diğer ilişkili internet veya mobil bazlı uygulamalar veya hizmetler için de geçerlidir.

SMART, işbu Şartları sizi bu konuda bu sayfadan bilgilendirerek her zaman değiştirebilir. Herhangi bir değişiklik bildirisini elde etmek için bu sayfayı düzenli olarak ziyaret etmek ve değiştirilen Şartları kabul etmiyorsanız ilgili ürünü kullanmayı durdurmakla sorumlusunuz. Diğer ifadeyle, Şartlarımızdaki değişiklikler burada görünecektir ve ürünlerimizi sürekli kullanmanız, değiştirilen Şartlarla bağlanmayı kabul ettiğinizi ifade edecektir; kabul etmiyorsanız ürünlerimizi kullanmayın.

Ürünlerimizin birçoğunda sadece o ürün için geçerli olan özel kullanım şartları vardır ("Özel Şartlar"). Bu Özel Şartlar, genel Şartları (bu Giriş bölümünde ve aşağıdaki GENEL ŞARTLAR bölümünde bulunur) tamamlar ve eğer onlara aykırılık varsa onlara üstündür. Aşağıdaki ürünlerin Özel Şartları vardır:

Aşağıdaki genel Şartlar, tüm ürünlerimiz için geçerlidir (Özel Şartları olanlar dahil):

GENEL ŞARTLAR

Bridgit®

Siz ile SMART arasındaki bu bağlayıcı sözleşmeye ilişkin önemli bilgileri içerdiğinden lütfen Giriş bölümünü okuduğunuzdan emin olun. Bridgit için aşağıdaki Özel Şartlar, genel Şartları (Giriş bölümünde ve bu sayfanın sonunda bulunur) tamamlar ve eğer onlara aykırılık varsa onlara üstündür. Açık olması için Şartlar bizim tüm ürünlerimiz (bu ürün dahil) için geçerlidir ancak bu Spesifik Şartlar sadece bu ürün için geçerlidir.

SMART, aşağıdaki kısıtlamalara tabi olarak yazılımın SMART ürünleri ile birlikte kullanılabilmesi için münhasır olmayan, devredilemez lisansını verir ve siz bu lisansı kabul etmektesiniz:

 1. Siz yazılımı aşağıdaki biçimlerde kullanabilirsiniz:
  1. Sunucu Yazılımı. Sunucu yazılımını, sunucu yazılımı lisanslarını ilk satın aldığınızda ve ek sunucu yazılımı lisanslarını satın aldığınızda yetkili olduğunuz sunucu sayısına kurabilirsiniz. Sunucu yazılımını, sadece Bridgit istemcilerini desteklemek amacıyla, bu sayıdaki sunucuda herhangi bir zamanda kullanabilirsiniz. Sunucu yazılımı, bir defada birden çok istemci tarafından kullanımı desteklemektedir, ancak eşzamanlı lisansları sadece satın almanız sonucunda yetki kazandığınız eşzamanlı istemci sayısına kadarını desteklemek için kullanılabilir. Yazılımın bu kısıtlamaları ihlal eder biçimde kullanmaya teşebbüs etmek işbu sözleşmenin ihlalini teşkil eder.
  2. İstemci Yazılımı. Verilen herhangi bir zamanda istemci yazılımını kullanan eşzamanlı istemcilerin sayısının, satın almış olduğunuz eşzamanlı lisansların sayısıyla sınırlı olması kaydıyla, Bridgit istemci yazılımını gereken sayıda istemciye kurabilir veya indirilmesine izin verebilirsiniz.

Giriş'e dön

SMART Ecosystem Network (SEN)

Siz ile SMART arasındaki bu bağlayıcı sözleşmeye ilişkin önemli bilgileri içerdiğinden lütfen Giriş bölümünü okuduğunuzdan emin olun. SMART Ecosystem Network ("SEN") için aşağıdaki Özel Şartlar, genel Şartları (Giriş bölümünde ve bu sayfanın sonunda bulunur) tamamlar ve eğer onlara aykırılık varsa onlara üstündür. Açık olması için Şartlar bizim tüm ürünlerimiz (bu ürün dahil) için geçerlidir ancak bu Spesifik Şartlar sadece bu ürün için geçerlidir.

Birtakım kullanıcılar SMART Ecosystem Network'a (SEN) erişim için başvurabilirler ve erişim istekleri kabul edilebilir ve buradan itibaren SEN Üyeleri olarak anılacaklardır. SEN'e erişim, SEN Üyelerine üye akreditasyonları ve diğer program olanakları için başvurma olanağı tanıyabilir. Tüm bu tür programlar ve olanaklar, ilgili akreditasyon veya diğer programların öngördüğü ek şart ve koşullarına tabidir.

SEN'e erişmeye devam etmek, SEN'e üyelik ve ilgili akreditasyonları iyi halde sürdürmeye (her tür üyelik ücretlerinin ödenmesi dahil, fakat bununla sınırlı olmadan) ve işbu Şartlara uymaya bağlıdır. SMART, aşağıdaki durumlarda, fakat onlarla sınırlı olmadan tamamen kendi takdirinde bir programı, olanağı, SEN Üyesinin akreditasyonunu ve/veya SEN Üyelerinin üyeliğini sona erdirme hakkını saklı tutar:

 • SMART'ın bir program veya akreditasyonun ticari bir gereksinimi karşılamadığını veya artık desteklenmediğini tespit etmesi,
 • SEN Üyelerinin (çalışanlarının, bireysel yüklenicilerinin veya diğer personelinin herhangi biri dahil, fakat sınırlı olmadan):
  • tüm ve herhangi bir akreditasyon programının şartlarına uymaması,
  • ödünç verilen ekipmanı ödünç verme koşulları uyarınca iade etmemesi,
  • iyi niyetli veya nitelikli ekosistem katılımcısı olmadığının belirlenmesi,
  • eğer varsa ilgili program veya akreditasyon ücretlerini zamanında ödeyememesi,
  • SMART veya diğer SEN Üyeleri hakkında küçümseyici, iftira edici veya diğer uygunsuz yorumlarda bulunması veya
  • herhangi ilgili Şartlara uymaması.

SEN üzerinden erişilebilen yüklenici dizini, yalnızca belirli akreditasyon düzeylerini veya diğer tayinleri almış olan örgütler konusunda SEN Üyelerini bilgilendirmek için referans olarak sağlanmıştır. SMART, yüklenici dizininde listelenenler dahil, herhangi bir üçüncü taraf yükleniciyi onaylamamakta, garanti etmemekte veya önermemektedir. Diğer SEN Üyelerinden bu yükleniciler konusundaki her tür geribildirim, yalnızca bu SEN Üyelerinin görüşüdür ve SMART'ın görüşünü yansıtması gerekmez.

SEN üzerinden sağlanan her tür fiyat bilgisi ihbar edilmeden değiştirilmeye tabidir.

SMART SEN üyesi (veya diğer söz konusu bir parti) ve SMART arasında aksine bir sözleşme olmadıkça web sitenin özellikle SEN kısmına SEN Üyesi tarafından yapılan Gönderimlerle aşağıdakilerin hiçbirini yapmayacaktır:

 • SEN Üyeleri tarafından bu tür çalışmalar konusunda akreditasyon almak amacıyla gönderilmiş olan dijital çalışmaları yeniden satmayacak, dağıtmayacak veya diğer şekilde ticarete konu etmeyecek veya erişime sunmayacaktır (SEN Üyesiyle anlaşmaya bağlı olarak).
 • SMART yine, SEN Üyeleri tarafından SEN forumuna yüklenmiş olan veya akreditasyon başvuru sürecinin bir parçası olarak sağlanmış olan birtakım ticari markalar, hizmet markaları, logolar veya diğer korunan markaların SMART tarafından yalnızca, SEN Üyesinin SEN'e katılımını izhar etmek dahil sağlanmış oldukları belirli amaç için kullanılabileceğini kabul etmektedir.

SEN üzerinden (veya SEN'deki bir bağlantıyla) sağlanan herhangi bir yazılım, aşağıdaki Deneme ve diğer Yazılım veya Uygulama Yüklemeleri bölümünün Şartlarına tabi olacaktır ve aynı zamanda aşağıdakilere de tabi olacaktır:

 • SEN Üyesi eğer bir örgüt ise, kendi çalışanlarına, yüklenicilerine ve diğer personeline bu tür yazılıma yalnızca gizlilik sözleşmesi altında (genel olarak umumun erişimine sunulmayan yazılım için) erişim sağlanmasını ve lisans şartları ve işbu Şartlar konusunda bilgili olmalarını ve uymalarını temin etmelidir.
 • SEN Üyesi, yazılımı denemek dahil yalnızca örgüt içi geliştirme amaçları için kullanabilir.
 • SEN Üyesi, yazılımı hiçbir şekilde satamaz, yeniden satamaz, dağıtamaz, lisansını veremez veya alt lisansını veremez.
 • SEN Üyesi, bu hakkın yalnızca SEN Üyesinin doğrudan çalışanları, bireysel yüklenicileri ve diğer personeliyle sınırlı olması (ve SEN Üyesinin dağıtım kanalının dahil olmaması) kaydıyla tecimsel nitelikli yazılımı ticaret sergilerinde ve satış gösterilerinde gösteri ve pazarlama amaçları için kullanabilir ve sergileyebilir.

SEN üzerinden SEN Üyesine sağlanmış olan dokümantasyon SEN Üyesi tarafından yalnızca münhasır kullanımı için (çalışanları, bireysel yüklenicileri ve diğer personelinin tümü ve herhangi biri tarafından kullanımı dahil) kullanılabilir ve herhangi bir üçüncü tarafa dağıtım, yeniden dağıtım, modifikasyon için kullanılamaz veya değiştirilmeye çalışılamaz.

Herhangi bir nedenle SEN üyeliğinin feshi üzerine, SEN Üyesi, SEN üyeliğiyle elde etmiş olduğu yazılımı ve yazılım için aldığı ilgili lisans anahtarlarını, dokümantasyonu ve diğer hakları imha etmelidir, herhangi bir SEN programı gereğince kendisine ödünç verilen ekipmanları derhal iade etmeli ve bir SEN programı gereğince elde etmiş olduğu herhangi bir logo veya diğer hakları kullanmayı sonlandırmalıdır.

Giriş'e dön

SMART Exchange®

Sizinle SMART arasındaki yasal bağlayıcı bir sözleşmeye ilişkin önemli bilgiler içerdiğinden lütfen giriş bölümünü okuduğunuzdan emin olun. SMART Exchange® web sitesi (“Site”) için aşağıdaki Spesifik Şartlar genel Şartları tamamlar ve onunla ihtilaf halindeyse (girişte ve bu sayfanın altında bulunur) ona üstündür. Açık olması için Şartlar bizim tüm ürünlerimiz (bu ürün dahil) için geçerlidir ancak bu Spesifik Şartlar sadece bu ürün için geçerlidir.

Sitedeki belirli içerik, uygulamalar veya yazılım, belli bir ücret karşılığında sunulabilir ve böyle bir hizmetin kaydı üzerine sunulacak olan ek veya alternatif kullanım şartlarına tabi olabilir.

Lisansörlerimizin izin verdiği ölçüde SMART size, aşağıdaki koşullara ve bu lisansın kapsamının ötesinde Exchange İçeriğini kullanmaktan sakınacağınızı öngören sözleşmeli taahhüdünüze tabi olarak SMART'ın sağladığı içeriğe veya kullanıcının oluşturduğu ve Sitede ücretsiz olarak sunulan gönderimlere (“Exchange İçeriği”), münhasır olmayan, dünya genelinde, sınırlı, telifsiz, alt lisansı verilemeyen, devredilemeyen bir lisans sağlamaktadır:

 • Lisansınız, ticari olmayan amaçlarla sınırlıdır ve bu sınırlamayı kısıtlamaksızın siz, ticari olmayan yeniden dağıtım için Exchange İçeriğinin büyük miktarlarını veya ticari dağıtım ya da rakip bir olanağın oluşturulması veya rakip bir olanağa eklenmesi için hiçbir Exchange İçeriğini indirmemeyi kabul etmektesiniz.
 • Siz; Exchange İçeriğinde ihtiva olunduğu ölçüde asıl eser sahibi ve/veya SMART logosu veya ticari markasına referans vermeniz şartıyla Exchange İçeriğine erişebilir, kopyalayabilir, dağıtabilir, yayınlayabilir ve değiştirilmemiş Exchange İçeriğini diğer şekilde kullanabilirsiniz.
 • Siz; içerikte (genellikle belgenin başlık sayfasında veya ilk sayfasında) atıfta bulunulan asıl oluşturucuya atıfta bulunmayı sürdürmeniz ve bu atfı bariz biçimde çoğaltmanız kaydıyla, değiştirilebilir Exchange İçeriğini düzenleyebilir, dağıtabilir, yayınlayabilir ve bu şekilde değiştirilmiş içeriği diğer şekilde kullanabilirsiniz.
 • Exchange İçeriğine dahil olan tescil bildirimlerini, krediler ve telif hakları ve diğer yerleşik bilgileri değiştiremez veya kaldıramazsınız.
 • Bir .galleryitem veya bir .gallerycollection dosya formatında olan Exchange İçeriğini yalnızca SMART ürünleriyle (örneğin SMART Table yazılımı, SMART Table Araç Kiti yazılımı, SMART Notebook yazılımı ve SMART Notebook express yazılımı veya web uygulaması) kullanmanıza izin verilmektedir. Diğer herhangi bir amaçla kullanıma izin verilmemektedir. Exchange İçeriğini üçüncü taraf yazılımda kullanamaz veya onu satış için veya ücret karşılığında herhangi bir ürüne dahil edemezsiniz. Eğer Exchange İçeriği bir .notebook dosyasına alınır ve sonra bu .notebook dosyası diğer bir dosya formatına aktarılırsa, o diğer dosya formatı, satış için veya bir ücret karşılığında bir ürüne dahil edilmemesi kaydıyla üçüncü taraf yazılımda kullanılabilir.

Burada verilen lisans; eğer biz makul takdirimizle, bu Sitede yayınlanan içeriği ticari amaçlar için (örneğin bu Sitedeki içerik kısımlarını ancak bir ücret karşılığında sunduğunuz kitaplarda veya Sitelerde yayınlamak suretiyle ya da ticari bir Siteden bu Sitenin kısımlarına derin bağlantı vermeniz yoluyla, fakat bunlarla sınırlı olmayarak) kullandığınızı veya işbu Şartların diğer bir şartı veya koşuluna uymadığınızı tespit edersek, derhal ve ihbarda bulunmadan SMART tarafından feshedilebilir. Lisansın feshi üzerine siz, Sitede yayınlanan herhangi bir içeriğe (diğer kişilerce yapılan düzenlemeleri olmaksızın kendi eklediğiniz içerik hariç) erişmeye veya kullanmaya son vermelisiniz.

SMART veya diğer içerik sağlayıcıları tarafından Sitede sağlanan belirli içerik veya uygulamalar, Sitede belirtildiği üzere sadece bir ücret karşılığında ("Ödemeli İçerik") erişilebilirdir. Böyle bir durumda SMART, sizi bu içeriğin satıcısına yönlendirmek için hareket eder. Satın almak istediğiniz öğeleri seçince Ödemeli İçerik Satıcısı DR MYCOMMERCE, INC. D/B/A REGNOW ("RegNow") tarafından işletilen bir çevrimiçi mağazaya yönlendirileceksiniz. O site, RegNow tarafından belirtilen ayrı şartlara tabi olacaktır ve o sitede yaptığınız tüm işlemler siz ile RegNow arasında olacaktır. SMART, o işlemin hiçbir yönü bakımından sorumlu olmayacaktır.

Ödemeli İçerik bağlamında siz, SMART değil de siz, RegNow veya Yayıncının:

 • işleme ilişkin olarak finansal işlem ve sizin tarafınızdan ödenmeye tabi vergilerin hesaplanması dahil tüm Ödemeli İçeriğin satışını tüm açılardan yerine getireceğini,
 • işleme ilişkin olarak tüm geçerli satış veya diğer vergilerinin ödenmesinden sorumlu olduğunu,
 • iadeleri yöneteceğini, Ödemeli İçeriğin indirilmesi, indirme veya işlemlerdeki eksiklik veya hatalara ilişkin destek sorunlarına yanıt vereceğini ve
 • çalışma zamanı ve alışveriş arabası ve RegNow sitesine erişim konusundaki sorunlarını çözeceğini kabul etmektesiniz.

Siz SMART'ın ister doğrudan sizden veya RegNow'dan olsun işleme (kişisel bilgileriniz dahil) ilişkin bilgi almasını onaylıyor ve izin veriyorsunuz. Bu bilgi bizim Gizlilik Politikamız uyarınca kullanılacaktır.

Bir işlemi tamamladıktan sonra Ödemeli İçeriğin kullanımı, RegNow şartlarında düzenlenmektedir ve siz, bu şartlarda öngörülen zaman içerisinde Ödemeli İçeriği indirmemeniz halinde SMART'ın sorumlu olmayacağını kabul etmektesiniz. Siz ayrıca sadece satın aldığınız sayıda kopyayı indireceğinizi kabul etmektesiniz.

Sağlanan Ödemeli İçeriğe ilişkin lisans haklarınız her zaman aşağıdakilerle sınırlı olacaktır:

 • Kullanım, Ücretli İçeriğe ilişkin “ticari olmayan kullanım”la sınırlıdır ki kullanıcının kişisel kullanımını ve kullanıcıyla ilişkili sınıf cihazlarında kullanımı ifade eder. Sadece ticari olmayan kullanım için kullanılması şartıyla Ücretli İçerikte küçük değişiklikler, eklemeler, silmeler ve değişiklikler yapabilirsiniz, bunlara türev çalışmalar denir. Türev çalışmalarınızdaki Ücretli İçeriğin kaynağını onaylamalısınız. Bu Ücretli İçerik ve türev çalışmalarınız kendi sınıf kullanımınız dışında dağıtılamaz veya paylaşılamaz.

  Garantilerden Feragat ve Sorumluluğun Sınırlandırılmasına ilişkin Şartlara ek olarak NE SMART NE DE ONUN BAĞLI ŞİRKETLERİ, İŞTİRAKLERİ, MEMURLARI, ACENTELERİ VEYA ÇALIŞANLARI ÜCRETLİ İÇERİĞİN BİR PATENT, TELİF HAKKI, TİCARİ MARKA, TİCARİ SIR VEYA ÜÇÜNCÜ BİR TARAFIN DİĞER FİKRİ MÜLKİYET HAKKINI İHLAL ETTİĞİNİN İDDİASI DAHİL ANCAK ONUNLA SINIRLI OLMADAN ÜCRETLİ İÇERİĞİN KALİTESİ, DOĞASI VEYA TESLİMİ VEYA ONUN İÇİN FATURALAMA UYGULAMALARINA İLİŞKİN SORUNLARDAN SORUMLU DEĞİLDİRLER.

Giriş'e dön

SMART Öğrenme Uzayı

Sizle SMART arasında işbu bağlayıcı yasal bir sözleşmeye ilişkin önemli bilgiler içerdiğinden lütfen Giriş bölümünü okuyun. SMART Öğrenme Uzayı (“LS”) için aşağıdaki Spesifik Şartlar, Genel Şartları (Girişte ve bu sayfanın altında bulunur) tamamlar ve ihtilaf halinde ona üstündür. Açık olması için Şartlar bizim tüm ürünlerimiz (bu ürün dahil) için geçerlidir ancak bu Spesifik Şartlar sadece bu ürün için geçerlidir.

Birtakım kullanıcıların Sitenin yalnızca LS üyeleri için olan kısmına ("LS Sitesi") erişimleri için hesap oluşturulmuş olabilir ve buradan itibaren "LS Üyeleri" olarak anılacaklardır. (LS Sitesi için geçerli olmaya devam eden) işbu Özel Şartlara ilaveten, LS kullanıcıları, bir üye hesabının oluşturulduğu zamanda ve/veya LS Sitesi içinde ders, kaynak veya diğer olanakları satın alma zamanında ek koşullara tabi olabilirler.

LS Üyeleri, LS Sitesinde erişime sunulan ders materyali ve diğer referans materyallerin yalnızca Üyenin kişisel kullanımı için olduğunu ve aktarılamayacağını, kopyalanamayacağını, paylaşılamayacağını, satılamayacağını (veya diğer şekilde ticaret konusu yapılamayacağını) veya dersler durumunda (örneğin Flash media sunumları gibi) LS Üyesinin dersi tamamlaması için olan haricinde elektronik olarak saklanamayacağını veya kaydedilemeyeceğini kabul etmektedirler.

LS Üyesi, ders geçmişi ve tamamlanması, ders transkriptleri ve kredileri ve sertifikasyon düzeyleri (eğer söz konusu ise) dahil birtakım bilgilerin, bu tür dersler çevrimiçi ve/veya ücretsiz sağlansa bile SMART tarafından yönetilen sistemlerde saklanabileceğini kabul etmektedir. LS Üyesi, bu tür bilgilerin hem LS Üyesi hem de SMART (ve onun temsilcileri) tarafından görülebileceğini ve SMART tarafından belirsiz bir süreliğine saklanabileceğini kabul etmektedir. LS Üyesi hakkında ihtiva olunan bilgilerde herhangi bir hatanın olması durumunda o LS Üyesi, bilgiyi düzeltmek için SMART ile irtibat kurabilir.

LS Üyeleri, SMART web sitenin içeriğine sürekli erişimi sürdürmeye çalışsa da web siteye, ilgili eğitim materyallerine ve derslere verilen herhangi bir zamanda erişilebilineceğini garanti edemediğini kabul etmektedirler. LS Üyesi, web siteye veya eğitim materyallerine veya derslere erişilememesinin sonucunda maruz kalabileceği her tür zarar veya sorumluluklardan SMART'ı ibra etmektedir. Ödenmiş olan bir eğitim dersi veya materyalinin ilgili zamanında kesintiye uğraması veya erişilememesi durumunda istek üzerine, SMART kendi tercihinde bu tür dersi veya materyali LS Üyesinin erişimine mümkün olan en kısa sürede sunacaktır veya bu tür ders veya materyal için ödenen tutarı iade edecektir.

Ödeme ve İade Politikası:

Tamamlanacak herhangi bir derse kayıttan önce tam ödemenin yapılması gerekmektedir. LS Üyesi, SMART'ın ödeme işlemi için bir üçüncü tarafın hizmetlerinden yararlanabileceğini kabul etmektedir.

Kaydolan LS Üyesinin bir eğitim etkinliğine katılamaması durumunda (eğitimin aynı fiziksel konumda canlı veya çevrimiçi sağlandığını ifade eden "bizzat" sağlansın veya sağlanmasın) böyle bir eğitim devredilemez.

Ücretsiz çevrimiçi eğitim dersleri herhangi bir zamanda iptal edilebilir. SMART, LS Üyesinin katılamayacağını en azından beş (5) tam iş günü öncesinden bildirmesi kaydıyla tam olarak ödenmiş olan derslerin ücretini tam iade edecektir. Böyle bir süreden sonra eğer LS Üyesi, SMART'a dersin başlamasından önce katılamayacağını bildirmesi halinde SMART, LS Üyesinin hesabını ders için ödenen tutarı alacaklandıracaktır. Bu kredi, SMART tarafından asıl ders tarihinden itibaren bir (1) yıl içinde sağlanan derslerde bu LS Üyesi tarafından kullanılabilecektir. Eğer katılamama ihbarı dersin başlangıcından önce yapılmazsa tüm ders ücreti LS Üyesi tarafından kaybedilecektir.

Ders Kredileri::

SMART, LS Üyelerinin tamamlanan geliştirme eğitimi saatleri için kredi toplayabilmelerini sağlamak için zaman zaman programlar sunabilir. Bu programlar ek koşullara tabi olabilir ve zaman zaman değiştirilebilir. Bu tür programlarla sunulan kredilerin nakit değeri yoktur ve yalnızca SMART'ın sunduğu programlar (sertifikasyonlar dahil), eğitimler, etkinlikler veya SMART'ın belirttiği diğer olanaklara yönelik olarak kullanılabilirler. Aksi belirtilmedikçe, biriken krediler kazanıldıkları iki (2) yıl içinde kullanılmalıdırlar, yoksa kaybedilecektir.

Giriş'e dön

SMART Lessons Mobile™ uygulaması

Sizinle SMART arasındaki bu bağlayıcı yasal sözleşmeye ilişkin önemli bilgiler içerdiğinden lütfen Giriş bölümünü okuyun. SMART Lessons Mobile™ uygulaması (“Lessons Mobile”) için aşağıdaki Özel Şartlar genel Şartlara (bu sayfanın Giriş ve alt kısmında bulunur) aykırılık halinde üstün olacaktır. Netlik için Şartlar tüm ürünlerimiz için (bu dahil) geçerlidir ancak bu Özel Şartlar sadece bu ürün için geçerlidir.

SMART size bir mobil cihazda Lessons Mobile için sınırlı, geri alınabilir, devredilemez, telifsiz bir lisans verir, şartıyla ki:

 • Siz, Lessons Mobile'ın SMART'ta bir hesap gerektirdiğini ve kullanmak için oturum açmanız gerektiğini kabul etmektesiniz.
 • Lessons Mobile'ın sadece SMART Notebook® ve SMART Learning System (SLS) dosyalarını oynatmak için tasarlandığını kabul etmektesiniz.
 • Lessons Mobile'ı gizli veya kişisel tanımlayıcı bilgileri yüklemek, iletmek veya paylaşmak için kullanmamayı kabul etmektesiniz.

Giriş'e dön

SMART Meeting Pro®

Siz ile SMART arasındaki bu bağlayıcı sözleşmeye ilişkin önemli bilgileri içerdiğinden lütfen Giriş bölümünü okuduğunuzdan emin olun. SMART Meeting Pro için aşağıdaki Özel Şartlar, genel Şartları (Giriş bölümünde ve bu sayfanın sonunda bulunur) tamamlar ve eğer onlara aykırılık varsa onlara üstündür. Açık olması için Şartlar bizim tüm ürünlerimiz (bu ürün dahil) için geçerlidir ancak bu Özel Şartlar sadece bu ürün için geçerlidir.

Varsa geçerli lisans ücretlerinin ödenmesine tabi olarak SMART, aşağıdaki kısıtlamalara tabi olarak Meeting Pro kullanımı için münhasır olmayan, devredilemez (aşağıdaki (c) alt bölümüne tabi olarak), daimi, alt lisansı verilemez bir lisans vermekte ve siz de kabul etmektesiniz.

 1. Meeting Pro, Oda başına lisanslıdır ve burada "Oda", tüm bu tür Görüntü Aygıtları aynı tek bilgisayara bağlı olmakla, bir bilgisayar ve en az bir fakat 16'dan fazla olmayan Görüntü Aygıtını (aşağıda tanımlanmıştır) ihtiva eden tek bir fiziksel konumdaki buluşma alanını ifade eder.
 2. SMART'ın yazılı izni olmadıkça, Meeting Pro'yu çalıştıran bilgisayarınızı yalnızca aşağıdaki "Görüntüleme Aygıtları"na bağlayabilirsiniz:
  1. SMART Board(tm) interaktif beyaz tahta (600 ve 800 serisi),
  2. SMART entegre düz paneller,
  3. SMART Podium(tm) interaktif kalem ekranı (ID422w, DT770, ID350, ID370, SP518 ve SP524 serisi);
  4. SMART Board interaktif ekran çerçevesi (400 serisi) ve/veya
  5. bu Yazılım için SMART tarafından zaman zaman piyasaya sürülen ve SMART tarafından bir Görüntüleme Aygıtları olarak tanımlanan diğer bu tür bir SMART ürünü.
 3. Elde edilen her yazılım lisansı için bu yazılımı sizin tarafınızdan sahip olunan ve denetlenen tek bir bilgisayarda kullanabilirsiniz. Elde edilen lisans sayısını aşmamanız kaydıyla, ekipman değişikliği veya personel değişikliği sırasında yazılımı farklı bilgisayarlarda (tümü sizin tarafınızdan sahip olunan ve kontrol edilen) dört (4) defa devredışı bırakabilir ve etkinleştirebilirsiniz.
 4. Yazılım işlevselliğinin işbirliği özelliklerini etkinleştirmek için aşağıdakilerden birini ayrı olarak satın almanız gerektiğini kabul ediyorsunuz: i) bir sunucu ve/veya Bridgit® ® konferans yazılımının sunucu veya kullanıcı lisansları veya ii) tümü yürürlükteki SMART veya üçüncü taraf (sırasıyla) son kullanıcı lisans sözleşmelerine tabi olacak olan diğer üçüncü taraf sunucu ürünleri. Siz ayrıca, Meeting Pro with Lync'in düzgün kullanımı için aşağıdakilerin gerektiğini ve Microsoft Lync istemci yazılımı ve Microsoft Lync sunucu yazılımına erişim için aşağıdakiler için doğru lisansları edinmenin Son Kullanıcının sorumluluğunda olduğunu kabul etmektesiniz:
 5. Bakım programları SMART tarafından belirli yetki alanlarında sağlanmaktadır (hemen aşağıya bakın). Bakım programlarının sunulduğu yargılama alanlarında yazılım lisansının elde edildiği zaman bir yıllık Bakım satın almalısınız.

Bakım.

Meeting Pro için “Bakım”, her halükarda SMART'ın genel olarak kendisinin üye olmuş olan Bakım müşterilerine ek ücretlendirme olmaksızın sağladığıyla sınırlı olmak üzere Bakım programıyla ilişkilendirilen veya birlikte teklif edilen Yazılımın özel lisansı için ticari olarak piyasaya sürülen güncellemelere ve yükseltmelere (yani yazılımın işlevselliği veya özelliklerini iyileştiren gelişmeleri ihtiva eden yazılımın yeni sürümleri ve nokta sürümleri) erişimi ifade eder. Bakım programı altında ticari olarak piyasaya sürülen güncellemeler ve yükseltmeler alacaksınız: bileşenler, performans, özellikler ve yazılımda yeni olan özellik setleri ve daha önceki satın alınan sürümden farklı sürüme değişikliği (örneğin sürüm 2.2'den sürüm 3.0'a) kapsayan yazılımın yeni sürümleri ve daha önce satın aldığınız sürümden güncellenen veya yükseltilen yazılımı etkinleştirmek için gelecek aktivasyon desteğini de alacaksınız.

Bakımdan özellikle bilgisayar virüslerine ilişkin hizmetler veya SMART tarafından kurulmamış veya piyasaya sürülmemiş olan yazılıma ilişkin ihtilaflar hariçtir. Bakımdan yine ilaveler, eklentiler, özelleştirmeler, yeni uygulamalar, modüller veya hiçbir ek ücretsiz yazılımın kullanıcılarına genel ve düzenli olarak sağlanmayan, fakat SMART tarafından ayrı olarak sağlanan diğer yazılımlar hariçtir.

Bakım süresi, Bakım programına ilişkin yazılım lisansının satın alma tarihinden bir (1) yıl sonra başlayarak hesaplanır ve sizin tarafınızdan satın alınan Bakım programının uzunluğu bazında süre boyunca devam eder (“Bakım süresi”). Siz, yazılımın o lisansı için SMART'ın piyasaya sürdüğü daha uzun bir Bakım programını satın almayı tercih edebilirsiniz. İlk veya müteakip Bakım sürelerinin ötesinde devam eden Bakım, böyle bir zamanda (eğer varsa) SMART tarafından sağlanan ilgili ek Bakım programı sözleşmesinin koşullarına tabi olarak ayrı satın alınabilir. O zaman geçerli olan Bakım süresinin sona ermesinden önce Bakım süresi uzatmasının elde edilmemesi halinde, Siz, Bakıma devam etmek için birikmiş olan Bakım ücretlerini bildirmelisiniz veya ilgili yazılım lisansı için bir yükseltmeyi (eğer söz konusu ise ilgili Bakım ücretiyle) satın alabilirsiniz.

Bu tür modifikasyonların SMART'ın, her iki tarafça karşılıklı olarak mutabık kalınanlar hariç ilgili Bakım süresi boyunca bu tür modifikasyonlardan önce zaten sipariş verilen ve kabul edilen Bakım programlarını herhangi bir zamanda ve kendi takdirinde feshetme veya değiştirme hakkını saklı tutar.

İş Galerisi.

Sizin İş Galerisinin (yazılımınızda bulunabilir) tümünü veya bir kısmını oluşturan SMART'ın sağladığı görüntüler, resimler, SMART Meeting Pro sayfaları, arkaplanları veya temalarının (her biri "Öğe" olarak anılacaktır) kullanımınız aşağıdaki koşullara tabidir:

 • Siz, her durumda kullanımın sizin iş amaçlarınız için olması ve bu bölümde öngörülen şart ve istisnalara tabi olması şartıyla iç dolaşım için veya makul dış dolaşım için değiştirilmiş veya değiştirilmemiş Öğelere erişebilir, onları dağıtabilir, yayınlayabilir ve diğer şekilde kullanabilirsiniz.
 • Siz, bu tür Öğelerde ihtiva olunan (metaveriler dahil) veya görünen ticari marka, telif hakkı veya diğer tescil bildirimlerini kaldırmamalı, değiştirmemeli veya gizlememelisiniz.
 • Siz, kaynak bilgiyi ve/veya Öğede atıfta bulunulan asıl oluşturucuya atfı (örneğin meta veriler dahil) korumanız ve çoğaltmanız dahil her türev çalışmanın işbu lisansın koşullarına tabi olması şartıyla Öğeleri değiştirebilir ve her değiştirilmiş Öğeyi yeni bir öğe olarak kaydedebilirsiniz. Bu koşul, türev çalışma Öğelerinin türev çalışmaları için de geçerlidir.
 • Öğeler bir fcw dosyasına dahil edilebilir, .fcw dosyası diğer bir dosya formatına aktarılabilir, ancak sizin bir Öğeyi yalnızca yazılımın desteklediği bir dosya formatında (örneğin Adobe PDF®ve SMART Meeting Pro yazılımı gibi) kullanmanıza izin verilmektedir. Bu dosya formatlarının ötesinde siz Öğeyi üçüncü taraf yazılımlarda kullanamazsınız. Bu kısıtlamadan .galleryitem dosya formatını değiştirerek veya diğer şekilde Öğeleri değiştirerek sakınılamaz.
 • Siz, Öğeleri kendi markanızın bir parçası olarak kullanamaz veya herhangi bir Öğeyi veya onun büyük bir kısmını kendi ticari marka veya ticari ambalajınıza, tanıtım veya pazarlamanıza dahil etmeye teşebbüs edemezsiniz.
 • Sizin iş amaçlarınız için bir belgeye, sunuma veya diğer benzer bir forma dahil edilmesi dışında sizin asıl SMART Galeri Öğeniz olsun veya onun bir türevi olsun, Öğeleri yeniden satış için tamamen veya kısmen kullanmanıza izin verilmemektedir.
 • Sizin, ticari veya ticari olmayan amaçlar için olsun, Öğeleri kitle veya yığın miktarlarda yüklemenize, dağıtmanıza, satmanıza veya diğer şekilde aktarmanıza izin verilmemektedir ve (asıl veya değiştirilmiş formda) SMART'ın sunduklarına veya diğer şekilde rakip olanlar dahil, bir sitede, üründe veya hizmette kitlesel veya yığın olarak sunulmayacak, dağıtılmayacak, aktarılmayacak veya görüntülenmeyecektir.
 • Üçüncü taraflar, bu tür Öğelerin Meeting Pro'nun desteklediği bir dosya formatında olması ve ayrıca her tür kullanımın (kopyalama ve dağıtma dahil) yalnızca sizin iş amacınıza ilişkin olması ve yine böyle bir üçüncü tarafın telif hakkı veya diğer tescil bildirimlerini (dijital metaveriler dahil) saklaması şartıyla sizden aldıkları Öğeleri kopyalayabilir ve dağıtabilirler.

Giriş'e dön

SMART Meeting Pro® Kişisel Sürüm (MPPE)

Siz ile SMART arasındaki bu bağlayıcı sözleşmeye ilişkin önemli bilgileri içerdiğinden lütfen Giriş bölümünü okuduğunuzdan emin olun. SMART Meeting Pro Kişisel Sürüm (MPPE) için aşağıdaki Özel Şartlar, genel Şartları (Giriş bölümünde ve bu sayfanın sonunda bulunur) tamamlar ve eğer onlara aykırılık varsa onlara üstündür. Açık olması için Şartlar bizim tüm ürünlerimiz (bu ürün dahil) için geçerlidir ancak bu Spesifik Şartlar sadece bu ürün için geçerlidir.

Varsa geçerli lisans ücretlerinin ödenmesine tabi olarak SMART, aşağıdaki kısıtlamalara tabi olarak MPPE kullanımı için münhasır olmayan, devredilemez (aşağıdaki (a) alt bölümüne tabi olarak), daimi, alt lisansı verilemez bir lisans vermekte ve siz de kabul etmektesiniz:

 1. Asgari Lisans Sayısı. En az 10 MPPE lisansı satın almalısınız.
 2. Lisans. Elde edilen her yazılım lisansı için bu yazılımı sizin tarafınızdan sahip olunan ve denetlenen tek bir bilgisayarda (yani kullanıcı başına bir lisans gereklidir) kullanabilirsiniz. Elde edilen lisans sayısını aşmamanız kaydıyla, ekipman değişikliği veya personel değişikliği sırasında yazılımı farklı bilgisayarlarda (tümü sizin tarafınızdan sahip olunan ve kontrol edilen) devredışı bırakabilir ve etkinleştirebilirsiniz.
 3. Ek Yazılım gereklidir. MPPE yazılım işlevselliğinin işbirliği özelliklerini etkinleştirmek için aşağıdakilerden birini ayrı olarak satın almanız gerektiğini kabul ediyorsunuz: i) bir sunucu ve/veya Bridgit® ® konferans yazılımının sunucu ve/veya kullanıcı lisansları veya ii) tümü yürürlükteki SMART veya üçüncü taraf (sırasıyla) son kullanıcı lisans sözleşmelerine tabi olacak olan diğer üçüncü taraf sunucu ürünleri.
 4. Bakım. Bakım programları SMART tarafından belirli yetki alanlarında sağlanmaktadır (hemen aşağıya bakın). Bakım programlarının sunulduğu yargılama alanlarında yazılım lisansının elde edildiği zaman bir yıllık Bakım satın almalısınız.

Bakım.

MPPE için “Bakım”, her halükarda SMART'ın genel olarak kendisinin üye olmuş olan Bakım müşterilerine ek ücretlendirme olmaksızın sağladığıyla sınırlı olmak üzere Bakım programıyla ilişkilendirilen veya birlikte teklif edilen Yazılımın özel lisansı için ticari olarak piyasaya sürülen güncellemelere ve yükseltmelere (yani yazılımın işlevselliği veya özelliklerini iyileştiren gelişmeleri ihtiva eden yazılımın yeni sürümleri ve nokta sürümleri) erişimi ifade eder. Bakım programı altında ticari olarak piyasaya sürülen güncellemeler ve yükseltmeler alacaksınız: bileşenler, performans, özellikler ve yazılımda yeni olan özellik setleri ve daha önceki satın alınan sürümden farklı sürüme değişikliği (örneğin sürüm 2.2'den sürüm 3.0'a) kapsayan yazılımın yeni sürümleri ve daha önce satın aldığınız sürümden güncellenen veya yükseltilen yazılımı etkinleştirmek için gelecek aktivasyon desteğini de alacaksınız.

Bakımdan özellikle bilgisayar virüslerine ilişkin hizmetler veya SMART tarafından kurulmamış veya piyasaya sürülmemiş olan yazılıma ilişkin ihtilaflar hariçtir. Bakımdan yine ilaveler, eklentiler, özelleştirmeler, yeni uygulamalar, modüller veya hiçbir ek ücretsiz yazılımın kullanıcılarına genel ve düzenli olarak sağlanmayan, fakat SMART tarafından ayrı olarak sağlanan diğer yazılımlar hariçtir.

Bakım süresi, Bakım programına ilişkin yazılım lisansının satın alma tarihinden bir (1) yıl sonra başlayarak hesaplanır ve sizin tarafınızdan satın alınan Bakım programının uzunluğu bazında süre boyunca devam eder (“Bakım süresi”). Siz, yazılımın o lisansı için SMART'ın piyasaya sürdüğü daha uzun bir Bakım programını satın almayı tercih edebilirsiniz. İlk veya müteakip Bakım sürelerinin ötesinde devam eden Bakım, böyle bir zamanda (eğer varsa) SMART tarafından sağlanan ilgili ek Bakım programı sözleşmesinin koşullarına tabi olarak ayrı satın alınabilir. O zaman geçerli olan Bakım süresinin sona ermesinden önce Bakım süresi uzatmasının elde edilmemesi halinde, Siz, Bakıma devam etmek için birikmiş olan Bakım ücretlerini bildirmelisiniz veya ilgili yazılım lisansı için bir yükseltmeyi (eğer söz konusu ise ilgili Bakım ücretiyle) satın alabilirsiniz.

Bu tür modifikasyonların SMART'ın, her iki tarafça karşılıklı olarak mutabık kalınanlar hariç ilgili Bakım süresi boyunca bu tür modifikasyonlardan önce zaten sipariş verilen ve kabul edilen Bakım programlarını herhangi bir zamanda ve kendi takdirinde feshetme veya değiştirme hakkını saklı tutar.

İş Galerisi.

Sizin İş Galerisinin (yazılımınızda bulunabilir) tümünü veya bir kısmını oluşturan SMART'ın sağladığı görüntüler, resimler, SMART Meeting Pro sayfaları, arkaplanları veya temalarının (her biri "Öğe" olarak anılacaktır) kullanımınız aşağıdaki koşullara tabidir:

 • Siz, her durumda kullanımın sizin iş amaçlarınız için olması ve bu bölümde öngörülen şart ve istisnalara tabi olması şartıyla iç dolaşım için veya makul dış dolaşım için değiştirilmiş veya değiştirilmemiş Öğelere erişebilir, onları dağıtabilir, yayınlayabilir ve diğer şekilde kullanabilirsiniz.
 • Siz, bu tür Öğelerde ihtiva olunan (metaveriler dahil) veya görünen ticari marka, telif hakkı veya diğer tescil bildirimlerini kaldırmamalı, değiştirmemeli veya gizlememelisiniz.
 • Siz, kaynak bilgiyi ve/veya Öğede atıfta bulunulan asıl oluşturucuya atfı (örneğin meta veriler dahil) korunız ve çoğaltmanız dahil her türev çalışmanın işbu lisansın koşullarına tabi olması şartıyla Öğeleri değiştirebilir ve her değiştirilmiş Öğeyi yeni bir öğe olarak kaydedebilirsiniz. Bu koşul, türev çalışma Öğelerinin türev çalışmaları için de geçerlidir.
 • Öğeler bir fcw dosyasına dahil edilebilir, .fcw dosyası diğer bir dosya formatına aktarılabilir, ancak sizin bir Öğeyi yalnızca yazılımın desteklediği bir dosya formatında (örneğin Adobe PDF®ve SMART Meeting Pro yazılımı gibi) kullanmanıza izin verilmektedir. Bu dosya formatlarının ötesinde siz Öğeyi üçüncü taraf yazılımlarda kullanamazsınız. Bu kısıtlamadan .galleryitem dosya formatını değiştirerek veya diğer şekilde Öğeleri değiştirerek sakınılamaz.
 • Siz, Öğeleri kendi markanızın bir parçası olarak kullanamaz veya herhangi bir Öğeyi veya onun büyük bir kısmını kendi ticari marka veya ticari ambalajınıza, tanıtım veya pazarlamanıza dahil etmeye teşebbüs edemezsiniz.
 • Sizin iş amaçlarınız için bir belgeye, sunuma veya diğer benzer bir forma dahil edilmesi dışında sizin asıl SMART Galeri Öğeniz olsun veya onun bir türevi olsun, Öğeleri yeniden satış için tamamen veya kısmen kullanmanıza izin verilmemektedir.
 • Sizin, ticari veya ticari olmayan amaçlar için olsun, Öğeleri kitle veya yığın miktarlarda yüklemenize, dağıtmanıza, satmanıza veya diğer şekilde aktarmanıza izin verilmemektedir ve (asıl veya değiştirilmiş formda) SMART'ın sunduklarına veya diğer şekilde rakip olanlar dahil, bir sitede, üründe veya hizmette kitlesel veya yığın olarak sunulmayacak, dağıtılmayacak, aktarılmayacak veya görüntülenmeyecektir.
 • Üçüncü taraflar, bu tür Öğelerin MPPE'nin desteklediği bir dosya formatında olması ve ayrıca her tür kullanımın (kopyalama ve dağıtma dahil) yalnızca sizin iş amacınıza ilişkin olması ve yine böyle bir üçüncü tarafın telif hakkı veya diğer tescil bildirimlerini (dijital metaveriler dahil) saklaması şartıyla sizden aldıkları Öğeleri kopyalayabilir ve dağıtabilirler.

Giriş'e dön

SMART Notebook®

Siz ile SMART arasındaki bu bağlayıcı sözleşmeye ilişkin önemli bilgileri içerdiğinden lütfen Giriş bölümünü okuduğunuzdan emin olun. SMART Notebook için aşağıdaki Özel Şartlar, genel Şartları (Giriş bölümünde ve bu sayfanın sonunda bulunur) tamamlar ve eğer onlara aykırılık varsa onlara üstündür. Açık olması için Şartlar bizim tüm ürünlerimiz (bu ürün dahil) için geçerlidir ancak bu Spesifik Şartlar sadece bu ürün için geçerlidir.

Aşağıdaki tanımlar, bu Özel Şartlar için geçerlidir:

"Sınıf", SMART ve kuruluşunuz arasında aksine anlaşılmadıkça, Öğrenci Aygıtlarının makul bir sayısıyla (ilgili Yazılım ürünü için SMART tarafından zaman zaman belirlenen eğitmen-öğrenci oranı bazında böyle bir sınıftaki olası öğrenci sayısı olarak belirlenmek üzere) birlikte eğitmen aygıtlarının belirli bir sayısının (yazılım ürün lisansı veya ilgili lisanslı ürün satın alındığında tayin edilen eğitmen aygıtları sayısı) kombinasyonunu ifade eder.

“Lisanslı Ürün”, ilgili yazılım uygulaması fiyatına dahil olan veya onunla birlikte gelen ilgili her SMART ürününü ifade eder; ancak SMART Notebook yazılımı söz konusu ise aşağıdaki Lisanslı Ürünler aşağıdaki ilgili lisansları verir:

 1. SMART Board® interaktif beyaz tahta bir SMART Notebook Yazılımı lisansını verir;
 2. SMART Podium™ interaktif kalem ekranı bir SMART Notebook Yazılımı lisansını verir;
 3. SMART Response™ interaktif yanıtlama sistemi bir SMART Notebook Yazılımı lisansı verir (iktisap edilen her Response donanımı sınıf paketi için);
 4. SMART Slate™ kablosuz tablet bir SMART Notebook Yazılımı lisansı verir;
 5. SMART Table® interaktif öğrenme merkezi iki (2) SMART Notebook Yazılımı Lisansını verir;
 6. SMART LightRaise™ interaktif projektör bir SMART Notebook Yazılımı lisansını verir.

Notebook için “Bakım”, her halükarda SMART'ın genel olarak kendisinin üye olmuş olan Bakım müşterilerine ek ücretlendirme olmaksızın sağladığıyla sınırlı olmak üzere Bakım programıyla ilişkilendirilen veya birlikte teklif edilen Yazılımın özel lisansı için ticari olarak piyasaya sürülen güncellemelere ve yükseltmelere (yani yazılımın işlevselliği veya özelliklerini iyileştiren gelişmeleri ihtiva eden yazılımın yeni sürümleri ve nokta sürümleri) erişimi ifade eder. Bakım programı altında ticari olarak piyasaya sürülen güncellemeler ve yükseltmeler alacaksınız: bileşenler, performans, özellikler ve yazılımda yeni olan özellik setleri ve daha önceki satın alınan sürümden farklı sürüme değişikliği (örneğin sürüm 2.2'den sürüm 3.0'a) kapsayan yazılımın yeni sürümleri ve daha önce satın aldığınız sürümden güncellenen veya yükseltilen yazılımı etkinleştirmek için gelecek aktivasyon desteğini de alacaksınız.

“Saha", lisansın amaçlanmış olduğu ve içerisinde odaların saha lisansı için sayılacağı konumları ifade eder ve net olması için bir okulu, bir okul bölgesi altında birden çok okulu veya birden fazla bölge içerisinde birçok okulu kapsayabilir, şartıyla ki tümü lisans sahibi kuruluşun satın alma siparişinde veya lisans için diğer satış emri isteğinde listelenmelidir ve o Sahanın öğretmenleri tarafından uzaktan kullanımı da içerebilir (sınıf hazırlık amaçları için evden veya diğer uzak konumdan çalışmaya izin verecek şekilde).

Sizin herhangi bir üçüncü taraf (SMART olmayan) interaktif görüntüleme aygıtıyla SMART Notebook, SMART Response veya SMART Notebook Öğrenci Sürümü Yazılımını Kullanmak istemeniz halinde bir SMART Notebook Yazılım Lisansını elde etmelisiniz.

Siz, ürün kullanım bilgilerinizin SMART tarafından araştırma ve kullanışlılık değerlendirme amaçları için takip edilebileceğini kabul etmektesiniz. Bu özellik, birey veya kuruluşunuz (kuruluşun yöneticisi üzerinden) tarafından tercih edilebilir. Bu kullanım izleme, kişisel bilgileri toplamaz (Kişisel Bilgi Koruma ve Elektronik Belgeler Yasası'nda (Kanada) tanımlandığı gibi ). Varsayılan seçimin iç belgelerle tutarlı olmasını temin etmek kuruluşunuzun sorumluluğudur.

İşbu lisansla verilmeyen tüm haklar saklıdır. Lisansı verilen ve sizin tarafınızdan tam ödemesi yapılan her SMART Notebook yazılım lisansı için SMART lisans verir ve siz aşağıdaki şartlara, koşullara ve kısıtlamalara tabi olarak yazılımın kullanımı için münhasır olmayan, devredilemeyen, alt lisansı verilemeyen bir lisansı kabul etmektesiniz:

SMART Learning Suite Abonelik Lisansı (“SLS”)

 1. Öğretmen başına SMART Notebook'un (Lab ve Response 2'yi kapsar) 4 aktivasyonu.
 2. SMART amp'in öğretmen başına 30 aktivasyonu.
 3. Okulda veya evde kullanılabilir.
 4. Öğrenci cihazlarında kullanılabilir.
 5. SMART veya diğer herhangi bir donanımda kullanılabilir.
 6. Yazılım abonelik süresi boyunca kullanıma sunulur ve bu sürenin sonunda yazılımı kullanma hakkı sona erer ve yazılımın bazı fonksiyonları veya bileşenleri artık kullanımda olmayabilir. Daha fazlası.
 7. SLS yazılımı SMART tarafından aboneliğin süresi zarfında sürülen yeni sürümlere güncellenebilir veya yükseltilebilir.
 8. Bu lisansın sizde olabilecek diğer Notebook lisansları üzerinde bir etkisi yoktur. (örneğin bir Notebook Classroom lisansının sahibi o lisansı diğer herhangi SMART Learning Suite Abonelik lisansının kullanımından önce, sırasında ve sonrasında saklı tutar).

** ** Önemli: SLS, bölgeniz için geçerli olmayabilecek veya tercih ettiğiniz dile çevrilmemiş olabilecek bileşenlere sahip olabilir **

Notebook Classroom Lisansı(SLS için geçerli değil):

 1. Sınıf başına 4 aktivasyon.
 2. Sınıfla ilişkili herhangi bir aygıtta, herhangi bir donanımda (SMART veya diğer) (örneğin öğretmen dizüstü bilgisayarı gibi) öğretmen veya öğrenci tarafından okulda veya evde kullanılabilir.
 3. Bir yıllık Bakım, yazılım paketi lisans ücretinin bir parçası olarak dahildir. Belirli satıcılar üzerinden satın almalar hariç, bu bir yıllık süre, Yazılımın satın alındığı tarihten başlayarak hesaplanır. Bazı satıcılar için Bakım süresi farklı hesaplanır ve böyle farklı hesaplamayı lisans sahibi kuruluşa bildirmek satıcının sorumluluğudur ve ilk bir yıllık sürenin ötesinde devam eden Bakım ayrı olarak satın alınabilir ve SMART'ın sağladığı herhangi ilgili Bakım sözleşmesinin koşullarına tabi olacaktır. O zaman geçerli olan Bakım süresinin sona ermesinden önce Bakım süresi uzatmasının elde edilmemesi halinde, Son kullanıcı, Bakıma devam etmek için birikmiş olan Bakım ücretlerini bildirmelidir veya ilgili lisans için bir yükseltmeyi (eğer söz konusu ise ilgili Bakım ücretiyle) satın alabilir.

Notebook Saha Lisansı (SLS için geçerli değil):

 1. Saha içerisinde sınırsız etkinleştirmeler.
 2. Bu lisansa uygunluk için lisans sahibi kuruluş, Saha içerisindeki toplam Sınıf sayısı bazında lisans elde etmelidir.
 3. Okul veya evde kullanılabilir.
 4. Öğrenci aygıtlarında kullanılabilir.
 5. SMART veya başka bir donanımda kullanılabilir.
 6. Saha içerisinde yazılımın tüm kurulumları için bir yıllık Bakım, satın alınan lisansa dahildir. Saha içerisindeki oda sayısının artması halinde (SMART Notebook Saha lisansının elde edildiği yıl dönümünde hesaplandığı üzere) lisans sahibi kuruluş, yazılımı bu tür ek odalarda kullanmak ve SMART Notebook Avantajlı Bakım Saha Lisansına uygun olmaya devam etmek için bu tür oda sayısı için ek lisanslar (lisans ücretlerindeki fark bazında) satın almalıdır.

Notebook Abonelik Lisansı (SLS için geçerli değil):

 1. Öğretmen başına 30 aktivasyon (örneğin 1 öğretmen ve bu öğretmenin öğrencileri yazılımı toplamda 30 defadan fazla olmayacak bir şekilde etkinleştirebilirler)
 2. Okul veya evde kullanılabilir.
 3. Öğrenci aygıtlarında kullanılabilir.
 4. SMART veya başka bir donanımda kullanılabilir.
 5. Yazılım abonelik süresi boyunca kullanıma sunulur, ancak bu sürenin sonunda yazılımı kullanma hakkı sona erer ve yazılım size bilgi verilmeden devredışı bırakılır.
 6. Yazılım abonelik dönemi içerisinde piyasaya sürülen yeni sürümlere güncellenebilir ve SMART'ın desteklediği daha eski sürümlere düşürülebilir.
 7. Bu lisansın sizde olabilecek diğer Notebook lisansları üzerinde bir etkisi yoktur. (örneğin bir Notebook Classroom lisansının sahibi o lisansı diğer herhangi Notebook Abonelik lisansının kullanımından önce, sırasında ve sonrasında saklı tutar).

SMART Notebook Öğrenci Sürümü Yazılımı:

 1. Elde edilen lisansların belirtilen sayısı bazında siz Öğrenci Sürümü yazılımını:
  1. lisans başına bir hesaplama aygıtında kullanabilirsiniz, şartıyla ki, bu tür yazılım kullanımı için ilişkili SMART Notebook yazılımı lisansı olmadan bir SMART interaktif görüntüleme aygıtına ekli veya bağlantılı (kablosuz bağlantı dahil) ana aygıt olmamalıdır ve
  2. Öğrenci Sürümü yazılımının bir SMART USB'ye kurulması halinde yazılımı herhangi bir hesaplama aygıtında kullanabilirsiniz, şartıyla ki her zaman hesaplama aygıtı, böyle bir yazılım kullanımı için ilişkili lisans olmadan Öğrenci Sürümü yazılımını aktif biçimde kullanan bir SMART interaktif görüntüleme aygıtına eklenmemiş veya bağlanmamış (kablosuz bağlantı dahil) olsun.

SMART Notebook Math Tools Yazılımı:

Lisanslı hesaplama aygıtlarının belirtilen sayısı bazında her lisans size, Math Tools yazılımını tek bir hesaplama aygıtında kullanmanızı sağlar. Siz, Math Tools'un herhangi bir ayrı hesaplama aygıtına her kurulumu için işbu lisansın şartlarını kabul etmelisiniz. Math Tools'un düzgün çalışması için, kullanımı bu lisans Şartlarına tabi olacak olan böyle bir hesaplama aygıtında kullanım için SMART Notebook yazılımının uyumlu bir sürümüne sahip olmalısınız.

MART Sync Sınıf Yönetim Yazılımı için:

 1. İlgili Sınıf için lisanslanan eğitmen aygıtlarının ve ilgili öğrenci aygıtlarının sayısı bazında:
  1. Sync Sınıf Yönetim yazılımının öğretmen kurulum sürümünü, lisansı alınan eğitmen aygıtlarının sayısıyla tutarlı eğitmenler için amaçlanan hesaplama aygıtlarının sayısında kullanabilirsiniz,
  2. Sync Sınıf Yönetim yazılımının öğrenci kurulum sürümünü o Sınıf için lisanslı öğrenci aygıtlarının sayısıyla tutarlı olarak öğrenciler için amaçlanan hesaplama aygıtı sayısında kullanabilirsiniz.

SMART Sync Yazılımı- SMART Classroom Suite Kurulumu:

 1. İlgili Sınıf için lisanslanan eğitmen aygıtlarının ve ilgili öğrenci aygıtlarının sayısı bazında:
  1. yazılımın öğretmen kurulum sürümünü, lisansı alınan eğitmen aygıtlarının sayısıyla tutarlı eğitmenler için amaçlanan hesaplama aygıtlarının sayısında kullanabilirsiniz,
  2. yazılımın öğrenci kurulum sürümünü o Sınıf için lisanslı öğrenci aygıtlarının sayısıyla tutarlı olarak öğrenciler için amaçlanan hesaplama aygıtı sayısında kullanabilirsiniz.

SMART Classroom Suite İnteraktif Öğrenme Yazılımı için:

 1. Sınıf başına lisanslı eğitmen aygıtlarının ve ilişkili öğrenci aygıtlarının sayısı bazında aşağıdaki lisanslar verilir:
  1. SMART Notebook Yazılımı - SMART Classroom Suite Kurulumu: son Kullanıcılara, lisanslı eğitmen cihazı başına bir (1) SMART Notebook Yazılımı lisansı verilir.
  2. SMART Notebook Öğrenci Sürümü Yazılımı – SMART Classroom Suite Kurulumu: Sınıf başına ilişkili öğrenci aygıtlarının sayısı bazında son kullanıcılar, yazılımı öğrenci aygıtlarının bu sayısında Kullanabilirler.
  3. SMART Response CE İnteraktif Yanıtlama Yazılımı - SMART Classroom Suite Kurulumu: Lisanslı eğitmen aygıtlarının sayısı bazında son kullanıcılar, yazılımı (CE modunda) eğitmen aygıtlarının bu sayısında Kullanabilirler.

Giriş'e dön

SMART Notebook® Express online ve SMART Notebook® for Web

Siz ile SMART arasındaki bu bağlayıcı sözleşmeye ilişkin önemli bilgileri içerdiğinden lütfen Giriş bölümünü okuduğunuzdan emin olun. SMART Notebook Express çevrimiçi uygulama ("Express") ve Web çevrimiçi uygulaması için SMART Notebook ("NB Web") için aşağıdaki Özel Şartlar, genel Şartları (Giriş bölümünde ve bu sayfanın sonunda bulunur) tamamlar ve eğer onlara aykırılık varsa onlara üstündür. Açık olması için Şartlar bizim tüm ürünlerimiz (bu ürün dahil) için geçerlidir ancak bu Spesifik Şartlar sadece bu ürün için geçerlidir.

SMART size, internet üzerinden erişilebilen Express ve NB Web'i kullanmak için sınırlı, geri alınabilir, devredilemeyen, telifsiz bir lisans sağlamaktadır, şartıyla ki:

 • Siz, Express yazılımı veya herhangi bir bileşeni üzerinde ters mühendislik, ters derleme, çevirme, ayırma ve değişiklik yapamazsınız, türev çalışmalar oluşturamazsınız veya Express veya NB Web uygulamasından ya da herhangi bir bileşeninden (veya Express yazılımı veya herhangi bir bileşeninin gerisinde yatan fikirler, algoritmalar, yapısı veya organizasyonundan), kendisinde mevcut olan teknolojinin herhangi bir yönünü keşfetme amacı da dahil hiçbir amaçla kaynak kod türetme girişiminde bulanamazsınız;
 • Siz, SMART’ın önceden yazılı izni olmaksızın Express veya NB Web uygulamasını değiştiremez, yükseltemez, uyarlayamaz, Express veya NB Web uygulamasından farklı versiyonlar üretemez, Express veya NB Web uygulamasından çalışmalar türetemez veya Express veya NB Web uygulamasını ya da herhangi bir bileşenini birleştiremez veya ayıramaz ve böyle girişimlerde de bulunamazsınız;
 • Siz, Express veya NB Web uygulaması veya onun herhangi bir bileşenini diğer herhangi bir üçüncü tarafa kiralayamaz, kiraya veremez, ödünç veremez veya alt lisansını veremezsiniz veya dağıtamazsınız veya tedarik edemezsiniz ya da
 • Siz, Express veya NB Web uygulamasını kişisel bilgisayarınıza veya diğer elektronik aygıta indiremez, kaydedemez, saklayamaz veya kopyalayamazsınız ve böyle girişimlerde de bulunamazsınız.

Siz, Express veya NB Web uygulamasının veya onun herhangi bir bileşeninin kullanımına ilişkin tüm ilgili yasalara uymayı kabul etmektesiniz. SMART, açıkça verilmeyen tüm haklarını saklı tutar.

Express veya NB Web uygulamasının içindeki ve onun üzerinden erişilebilen ve kullanılabilen içeriğin tüm mülkiyet hakkı ve fikri mülkiyet hakları ilgili içerik sahibinin malıdır ve yürürlükteki telif hakkı veya diğer fikri mülkiyet yasaları ve anlaşmaları ile korunabilir. Express veya NB Web uygulamasını kullanırken oluşturulan bir dosyanın herhangi bir metni, görüntüleri veya diğer içeriğini indirmeniz, ilgili içeriği indirme sitesinin Şartlarına ve böyle içeriğe uygulanan lisanslara tabidir. Siz, Express yazılımı veya NB Web uygulamasının SMART Notebook yazılımıyla aynı işlevselliğe sahip olması için amaçlanmadığını, bundan ziyade onun SMART Notebook yazılımında sunulan işlevselliğin bir alt kümesi olduğunu kabul etmektesiniz.

Bu ürüne ilişkin olarak herhangi bir destek hizmetinin sağlandığı (ücret karşılığında veya diğer şekilde) ölçüde, bu tür destek hizmetleri Alberta Eyaleti, Kanada'da sağlanır ve işlem, Alberta, Kanada'da gerçekleşmiş addedilecektir.

Giriş'e dön

SMART Response®

Sizle SMART arasında işbu bağlayıcı yasal bir sözleşmeye ilişkin önemli bilgiler içerdiğinden lütfen Giriş bölümünü okuyun. SMART Response için aşağıdaki Özel Şartlar, genel Şartları (Giriş bölümünde ve bu sayfanın sonunda bulunur) tamamlar ve eğer onlara aykırılık varsa onlara üstündür. Açık olması için Şartlar bizim tüm ürünlerimiz (bu ürün dahil) için geçerlidir ancak bu Spesifik Şartlar sadece bu ürün için geçerlidir.

Sizin bir SMART Response İnteraktif Yanıtlama Sistemine sahip olmanız şartıyla (ilgili el cihazları dahil), siz, hesaplama aygıtlarında SMART Response yazılımını (yazılımın PE, LE ve XE modlarını ve aynı zamanda bu modların bileşimine izin veren karma modu kapsar) kullanabilirsiniz. Her bir SMART Response donanım sınıf paketi (24/32 el cihazından oluşur) için bu yazılımı, SMART interaktif ekran aygıtlarına bağlı bir hesaplama aygıtında (kablosuz bağlantı dahil) kullanabilirsiniz. Ek hesaplama aygıtları, ancak ek geçerli SMART Notebook yazılımı lisanslarını elde etmek suretiyle yazılımı interaktif görüntüleme aygıtlarında kullanma lisansına sahip olabilir.

Yazılım vasıtasıyla toplanan veya onunla derlenen herhangi bir değerlendirme veya diğer veriler veya bilgiler (topluca "Değerlendirme Verileri") sizin sorumluluğunuzdadır. Değerlendirme Verileri, eğitmen aygıtında, sizin ağınızda veya sahibi olduğunuz başka bir dijital depolama aygıtında depolanmalıdır. Değerlendirme Verileri muamele politikaları ve uygulamaları (güvenlik ve yedekleme dahil) tamamen sizin sorumluluğunuzdadır. İlgili yasalarda izin verilen azami ölçüde SMART, bu tür Değerlendirme Verilerine erişim, depolanması, muamelesi, gizliliği, güvenliği, bütünlüğü, hatalı kullanımı veya yedeklenmesine ilişkin her tür sorumluluktan feragat eder.

SMART Response CE İnteraktif Yanıtlama Yazılımı: Lisanslı eğitmen aygıtlarının ve ilgili sınıfa tahsis edilen ilişkili öğrenci aygıtlarının sayısı bazında son kullanıcılar, SMART Response yazılımı CE modunu sınıf tahsisi bazında öğrenci aygıtlarının belli bir sayısında kullanabilirler. Son kullanıcılar, SMART Notebook Öğrenci Sürümünü de lisanslı öğrenci aygıtlarının bu tür sayısında kullanabilirler.

Bir SMART interaktif görüntüleme aygıtına bağlı olan herhangi eğitmen aygıtında CE yazılımını kullanmak için siz, bu tür interaktif görüntüleme aygıtına bağlı (kablosuz dahil) hesaplama aygıtında kullanım için geçerli bir SMART Notebook Yazılımı lisansına sahip olmalı veya elde etmelisiniz.

SMART Response VE İnteraktif Yanıtlama Yazılımı – Abone Lisans:

Geçerli abonelik süresi boyunca:

 1. Lisanslı eğitmen aygıtlarının sayısı bazında, siz, SMART Response yazılımı VE modunu eğitmen aygıtlarının geçerli sayısında kullanabilirsiniz, şartıyla ki, herhangi SMART interaktif görüntüleme aygıtında yazılımı Kullanmak için siz, bu tür eğitmen aygıtında geçerli bir SMART Notebook Yazılımı Lisansına sahip olmalı veya elde etmelisiniz.
 2. Son kullanıcılar, eğitmen aygıtının sağladığı bir değerlendirme numarası ve kuruluşunuzun sağladığı bir öğrenci numarası yoluyla eğitmen aygıtlarıyla ilişkili olan hesaplama cihazlarının makul bir sayısında SMART Response VE İnteraktif Yanıtlama Sistemi web uygulamasına erişebilirler.
 3. SMART Response VE İnteraktif Yanıtlama Sistemi web uygulamasına erişmek isteyen Son kullanıcılar, uygulamaya erişmek için internet bağlantısına ve bir web tarayıcısına sahip olmalıdırlar. Abonelik süresinin sona ermesi üzerine siz, SMART Response VE İnteraktif Yanıtlama Sistemi web uygulamasına erişmeyi sonlandıracaksınız.
 4. Geçerli abonelik süresi boyunca siz, bu web uygulamasının en güncel sürümüne erişebilecek ve kullanabileceksiniz. Geçerli abonelik süresi boyunca SMART Response VE yazılımı için eğitmen aygıtları lisansları yazılım için Bakımı da kapsayacaktır.

SMART Response VE Yerel İnteraktif Yanıtlama Yazılımı:

Lisanslı eğitmen aygıtlarının sayısı bazında, siz, SMART Response yazılımı VE modunu eğitmen aygıtlarının geçerli sayısında kullanabilirsiniz, şartıyla ki, herhangi SMART interaktif görüntüleme aygıtında yazılımı Kullanmak için siz, bu tür eğitmen aygıtında geçerli bir SMART Notebook Yazılımı lisansına sahip olmalı veya elde etmelisiniz.

Son kullanıcılar, eğitmen aygıtının sağladığı bir değerlendirme numarası ve kuruluşunuzun sağladığı bir öğrenci numarası yoluyla eğitmen aygıtlarıyla ilişkili olan hesaplama cihazlarının makul bir sayısında SMART Response VE İnteraktif Yanıtlama Sistemi web uygulamasına erişebilirler.

Yazılımın SMART Response VE Yerel modunun kullanımı, SMART Response VE Yerel web sayfasının giriş sayfasında gösterilen ek kullanım koşullarına tabi olabilir. SMART Response VE Yerel mod İnteraktif Yanıtlama Sistemi web uygulamasına erişmek isteyen Son kullanıcılar, uygulamaya erişmek için internet bağlantısına ve bir web tarayıcısına sahip olmalıdırlar.

Kuruluşunuz, sunucuyu barındırma ve SMART Response VE Yerel modu sunucusunun ilgili çalışma zamanı, bakımı ve erişilebilirliği, alan adı ve ilgili siteden sorumlu olacaktır.

Bakım.

“Bakım”, her halükarda SMART'ın genel olarak kendisinin üye olmuş olan Bakım müşterilerine ek ücretlendirme olmaksızın sağladığıyla sınırlı olmak üzere Bakım programıyla ilişkilendirilen veya birlikte teklif edilen Yazılımın özel lisansı için ticari olarak piyasaya sürülen güncellemelere ve yükseltmelere (yani yazılımın işlevselliği veya özelliklerini iyileştiren gelişmeleri ihtiva eden yazılımın yeni sürümleri ve nokta sürümleri) erişimi ifade eder. Bakımdan özellikle bilgisayar virüslerine ilişkin hizmetler veya SMART tarafından kurulmamış veya piyasaya sürülmemiş olan yazılıma ilişkin ihtilaflar hariçtir. Bakımdan yine ilaveler, eklentiler, özelleştirmeler, yeni uygulamalar, modüller veya hiçbir ek ücretsiz yazılımın kullanıcılarına genel ve düzenli olarak sağlanmayan, fakat SMART tarafından ayrı olarak sağlanan diğer yazılımlar hariçtir.

Bir yıllık Bakım, Yazılım lisans ücretinin bir parçası olarak dahildir. Yıl, Yazılımın satın alındığı tarihten itibaren hesaplanır. İlk bir yıllık sürenin ötesinde devam eden Bakım ayrı olarak satın alınabilir ve SMART'ın sağladığı herhangi ilgili Bakım sözleşmesinin koşullarına tabi olacaktır. O zaman geçerli olan Bakım süresinin sona ermesinden önce Bakım süresi uzatmasının elde edilmemesi halinde, son kullanıcı, Bakıma devam etmek için birikmiş olan Bakım ücretlerini bildirmelidir veya ilgili lisans için bir yükseltmeyi (eğer söz konusu ise ilgili Bakım ücretiyle) satın alabilir.

Giriş'e dön

GENEL ŞARTLAR

Siz ile SMART arasındaki bu bağlayıcı sözleşmeye ilişkin önemli bilgileri içerdiğinden lütfen Giriş bölümünü okuduğunuzdan emin olun.

Ürünlerimiz lisanslıdır, satılmaz. Yürürlükteki yasalar size daha fazla hak vermedikçe yazılımımızı yalnızca işbu Şartlarda ve eşlik eden EULA'da açıkça izin verilen şekilde kullanabilirsiniz. Ürünlerimizi etkinleştirmenizi veya belirli şekillerde kullanmanızı sağlayan herhangi bir yasa (özellikle telif hakkı yasası) veya teknik kısıtlamaya uymalı veya kaçınmaya çalışmamalısınız.

Şartlar, SMART'ın ticari sır, telif hakkı, patent veya diğer yasalar gereğince sahip olduğu diğer haklarını kısıtlamamaktadır. SMART; ilgili herhangi bir yasa, düzenleme, yasal süreç veya hükümetin talebini yerine getirmek için gerekli gördüğü herhangi bir bilgiyi her zaman ifşa etme hakkını saklı tutar.

Başlıklar yalnızca kolaylık için verilmiştir ve işbu Şartların yorumlanmasında dikkate alınmayacaktır.

Uygulamalar

Apple'ın iTunes mağazasındaki uygulamalar için Apple'ın yayınlanan Şart ve Koşullarını ( http://www.apple.com/legal/itunes/us/terms.html#APPS; Apple'ın Gizlilik Politikasını: http://www.apple.com/privacyApple'ın Lisanslı Uygulama Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesini (“LAEULA”) http://www.apple.com/legal/macapps/stdeula/ LAEULA amaçları için bu Şartlar Sizinle o App Store Ürününün Lisansörü arasındaki geçerli bir son kullanıcı lisans sözleşmesidir”

Google Play store'daki uygulamalar için Google'ın Hizmet Şartlarını ( https://play.google.com/intl/en-US_us/about/play-terms.html) inceledeğinizi ve kabul ettiğinizi onaylıyorsunuz.

BlackBerry World'daki uygulamalar için Blackberry'nin Şart ve Koşullarını ( http://ca.blackberry.com/legal.html) incelediğinizi ve kabul ettiğinizi onaylıyorsunuz.

Windows Phone App Marketplace'deki uygulamalar için Microsoft'un http://www.windowsphone.com/en-gb/store/terms-of-serviceadresinde yayınlanan Hizmet Şartlarını incelediğinizi ve kabul ettiğinizi onaylıyorsunuz.

SMART'ın uygulamamızı kullanarak SMART'a sağladığınız sizin adınızı, adresinizi, telefon numaranızı, e-posta adresinizi, endüstri, seri numaralarınızı, işletim sisteminizi ve isteğe bağlı fotoğraflar ve videolarınızı içeren ancak onunla sınırlı olmayan bilgileri kullanabileceğini kabul ediyorsunuz. Bu bilgiler, Siz veya Sizin ürünlerinize ilişkin SMART'ın sahip olabileceği bilgileri oluşturmak, çapraz referanslamak, takviye etmek veya değiştirmek için kullanılabilir. SMART'ın, uygulama güncellemelerini sağlamayı desteklemek, uygulama desteği, sürüm bildirimleri ve Size diğer hizmetleri desteklemek için toplanabilecek, Cihazınız ve sistem hakkındaki teknik bilgileri içeren ancak onlarla sınırlı olmayan teknik verileri ve bilgileri toplayabileceğini ve kullanabileceğini kabul ediyorsunuz.
SMART uygulamalarımızı dağıtmayı veya güncellemeyi herhangi bir zamanda değiştirebilir veya (geçici veya sürekli olarak) kesebilir ve SMART, bu tür değişiklik, askıya alma veya kesinti için Size veya herhangi bir üçüncü tarafa sorumlu olmayacaktır. SMART uygulamalarımız için herhangi destek hizmetlerini sağlamaya yükümlü değildir.

Genel şartlara geri dön

Toplu Davadan Feragat

Yasaların izin verdiği ölçüde, bir ihtilafı çözme veya dava etmek için yapılan tüm ve her tür kovuşturma yalnızca bireysel temelde yapılmalıdır. Ne siz ne de SMART, toplu dava, özel temsilci genel dava veya taraflardan birinin temsil sıfatıyla hareket ettiği veya hareket etmeyi önerdiği diğer herhangi bir kovuşturma olarak herhangi bir ihtilaf kovuşturmasına başvurmayacaktır.

Genel şartlara geri dön

Tanımlama Bilgileri

Tanımlama bilgilerini deneyiminizi geliştirmek için kullanıyoruz. İlgili ürünlerimizin kısımları, tanımlama bilgileri etkinleştirilmezse çalışmayacak veya optimum altı bir kullanıcı deneyimiyle sonuçlanacaktır. Kullandığımız tanımlama bilgileri hakkında daha fazla bilgi edinmek için lütfen ziyaret edinhttps://home.smarttech.com/legal/SMART-Technologies-ULC-Privacy-Policy#cookie

Genel şartlara geri dön

Bir Hesap Oluşturma

Belirli ürünler, kullanıcının bir hesap oluşturmak için bir kayıt sürecini tamamlamasını gerektirir. Bu tür hizmetler, ürünlerimizin çevrimiçi topluluk kısımlarına katılımı ve ürünlerde kullanım için kişisel tercih ayarlarını kapsayabilir (fakat bunlarla sınırlı değildir). Ürüne bağlı olarak kaydolma sürecinin bir parçası olarak sizin, adınız, soyadınız ve bir kullanıcı adı gibi birtakım bilgileri sağlamanız gerekebilir. Mevcut durumda bazı özelliklerin sadece bir kullanıcı adıyla yerleştirmeye izin vermesine rağmen SMART, gelecekte ürün içindeki bu tür yerleştirmelerin kullanıcının adı ve soyadıyla ilişkilendirilmesini isteme hakkını saklı tutar. Birtakım topluluklara üyelik, bir hesap oluşturmak için e-posta, soyadı ve diğer bilgilerin girilmesini gerektirebilir. Bu bilgilerin yalnızca bir kısmı diğer topluluk üyelerinin erişimine sunulmaktadır ki, üyenin profil sayfasında görüntülenir ve geri kalan bilgileri kullanıcılar topluluğun diğer üyelerine göstermeyi veya gizlemeyi seçebilirler. Hesap oluştururken veya bakım sürecinde sağladığınız kişisel kimlik bilgileri, SMART tarafından kendi Gizlilik Politikamız gereğince yönetilecektir.

Siz; kaydolma sürecinde sağladığınız bilgilerin doğru, geçerli, gerçek ve tam olacağını kabul etmektesiniz ve siz; (i) diğer bir kişinin adıyla kaydolmamayı, (ii) mütecaviz sayılacak bir kullanıcı adını seçmemeyi, (iii) diğer kullanıcıları gerçek kimliğiniz konusunda yanıltmak veya aldatmak amacıyla bir kullanıcı adı seçmemeyi, (iv) herhangi bir tanıtım içeren (örneğin ürününüz, hizmetleriniz, web sitenizle ilgili) kullanıcı adını seçmemeyi veya (v) herhangi bir kişi veya kurumun fikri mülkiyet haklarını veya diğer haklarını ihlal etmemeyi kabul etmektesiniz. Diğer herhangi bir kullanıcı, moderatör veya SMART dahil diğer herhangi bir kişiyi taklit etmemeyi kabul etmektesiniz. Siz, kayıt bilgilerinizi doğru, geçerli, gerçek ve tam olarak bulundurmayı ve gerektiği ölçüde derhal güncellemeyi kabul etmektesiniz.

Eğer soruşturmadan sonra SMART, herhangi bir kayıtlı kullanıcının bilgisinin gerçek olmadığı, doğru olmadığı, geçerli olmadığı veya eksik olduğunun kuşkusunu yaratan makul gerekçeye sahipse, SMART, o kayıtlı kullanıcının hesabını askıya alabilir veya feshedebilir ve ürünün o kullanıcı tarafından tüm geçerli veya gelecek kullanımını (veya onun bir kısmını) engelleyebilir.

SMART, tüm kullanıcılarının ve özellikle de çocukların gizliliği ve güvenliğine önem vermektedir. Bu nedenle reşit değilseniz, anne babanız veya vasinizin izni olmadan üründe sunulan hizmetlerin hiçbiri için bir hesap oluşturamazsınız. Ürünün bazı kısımları, reşit olmayan kişilerin belirli bir kullanıcı grubuyla sınırlı olan ve kaydolma süreci, ebeveyn veya vasi izni, kimlik doğrulaması ve ilgili forumun diğer ek koşullarına tabi olan forumlara katılmasına izin verebilir. Eğer reşit değilseniz, lütfen ürün veya hizmetlerin bu sınırlı kısımları için kaydolurken istediklerimiz dışında kendiniz hakkında bize kişisel bilgilerinizi göndermeyin. Bir reşit olmayan kişi hakkında ebeveyni veya vasisinin (okul, bölge ve/veya öğretmeni dahil) izni alınmadan kişisel bilgilerini öğrendiğimiz durumda veya reşit olmayan bir kişinin ilgili ürüne kaydolurken istediğimizin ötesinde bize fazladan kişisel bilgilerini sağladığını öğrendiğimiz durumda biz bu tür bilgiyi sileceğiz. Reşit olmayan bir kişinin kaydolurken istediğimizin ötesinde fazladan kişisel bilgilerini bize gönderdiğine veya gereken ebeveyn veya vasi izninin alınmadığına inanıyorsanız lütfen bizimle privacy@smarttech.com adresinden derhal irtibata geçin.

Genel şartlara geri dön

Garantilerden Feragat ve Sorumluluğun Kısıtlanması

Üçüncü taraf içerik, sadece içeriği oluşturan kişinin sorumluluğundadır. Katılımcının herhangi kişisel tanımlanabilir bilgileri paylaşmak için zorunlu onayları alamaması dahil fakat bununla sınırlı olmaksızın hiçbir şekilde üçüncü taraf içeriği kontrol etmediğimizi ve sorumlu olmadığımızı kabul etmektesiniz.

SMART size, doğru kurulduğunda ve kullanıldığında yazılımın satın alma tarihinden itibaren doksan (90) gün boyunca yayınlanan özelliklerimize büyük ölçüde uygun çalışacağını size garanti eder. Bir bakım programının altındaki yetkilere tabi olarak (varsa) tüm gerekli yükseltmeler, servis, tamirler veya yazılım düzeltmelerinin tüm maliyetini üstlenirsiniz. Bu sınırlı garanti altında SMART'ın yegane yükümlülüğü, SMART'ın takdiri ve hesabına ya: a) kusurlu yazılım için sizin tarafınızdan ödenmiş olan satın alma fiyatını iade etmek veya b) kusurlu yazılımı SMART tarafından yayınlanmış olan geçerli özelliklere önemli ölçüde uyan bir yazılımla değiştirmek olacaktır. Herhangi değiştirme yazılımı, hangisi daha uzunsa orijinal garanti süresinin geri kalanı veya otuz (30) gün boyunca garanti kapsamında olacaktır.

YUKARIDA BELİRTİLEN SINIRLI GARANTİ DIŞINDA ÜRÜN "OLDUĞU GİBİ" SAĞLANIR VE KULLANIMI KENDİ RİSKİNİZEDİR. SMART VE TEDARİKÇİLERİ, LİSANSÖRLERİ, DİSTRİBÜTÖRLERİ VE SATICILARI, SINIRLAYICI OLMAMAK KAYDIYLA TİCARETE ELVERİŞLİ NİTELİK, BELLİ BİR AMACA UYGUNLUK, MÜDAHALESİZ KULLANIM, SMART ÜRÜNLERİ VEYA BUNUN HERHANGİ BİR BİLEŞENİYLE İLGİLİ OLARAK TASARRUF HAKKI VE İHLALSİZLİK VE DESTEK HİZMETLERİ SAĞLAMAK VEYA DESTEK HİZMETLERİ SAĞLAMAKTA BAŞARISIZLIK DAHİL, AÇIK VEYA ÖRTÜK TÜM GARANTİLERDEN VE SINIRLAMALARDAN UYGULAMADAKİ YASAYLA İZİN VERİLEN EN GENİŞ ÖLÇÜDE ÇEKİLİR. SMART, ÜRÜNÜN ÇALIŞMASININ KESİNTİSİZ, KUSURSUZ OLACAĞINI VEYA İHTİYAÇLARINIZI KARŞILAYACAĞININ GARANTİSİNİ VERMEZ.

SMART, tedarikçileri veya lisansörleri uygulamadaki yasayla izin verilen en geniş ölçüde, (sınırlama olmaksızın herhangi bir kişinin mağdur olmasından veya mülkün hasar görmesinden kaynaklanan zararlar, iş karı kaybı, işin kesintiye uğraması, iş bilgilerinin kaybı, mahremiyet kaybı, ikame malların veya hizmetlerin tedarikinden kaynaklanan zararlar, kullanım ve veri kaybından kaynaklanan zararlar, iyi niyet veya makul özen gösterme sorumluluklarının yerine getirilmemesine bağlı zararlar, ihmalden veya herhangi başka bir maddi kayıptan kaynaklanan zararlar dahil) yazılımı veya bunun başka bir bileşenini kullanmaktan veya destek hizmetleri sağlamaktan veya destek hizmetleri sağlamada başarısız olmaktan, gerek sözleşme, gerek haksız fiil, gerek ihmal, gerekse kesin yükümlülüğe dayalı şekilde veya başka türlü kaynaklanan herhangi bir özel, tesadüfi, dolaylı, örnek teşkil eden veya ceza gerektirici zarardan (SMART veya herhangi bir tedarikçi veya lisansörü böyle bir zarar olasılığı açısından uyarılmış bile olsa) hiçbir durumda sorumlu tutulmayacaktır. HER HALÜKARDA İŞBU SÖZLEŞME GEREĞİNCE SMART'IN TÜM SORUMLULUĞU ON KANADA DOLARINI AŞMAYACAKTIR ($10.00).

Genel şartlara geri dön

İndirilen Yazılım - Deneme ve Diğer

SMART, birtakım ürünleri (yazılımın deneme ve beta sürümleri de dahil), uygulamaları, widget'leri veya eklentileri indirmeniz için size sunabilir. Siz, eğer size herhangi bir SMART indirilen yazılımı için ürün aktivasyon veya kurulum anahtarı verilirse bu anahtarı kişisel kullanımınız için saklamayı, diğer kişilere vermemeyi, diğer kişilerin kullanımı için anahtar bilgilerini yayınlamamayı veya görüntülememeyi kabul etmektesiniz.

SMART tarafından aksine anlaşılmadıkça SMART'ın indirilen yazılımı teknik olarak desteklemesine gerek olmayacaktır. Bir bakım programı (sağlandığı durumda) satın almadıkça, indirilen yazılıma erişiminiz size müteakibinde sunulabilecek güncellemelere, yükseltmelere veya hata düzeltmelerine erişim hakkı vermez.

İçerikteki ve indirilen yazılım veya SMART Ürünlerinin kullanımıyla içeriğe dahil edilebilecek tüm mülkiyet hakkı ve fikri mülkiyet hakları ilgili içerik sahibinin malıdır ve uygulamadaki telif hakkı veya diğer fikri mülkiyet yasaları ve anlaşmaları ile korunabilir. SMART tarafından aksine anlaşılmadıkça işbu lisans size böyle bir içeriği kullanma hakkı vermez.

TÜM İNDİRİLEN YAZILIM, "OLDUĞU GİBİ" VE GARANTİSİZ SAĞLANIR.

Genel şartlara geri dön

İhracat Sınırlamaları

Ürüne ilişkin tüm yerel ve uluslararası ihracat yasaları ve düzenlemelerine uyacağınızı kabul ediyorsunuz. Özellikle, yazılımın doğrudan ürünü olan yazılım (bileşenleri dahil), süreç veya hizmeti Kanada, Amerika veya ülkenizin ihracat kısıtlamalarına tabi olan herhangi bir ülkeye, kişiye veya kuruma ihraç etmeyeceğinizi veya yeniden ihraç etmeyeceğinizi kabul ediyorsunuz.

Yazılımımız, 48 CFR 2.101’de tanımlanan bir “Ticari Üründür” ve 48 CFR 12.212 veya 48 CFR 227.7202’de tanımlanan “Ticari Bilgisayar Yazılımı” ile “Ticari Bilgisayar Yazılım Dokümantasyonundan” oluşur. 48 CFR 12.212 veya 48 CFR 227.7202-4 ile uyumlu olan Ticari Bilgisayar Yazılımı ve Ticari Bilgisayar Yazılım Dokümantasyonu, ABD Devleti son kullanıcılarına (a) sadece Ticari Ürünler olarak ve (b) sadece burada belirtilen şart ve koşullar uyarınca diğer tüm son kullanıcılara verilen haklarla lisanslanmaktadır.

Genel şartlara geri dön

Geribildirim

Önerilerinizi takdir ediyoruz ancak lütfen bir gizlilik sözleşmesine bağlanmamışsa bizimle paylaştığınız geribildirim veya fikirleriniz, yorumlarınızın gizli olmadığının varsayılacağını biliniz ve siz onların tüm hak, mülkiyet ve ilgisini de bizde devredeceksiniz ve devrediyorsunuz. Bu, size herhangi bir tazminat, tanıma veya diğer tür bir yükümlülük olmaksızın onları serbestçe kullanabileceğimizi ifade eder.

Genel şartlara geri dön

Uygulanan Yasa

İşbu sözleşme, Kanada, Alberta yasalarına tabidir ve yorumlanacaktır. Bu sözleşme veya SMART'ı ilgilendiren hukuki ihtilaflar dahil herhangi bir ihtilafın Alberta Eyaleti, Calgary şehrinin mahkemelerinde görüleceğini gayri kabili rücu kabul etmektesiniz. Bu tür mahkemelerin yargılama yetkisine tabi olmadığınızı, yerin yanlış olduğunu, yerin uygun olmadığını veya benzer bir itiraz, talep veya argüman ileri sürmeyeceksiniz. İşbu sözleşme, uygulaması bilhassa hariç tutulan Malların Uluslararası Satış Sözleşmelerine dair Birleşmiş Milletler Konvansiyonu’na tabi olmayacaktır. Buna rağmen, SMART'ın halen herhangi bir yargılama alanında ihtiyati tedbirler (veya benzer tür bir acil yasal tedbir) uygulamaya yetkili olacağını kabul etmektesiniz.

Genel şartlara geri dön

Hükümlerin Geçersizliği

Eğer Şartların herhangi bir hükmü, yürürlükteki yasalar gereğince geçersiz veya uygulanamaz ise, ilgili kısım yürürlükteki yasayla olabildiğince tutarlı olarak yorumlanacak ya da aksi durumda kaldırılmış sayılacak ve diğer hükümler tam olarak yürürlükte kalacaktır. Herhangi bir hakkın taraflarca kullanılmaması, ilgili tarafın bu hakkı veya herhangi başka bir hakkı gelecekte de kullanmaktan feragat ettiği anlamına gelmez.

SMART'ın bu Şartlardan herhangi feragati veya değişikliği yazılı olmalı ve SMART'ın yetkilisi tarafından imzalanmalıdır ve Şartların geçerli hükümlerine açıkça atıfta bulunmalıdır.

Genel şartlara geri dön

Moderatörler

SMART'ın Gönderimleri (Kullanıcının Sağladığı İçerik bölümü) veya diğer materyalleri denetleme yükümlülüğü yoktur. Buna rağmen moderatörler (sizin, bizim veya her ikisi) Gönderimleri izleyebilir. Moderatörler, Gönderimlerin ön taramasını yapmak, "gerçek zaman" bazında denetlemek veya Gönderimleri düzeltmekle yükümlü değildirler. Bir kullanıcı olarak incitici veya hoş olmayan içerikle karşılaşabilirsiniz ve bunları bildirme sorumluluğunuz vardır.

SMART, bilgilerin üründe düzenli dağılımını temin etmek için Gönderimleri yönetme hakkını saklı tutar. Bu amaçla SMART kendi tercihinde, ürün için moderatörler olarak hareket etmek üzere SMART çalışanlarını ve/veya dışarıdan kişileri tayin edebilir.

Genel şartlara geri dön

Bir Sorun, İhtilaf veya İndirme İsteğini Bildirme

Eğer herhangi birinin işbu Şartları ihlal ettiğine inanıyorsanız böyle bir istismarı info@smarttech.com. adresine bildirebilirsiniz. Buna ek olarak, gönderdiğiniz Gönderimi SMART'ın kaldırmasını isteyebilirsiniz ve Gönderimin sizin olduğunun onaylanması üzerine SMART, Gönderimi kaldırmaya çalışacaktır. Eğer diğer bir kullanıcının telif hakkınızı ihlal ettiğine inanıyorsanız, a) irtibat ayrıntılarınız (adınız, telefon numaranız, e-posta, adres), b) söz konusu Gönderimin detayları ve c) ihlal iddiasının esasına ilişkin ayrıntıları ihtiva eden bir kaldırma ihbarını SMART'a privacy@smarttech.com. adresinden gönderebilirsiniz. SMART bir değerlendirme yapacak ve eğer tamamen bizim takdirimizde böyle bir liyakat takdir edersek söz konusu Gönderimi kaldıracağız. Bu kaldırma çaresinden başka SMART'ın, gönderimlerin telif hakkı ihlaline ilişkin ihtilaflar bakımından diğer hiçbir yükümlülüğü veya sorumluluğu olmayacaktır.

Genel şartlara geri dön

Lisansınızı İptal Etme

İşbu sözleşmenin koşullarına uymazsanız lisansınızı iptal edebilir ve işbu sözleşmeyi feshedebiliriz. Böyle bir durumda ürünün kullanımını derhal durdurmalı ve varsa tüm kopyalarını imha etmelisiniz.

Genel şartlara geri dön

Güvenlik

Siz; şifreleriniz, hesap bilgileriniz ve erişiminizin gizliliğini korumakla sorumlusunuz. Siz ayrıca, herhangi bir arkadaşınız, aile üyeniz, iş arkadaşınız, çalışanınız, konuğunuz veya hesabınıza erişimi olan herhangi bir kişi tarafından yapılan etkinlikler dahil, hesabınız altında gerçekleşen veya hesabınızdan kaynaklanan (örneğin Response VE yazılımının kullanımı durumunda olduğu gibi geçici kimlik numaralarıyla oluşturulan geçici hesaplar dahil) tüm ve her tür etkinliklerden (ve her tür kötü kullanımlardan) tamamen sorumlusunuz. Siz, her oturumun sonunda (eğer paylaşılan bir bilgisayarı kullanıyorsanız) hesabınızdan çıkış yapmayı ve hesabınızın herhangi bir yetkisiz kullanımı veya herhangi bir güvenlik ihlalini derhal SMART'a bildirmeyi kabul etmektesiniz. Buna ek olarak, diğer bir kişinin hesabınızı veya kullanıcı adınızı kullanması sonucunda SMART'ın veya diğer bir tarafın maruz kaldığı zararlardan sorumlu tutulabilirsiniz. Hesap sahibinin izni olmadan hiçbir zaman başka bir kişinin hesabını kullanamazsınız.

Genel şartlara geri dön

SMART Galeri

Şartlara ek olarak SMART'ın sağladığı görüntüler, resiler, multimedya, SMART Notebook dosyaları veya sayfaları, SMART Galeri'nin tümünü veya bir kısmını oluşturan arkaplanlar veya temalar aşağıdaki ek koşullara tabidir:

 • Bir .galleryitem veya bir .gallerycollection dosya formatında olan bir görüntüyü yalnızca SMART ürünleriyle (örneğin SMART Table yazılımı, SMART Table Araç Kiti yazılımı, SMART Notebook yazılımı ve SMART Notebook express yazılımı veya web uygulaması) kullanmanıza izin verilmektedir. Diğer herhangi bir amaçla kullanıma izin verilmemektedir. Görüntüyü üçüncü taraf yazılımda kullanamaz veya onu satış için veya ücret karşılığında herhangi bir ürüne dahil edemezsiniz. Herhangi bir .galleryitem veya .gallerycollection görüntüsünü herhangi bir üçüncü taraf yazılıma doğrudan içeri aktaramazsınız. Bu kısıtlama, .galleryitem veya .gallerycollection görüntülerini bir .notebook dosya formatına dönüştürmeyle savılamaz.
 • Görüntüler, bir .notebook dosyasına eklenebilir (sadece .galleryitem veya .gallerycollection görüntüsünden ziyade bir dersin parçasını veya daha fazlasını ifade eder). .notebook dosyası, başka bir dosya formatına aktarılabilir ve diğer dosya formatı, üçüncü taraf yazılımda kullanılabilir, şartıyla ki satış veya bir ücret karşılığında bir ürüne dahil edilmemiş olsun.
 • Siz; görüntüde ihtiva olunduğu ölçüde asıl eser sahibi ve/veya SMART logosu veya ticari markasına referans vermeniz şartıyla ve ayrıca işbu koşulların geri kalan kısmına tabi olarak görüntülere erişebilir, kopyalayabilir, dağıtabilir, yayınlayabilir ve değiştirilmemiş görüntüleri diğer şekilde kullanabilirsiniz;
 • Görüntüleri veya SMART Ders Etkinliği araç kiti şablon (flash dahil) kodunu değiştirme, uyarlama, tersine mühendislik yapma veya diğer şekilde değiştirme izniniz yoktur.
 • SMART Notebook dosyaları, arkaplanları, sayfaları, temaları, interaktif dosyaları veya multimedyası olan Görüntüler, Görüntüdeki kaynak bilgisini ve/veya atıfta bulunulan asıl oluşturucuya atfı saklamanız ve bariz biçimde çoğaltmanız dahil, işbu sözleşmenin diğer koşullarına tabi olarak değiştirilebilir.
 • Diğer bir ürüne veya olanağa dahil edilsin veya edilmesin ve orijinal SMART Galeri görüntüsü ya da onun bir türevi olsun, görüntüleri kısmen veya tamamen yeniden satış veya herhangi bir ticari amaçla kullanma izniniz yoktur;
 • Böyle bir içeriğin kullanım amacının ticari olmasına bakılmaksızın, görüntüleri kitle veya yığın olarak indirme izniniz yoktur ve SMART'ın olanaklarına rakip olanlar veya diğerleri dahil, bir site, ürün, olanak veya hizmette (asıl formunda veya değiştirilmiş olarak) sunulamaz, dağıtılamaz, iletilemez veya görüntülenemez;
 • Birtakım görüntüler (3D ve Mixed Reality görüntüleri), yalnızca ayrı bir lisans alınması ve ilgili lisans ücretinin ödenmesiyle erişime sunulan SMART Mixed Reality yazılımının kullanımı olmadan tamamen veya gereken şekilde görüntülenememektedir.

Genel şartlara geri dön

SMART'ın Sağladığı İçerik

Web sitemizdeki ve ürünlerimizdeki bilgilerin kullanılacakları amaçlar için doğru ve güncel olmalarını temin için makul çabalar sarf edilmişse de, bilgiler SMART adına herhangi bir taahhüt ifade etmemektedir. SMART, KULLANIMINA İLİŞKİN HİÇBİR TÜR BEYAN VEYA TAAHHÜTTE BULUNMAMAKTADIR. Yayınlanan bilgiler; bazı ülkelerde yayınlanmayan veya erişilmeyen ürünlere, programlara veya hizmetlere göndermede bulunabilir. Böyle göndermeler, SMART'ın bu tür ürünleri, programları veya hizmetleri belli bir ülkede erişime sunmak istediğini ima etmemektedir. Mevcut olan bilgiler yalnızca kolaylık için sağlanmaktadır.

Görüntüler (örneğin SMART ürün resimleri) ve (örneğin SMART Exchange® web sitesi üzerinden) özellikle kullanıcılar tarafından indirilmek için sunulmayan ürünlerimizde ihtiva olunan tüm diğer içerik SMART veya onun lisans sahiplerinin malıdır ve SMART'ın açıkça yazılı izni olmadan onları görmekten başka bir şekilde kopyalamamayı, yayınlamamayı, dağıtmamayı, görüntülememeyi veya diğer bir şekilde kullanmamayı kabul etmektesiniz.

Genel şartlara geri dön

Üçüncü Taraf Olanakları ve Siteleri

Ürünlerimiz esasen kullanıcı Gönderimleri nedeniyle üçüncü taraf web sitelerine bağlantıları içerebilir veya referans verebilir. Gönderimlerde ihtiva olunan bağlantılara tıklama, riskleri size ait olarak gerçekleştirilir. Üçüncü bir tarafın hizmetlerine, ürününe veya tanıtımına herhangi bir bağlantının veya referansın verilmesi; herhangi bir bağlılık, sponsorluk ilişkisinin bulunduğunu, herhangi bir üçüncü taraf Sitesinde ihtiva olunan bilgilerin SMART tarafından onaylandığını, tasdikini, tetkikini, doğrulandığını veya denetlendiğini ifade etmemekte ve ifade etmesi de gerekmemektedir.

Eğer üçüncü tarafların hizmetlerinden faydalanmaya karar verirseniz, üçüncü tarafların hizmetlerinin tabi olduğu şart ve koşulları (gizlilik politikaları dahil) gözden geçirmek ve anlamakla sorumlusunuz. Siz; üçüncü taraf hizmetlerinin ifasından, bu tür üçüncü taraf sitesinde ihtiva olunan bilgilerden, gizliliğinizden ve bu tür üçüncü taraf sitesini kullanmanız veya kullanamamanızdan SMART'ın değil de, üçüncü tarafın sorumlu olduğunu kabul etmektesiniz.

Genel şartlara geri dön

UC Point (“UC Point”, “biz” veya “bizim”) için Hizmet Şartları

LÜTFEN İŞBU KULLANIM ŞARTLARINI (“ŞARTLAR”) DİKKATLİCE OKUYUN. SİTELERİMİZE ERİŞEREK VEYA ONLARI KULLANARAK VEYA DİĞER BİR ŞEKİLDE HİZMETLERİMİZİ KABUL EDEREK SİZ EN AZ 18 YAŞINDA OLDUĞUNUZU VE BU ŞARTLARLA BAĞLANMAYI KABUL ETTİĞİNİZİ BEYAN VE TAAHHÜT EDİYORSUNUZ. İŞBU ŞARTLARLA BAĞLANMAYI KABUL ETMİYORSANIZ VEYA YAŞINIZ 18'İN ALTINDAYSA BU HİZMETLERİ KULLANMAYA UYGUN DEĞİLSİNİZ. HİZMETLERİ BİR ŞİRKET VEYA DİĞER BİR TÜZEL KİŞİLİK ADINA KULLANIYORSANIZ BÖYLE BİR KİŞİLİĞİ BU ŞARTLARLA BAĞLAMA YETKİNİZ OLDUĞUNU BEYAN VE TAAHHÜT EDİYORSUNUZ, BÖYLE BİR DURUMDA “SİZ” VEYA “SİZİN” BÖYLE BİR KİŞİLİĞE ATIFTA BULUNACAKTIR.
UC Point (“Hizmetler”) tarafından sağlanan hizmetleri kullanmanız ve bu Hizmetlerin sağlanması ve aynı zamanda UC Point Web Sitelerini (“Siteler”) ve bu Sitelerde sunulan hizmetleri kullanmanız işbu Şartlara tabidir. Hizmetlerin veya Sitelerin bazı özellikleri ek yönergeler, şartlar veya kurallara (topluca “Ek Şartlar”) tabidir ki bu tür özelliklerle bağlantılı olarak yayınlanacaktır. Tüm Ek Şartlar atıfta bulunmak yoluyla bu Şartlara dahil edilmektedir.
Bu Şartlarda zaman zaman değişiklikler yapabiliriz. Değişiklikler olursa yukarıda verilen “en son güncelleme” tarihini yenileyeceğiz. Bu Şartları sık sık gözden geçirmek ve onlardaki tüm değişiklikler konusunda bilgili olmak sizin sorumluluğunuzdur. Bu Şartların o zaman geçerli versiyonu tüm önceki vesiyonların yerine geçer. Hizmetlerimize ilişkin bu tür değişikliklerin yayınlanmasından sonra Hizmetlerimizi kullanmaya devam etmeniz bu şekilde revize edilen Şartları kabul ettiğiniz anlamına gelecektir.

Dil

Yaptığımız çeviriler kolaylık içindir ve İngilizce ile İngilizce olmayan sürümler arasında herhangi bir ihtilaf doğarsa İngilizce versiyonu geçerlidir.

Lehtarlar

“Lehtarlar”; UC Point ve SMART Technologies ULC'yi ve bizim ilgili tedarikçilerimizi ve lisansörlerimizi, bağlı şirketlerimizi ve onların yöneticilerini, memurlarını ve çalışanlarını kapsayacaktır. İşbu sözleşmedeki ibralar, sorumluluğun kısıtlanması, münhasır çareler ve güvenceler; ihmal, kusursuz sorumluluk, sözleşmenin ihlali veya sorumluluğu kısıtlanan tarafınkiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın herhangi bir sorumluluk teorisine göre olup olmadığına bakmaksızın geçerli olacaktır. Bu tür hükümler Lehtarların üyeleri tarafından kendi adlarına veya onlarına adına bizim tarafımızdan icra edilebilir.

Hizmetlerimizi Kullanma Lisansı

Bu Şartlara tabi olarak biz size (i) bir bireyseniz sizin kişisel veya (ii) bir şirket veya diğer bir tüzel kişilikseniz iç işletme amaçlarınız için ve yeniden satış veya diğer dağıtım için olmayan, alt lisansı verilemeyen, devredilemeyen, münhasır olmayan, kabili rücu, sınırlı bir Hizmetlerimizi kullanma lisansı veriyoruz. Hizmetlerimizi kullanma hakkınız işbu Şartlarda belirtilen tüm şartlar ve koşullarla sınırlıdır.

Daha önceki haklarınız ve size verilmiş olan bu lisans haricinde biz ve lisansörlerimiz, tüm ilişkili fikri mülkiyet hakları dahil Hizmetlerimizdeki tüm hak ve menfaati saklı tutuyoruz. Yürürlükteki fikri mülkiyet hakları ABD telif hakkı yasaları ve uluslararası antlaşmalar dahil, Hizmetlerimizi korumaktadır.
İşbu Şartlarda açıkça sağlananlar veya yürürlükteki yasalarla açıkça izin verilenler haricinde siz (i) Hizmetlerimizin herhangi birini çoğaltmayacak, değiştirmeyecek, çevirmeyecek, geliştirmeyecek, ters derlemeyecek, tersine çevirmeyecek, ters mühendislik yapmayacak veya türev çalışmalar yapmayacaksınız, (ii) Hizmetlerimizin herhangi birini kiralamayacak, kiraya vermeyecek veya erişiminin alt lisansını vermeyeceksiniz, (iii) Hizmetlerimizin herhangi güvenlik veya teknolojik özelliklerini veya ölçülerini devre dışı bırakmayacak veya baypas etmeyeceksiniz veya (iv) birden çok hesap üretmek, otomatik aramalar, istekler ve sorgular üretmek için veya Siteden veri madenciliği yapmak, veri kazımak için Siteye yazılım veya otomatik ajanlar veya script'ler sokmayacaksınız.

Hizmetlerimize Erişim

Hizmetlerimize erişim için kullanacağınız ekipmanları sağlamıyoruz. Hizmetlerimize erişiminiz ve onları kullanımınıza ilişkin üçüncü tarafların ücretlendirdiği (örneğin İnternet hizmet sağlayıcılarının ücretleri gibi) tüm ücretlerden siz sorumlusunuz.

Geçici veya sürekli olarak Hizmetlerimizin tümünü veya herhangi bir kısmını ihbarda bulunmaksızın değiştirme veya kesme hakkımızı saklı tutuyoruz. Hizmetlerimizin tümünü veya herhangi bir kısmını değiştirme, askıya alma veya kesme için size veya herhangi bir üçüncü tarafa karşı sorumlu olmayacağız.

Biz aynı zamanda tamamen kendi takdirimizde olmak üzere, herhangi bir zamanda, herhangi bir nedenle veya nedensiz, önceden bilgilendirerek veya bilgilendirmeyerek ve hiçbir sorumluluğu olmaksızın yayınladığınız veya yayınlamak için gönderdiğiniz materyalleri reddetme, yayınlamayı reddetme veya kaldırma ve sizin Hizmetlerimize erişiminizi kısıtlama, askıya alma veya durdurma hakkımızı saklı tutuyoruz.

Kısıtlamalar

Hizmetlerimizi kullanırken her zaman yürürlükteki yasalara uymanız gerekmektedir. Yürürlükteki yasalarca açıkça izin verilmedikçe veya UC Point yazılı olarak açıkça izin vermedikçe siz: (i) Hizmetlerimizde kullanıma sunulan bilgilerin, sesli, görsel ve sesli görsel çalışmaların veya diğer içeriğin (topluca “Hizmet İçeriği”) hiçbirini depolamayacak, kopyalamayacak, değiştirmeyecek, dağıtmayacak veya yeniden satmayacaksınız veya Hizmet İçeriğini bir veritabanının parçası veya diğer bir çalışma olarak toplamayacaksınız, (ii) Hizmetlerimize erişmek veya onları kullanmak veya herhangi Hizmet İçeriğini depolamak, kopyalamak, değiştirmek, dağıtmak veya yeniden satışını yapmak için otomatik araçları (örn. robotler, örümcekler gibi) kullanmayacaksınız, (iii) Hizmetlerimize erişiminizi diğer bir kişiye kiraya vermeyecek, kiralamayacak veya alt lisansını vermeyeceksiniz, (iv) Hizmetleri veya Hizmet İçeriğini kendi kişisel kullanımınız dışındaki veya bir tüzel kişilikseniz iç işletme amaçlarınız dışındaki herhangi bir amaç için kullanmayacaksınız, (v) Hizmetlerimizin herhangi dijital haklar yönetimini, kullanım kurallarını veya diğer güvenlik özelliklerini baypas etmeyecek veya devredışı bırakmayacaksınız, (vi) Hizmetlerimizi onların bütünlüğünü, performansını veya elverişliliğini tehdit eden veya zorlayan bir şekilde kullanmayacaksınız veya (vii) Hizmetlerimizin veya Hizmet İçeriğimizin herhangi bir kısmındaki herhangi mülkiyet bildirimlerini (telif hakkı ve ticari marka bildirimleri dahil) kaldırmayacak, değiştirmeyecek veya gizlemeyeceksiniz ve bunları diğer kişilerin yapmasına da izin vermeyeceksiniz.

Kayıt Süreci

Hizmetlerimize kaydolmaya karar verdiyseniz Hizmetin sizden istediği hakkınızdaki birtakım sınırlı bilgileri sağlamalısınız. Herhangi bir kullanıcıya Hizmeti reddetme hakkını saklı tutuyoruz.
Hizmetlere kaydolduğunuzda bir kullanıcı hesabı (“Hesap”) oluşturmalısınız. Doğru, gerçek ve tam tutmak için tüm Hesap bilgisini derhal güncellemelisiniz. Eğer Hesabınızın artık güvenli olmadığına karar verirsek sizden kullanıcı adınızı ve/veya parolanızı değiştirmenizi talep etme hakkımızı saklı tutuyoruz, ancak bunu yapma yükümlülüğümüz yoktur.Siz: (a) Hesap bilginizin bir parçası olarak herhangi yanlış bilgi sağlamayacaksınız, (b) sizden başka herhang bir kişi için bir Hesap oluşturmayacaksınız, (c) verilen herhangi bir zamanda birden çok Hesap oluşturmayacak veya kullanmayacaksınız, (d) Hesabınızı başka birine devretmeyeceksiniz, (e) diğerlerinin Hesabınızı kullanmasına izin vermeyeceksiniz veya (f) diğerlerinin kişisel Hesaplarını kullanmayacak veya erişmeyeceksiniz.

Hizmet için kaydolarak UC Point size Siteye erişim sağlayacaktır. Siz veya UC Point Hesabınızı herhangi bir nedenle her zaman sonlandırabilirsiniz/sonlandırabilir ve eğer biz Hesabınızı sonlandırırsak UC Point'un bu tür sonlandırma için hiçbir sorumluluğu olmayacaktır. Bunlara ek olarak, mülkiyete, garantilerden feragata, sorumluluğun sınırlandırılmasına, zarar görmemesini sağlamaya ve geçerli yasalar/yere ilişkin şartlar dahil ancak onlarla sınırlı olmamak üzere geçerliliği devam edecek olan şartlar sizin Hesabınızın ve/veya işbu Şartların feshinden sonra da geçerli olmaya devam edecektir.

Gizlilik Politikamız

Hizmetlerimiz üzerinden sizin hakkınızda kayıt bilgilerini ve diğer bilgileri toplayabiliriz ve bu bilgilerin kullanımı https://home.smarttech.com/legal/privacy-policy .adresinde bulunan Gizlilik Politikamıza tabidir. Gizlilik Politikamız sadece smart.uc-point.com ziyaretçileri ve Hizmetimizin kayıtlı kullanıcıları hakkında bilgi toplamamız için geçerlidir. Gizlilik Politikamız Hizmetimizi aracılığıyla kullandığınız web sitelerinin ziyaretçileri için geçerli değildir.
Hizmeti kullanmanın bir şartı olarak, web site ziyaretçilerinizden bilgilerin sizin ve Hizmetimiz tarafından toplandığını ve kullanıldığını ifşa eden kendi uygun gizlilik politikanızı veya bildiriminizi (“Gizlilik Bildirimi”) bariz bir şekilde yayınlayacaksınız. Gizlilik Bildiriminizde şunları ifşa edeceksiniz:

 1. Sitenizin ziyaretçilerinin kullanımını ve aktivitelerini tanımlama bilgilerini ve tarayıcı verilerini kullanarak takip etmek ve bu verileri üçüncü taraf toplayıcıların tanımlama bilgileri ve verileri tarafından toplanılan ziyaretçi karakteristiği ve aktiviteleri hakkındaki bilgilerle eşleştirmek ve birleştirmek için özgün tanımlayıcıları kullanan bir üçüncü taraf hizmetini kullanmanız,
 2. toplanılan bilgilerin kullanıcı kimliğini, IP adresini, konum bilgilerini (posta kodu), erişim zamanlarını, ziyaret edilen sayfaları, tarayıcı verilerini (örn. tür ve dil), gelinen web site ve işletim sistemini içermesi,
 3. Hizmetimizden aldığınız bilgiyi kullanma biçiminiz,
 4. Kendi amaçları için toplanan ve kimlikten arındırılan verileri üçüncü taraflarla paylaşmanız ve
 5. Ziyaretçilerin UC Point'un tanımlama bilgi toplamasını nasıl devredışı bırakabilecekleri hakkında daha fazla bilgiye bağlantı.

Siz, bahsedilenlere ek olarak, sizin gizlilik politikanızın veya bildiriminizin ve Hizmetimize ilişkin bilgileri kullanımınızın, Hizmetimizi kullanmanız ve Hizmetimiz üzerinden topladığınız bilgiler üzerinde ek gereksinimler ve kısıtlamalar uygulayabilecek geçerli yasalar ve düzenlemelere uygun olmasını sağlamanın sizin sorumluluğunuz olduğunu kabul ediyorsunuz. Siz aynı zamanda UC Point'un sizin Hizmeti kullanmanız yoluyla sizden ve web sitenizden toplanan bilgilerin toplanmış veya arındırılmış (kimlikten arındırılmış) şeklini toplama, depolama, kullanma, paylaşma ve yayınlama hakkının bulunduğunu kabul etmektesiniz. Siz Hizmetimizi çocuklara yönelik olan veya kasten çocuklardan bilgi toplayan herhangi bir web site veya çevrimiçi hizmetle bağlantılı olarak kullanmayacağınızı kabul etmektesiniz.

Sizin Lisans Vermeniz

Siz işbu sözleşmeyle UC Point AG ve Lehtarlarına hizmet sağlama amaçları için ve veri toplama ve onları anonim bir şekilde kullanma kısıtlı amacı için müşteri verilerinizi kullanmak, kopyalamak, aktarmak ve değiştirmek için telifsiz bir lisans vermektesiniz. Verileriniz satılmayacak ve herhangi kişisel tanıtıcı bilgileri içermeyecektir. Hizmetlerin Kısıtlı Alanları

Hesap yönetimi özellikleri dahil Hizmetlerimizin bazı kısımları kayıtlı kullanıcılar veya diğer yetkili kişilere (“Parola Korumalı Alanlar”) parola kısıtlamalı olabilir. Herhangi Parola Korumalı Alana erişim elde etmeye yetkiniz varsa parolanızın gizliliğini korumanın tamamen sizin sorumluluğunuzda olduğunu ve parolanın kaybolması, çalınması, üçüncü bir tarafa ifşa olması veya diğer bir şekilde ele geçirilmesi drumunda bize bildireceğinizi kabul etmektesiniz. Bu tür aktiviteleri gerçekleştiren kişinin siz veya başka bir birey olup olmadığına bakmaksızın sizin hesabınızdan yapılan tüm ve her tür etkinlikten tamamen sizin sorumlu olacağınızı kabul etmektesiniz. Siz sizin bilginize gelen hesabınızın herhangi bir yetkisiz kullanımını veya parolanıza ilişkin diğer herhangi bir güvenlik ihlalini derhal bize bildireceğinizi kabul etmektesiniz.

Bağlantılar ve Üçüncü Taraf İçerik

Hizmetlerimiz üçüncü taraf ürünleri, hizmetleri ve Web sitelerini görüntüleyebilir veya onlara bağlantıları içerebilir. Hizmetlerimizde diğer kullanıcılar veya diğer üçüncü taraflarca ifade edilen, kaleme alınan veya erişime sunulan içeriğin bir kısmını teşkil eden veya Hizmetlerimiz üzerinden erişilebilen veya bulunabilecek diğer bilgiler veya her tür fikir, öneri, beyan, hizmetler, sunumlar (topluca “Üçüncü Taraf İçerik”) ilgili yazarlarına veya üreticilerine aittir ve bize, hissedarlarımıza, müdürlerimize, memurlarımıza, çalışanlarımıza, acentelerimize veya temsilcilerimize ait değildir.

Üçüncü Taraf İçeriği kontrol etmiyoruz ve bu tür Üçüncü Taraf İçeriğin doğruluğuna, bütünlüğüne veya kalitesine garanti vermiyoruz ve veremiyoruz. Herhangi bir Üçüncü Taraf İçeriğin veya herhangi bir Üçüncü Taraf İçerikte tanıtılan herhangi bir bilgi veya materyallerin performansından sorumlu değiliz ve onları onaylamıyoruz da. Hizmetlerimizi kullanarak incitici, yakışıksız veya itiraz edilebilecek içeriğe maruz kalabilirsiniz. Herhangi bir üçüncü taraf hizmet veya Üçüncü Taraf İçerikte bulunan veya üzerinden erişilebilen mallar, hizmetler veya bilgileri kullanmanız veya onlara güvenmeniz sonucunda maruz kalabileceğiniz dolaylı veya dolaysız zararlardan biz sorumlu olmayacağız. Hizmetlerimizde bulunan veya onlar üzerinden elde edilebilecek bilgileri, görüşleri, önerileri veya diğer içeriği değerlendirmek sizin sorumluluğunuzdadır.

Kullanım Politikaları

Hizmetlerimizde, onlar aracılığıyla veya onlarla gönderdiğiniz, yayınladığınız, ilettiğiniz veya görüntülediğiniz her tür içerik ve diğer materyalden sadece siz sorumlusunuz.
Hizmetlerimizi (i) yasadışı, zararlı, tehdit edici, suistimal edici, rencide edici, haksız, kötüleyici, görgüsüz, açık saçık, tahkir edici, diğer bir kişinin gizliliğini ihlal edici, nefret uyandıran veya ırksal, etnik kökensel veya diğer bir şekilde uygun olmayan içeriği içeren herhangi bir Gönderimi yüklemek, e-postalamak veya diğer bir şekilde aktarmak için, (ii) bize veya üçüncü taraflara herhangi bir şekilde zarar vermek için, (iii) herhangi bir kişi veya kurumu taklit etmek veya diğer bir şekilde bir kişi veya bir kurumla bağlılığınızı yanlış sunmak için, (iv) herhangi bir yasa veya akdi veya itimat ilişkileri (örneğin iç bilgi, istihdam ilişkilerinin parçası olarak veya ifşa etmeme sözleşmeleri uyarınca öğrenilen veya ifşa edilen özel ve gizli bilgiler gibi) uyarınca aktarmaya hakkınız olmayan herhangi bir Gönderimi yüklemek, yayınlamak, e-postalamak veya diğer bir şekilde aktarmak için, (v) herhangi bir patent, ticari marka, ticari sır, telif hakkı veya herhangi bir tarafın diğer bir hakkını ihlal eden herhangi bir Gönderimi yüklemek, yayınlamak, e-postalamak veya diğer bir şekilde aktarmak için, (vi) herhangi istenmeyen veya yetki verilmemiş reklam, promosyon materyalleri, “önemsiz posta”, “spam”, “zincir harfler”, “piramit düzenler” veya diğer teşvik şekillerini yüklemek, yayınlamak, e-postalamak veya diğer bir şekilde aktarmak için, (vii) herhangi yazılım veya donanım veya telekomünikasyon ekipmanlarının işlevselliğini kesintiye uğratmak, tahrip etmek veya sınırlandırmak isteyen yazılım virüsleri veya diğer bilgisayar kodu, dosyaları veya programlarını içeren herhangi bir materyali yüklemek, yayınlamak, e-postalamak veya diğer bir şekilde aktarmak için, (viii) Hizmetleri veya Hizmetlerle bağlantılı sunucuları veya ağları bozmak veya onlara müdahale etmek için veya Hizmetlere bağlı ağların gereksinimlerine, prosedürlerine, politikalarına veya düzenlemelerine uymamak için, (ix) bilerek veya bilmeyerek herhangi geçerli yerel, eyalet, ulusal veya uluslararası yasayı veya düzenlemeyi ihlal etmek için, (x) “gizlice izlemek” veya diğer bir şekilde başkasını taciz etmek için veya (xi) diğer kullanıcılar hakkında kişisel bilgileri toplamak veya depolamak için kullanmayacaksınız.

Ticari Markalar

“UC Point”, UC Point logosu ve Hizmetlerimizde görüntülenen diğer herhangi bir ürün veya hizmet adı veya slogan UC Point ve onun Lehtarlarının, tedarikçilerinin veya lisansörlerinin ticari markalarıdır ve kısmen veya tamamen, UC Point, Lehtarları veya ilgili ticari marka sahibinin önceden yazılı izni olmadan kopyalanamaz, taklidi yapılamaz veya kullanılamaz. Bizim önceden yazılı iznimiz olmadan “UC Point”i veya UC Point'in veya Lehtarlarının diğer herhangi bir adını, ticari markasını veya ürün veya hizmet adını kullanan herhangi meta-verileri veya diğer “gizli metni” kullanamazsınız. Bunlara ek olarak, tüm sayfa başlıkları, özel grafikler, düğme simgeleri ve yazıları dahil Hizmetlerimizin görünümü ve verdiği his UC Point veya Lehtarlarının hizmet markası, ticari markası ve/veya ticari takdim şeklidir ve bizim önceden yazılı iznimiz olmadan tamamen veya kısmen kopyalanamaz, taklit edilemez veya kullanılamaz. Hizmetlerimizde belirtilen tüm diğer ticari markalar, tescilli ticari markalar, ürün adları ve şirket adları veya logoları ilgili sahiplerinin mülkiyetidir. Ürünlerimize, hizmetlerimize, süreçlerimize veya diğer bilgilerimize ticari ad, ticari marka, üretici, tedarikçi veya diğer bir şekilde atıfta bulunmak bizim veya Lehtarlar tarafından onay, sponsorluk veya öneri teşkil etmez veya ima etmez.

Geribildirim

Biz veya Lehtarlarımız eğer seçerseniz Hizmetlerimiz hakkında geribildirim, öneriler ve fikirler (“Geri Bildirim”) sağlamanız için size bir mekanizma sağlayabiliriz. Biz veya Lehtarlarımızın tamamen bizim takdirimizde bize sağladığınız Geribildirimi Hizmetlerimizin gelecek geliştirmeleri ve değişiklikleri dahil herhangi bir şekilde kullanabileceğimizi kabul ediyorsunuz. Siz işbu Şartları kabul etmekle bize, Lehtarlarımıza ve bizim tayin ettiklerimize, size veya herhangi bir üçüncü tarafa atıf veya ücret sağlama yükümlülüğü olmaksızın, şimdi var olan veya gelecek var olacak herhangi bir ortamda, yazılımda veya teknolojide, herhangi bir şekilde veya herhangi bir amaç için Geribildirimi kullanmak, çoğaltmak, değiştirmek, onlardan türev çalışmalar üretmek, dağıtmak ve görüntülemek için daimi, dünya genelinde, tam devredilebilir, alt lisansı verilebilir, gayrikabili rücu, telifsiz bir lisans vermektesiniz. Biz ve Lehtarlar sizin bize sağladığınız Gerilbildirimlerin gizli olmadığını ve özel olmadığını addedeceğiz.

Garantilerden Feragat

HİZMETLERİN VE HİZMET İÇERİĞİNİN KULLANIMI SADECE SİZİN RİSKİNİZEDİR. HİZMETLER VE HİZMET İÇERİĞİNİN HER BİRİ BİR “OLDUĞU GİBİ” VE “SUNULDUĞU GİBİ” TEMELDE SAĞLANIR. YÜRÜRLÜKTEKİ YASALARIN İZİN VERDİĞİ MAKSİMUM ÖLÇÜDE BİZ VE LEHTARLAR, TİCARETE ELVERİŞLİLİĞİN ÖRTÜLÜ GARANTİLERİ, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK, MÜLKİYET, ZAPTA KARŞI TEKEFFÜL VE İHLAL ETMEME DAHİL ANCAK ONLARLA SINIRLI OLMAKSIZIN AÇIK VEYA ÖRTÜLÜ OLSUN HER TÜR GARANTİLERDEN FERAGAT EDİYORUZ. HİZMETLER VEYA HERHANGİ HİZMET İÇERİĞİNİN DOĞRULUĞUNU, TAMLIĞINI VEYA KULLANIŞLILIĞINI GARANTİ ETMİYORUZ VE SİZ HİZMETLERE VE HİZMET İÇERİĞİNE SADECE KENDİ RİSKİNİZE GÜVENİYORSUNUZ. HİZMETLERİMİZ ÜZERİNDEN ERİŞTİĞİNİZ VEYA ELDE ETTİĞİNİZ HERHANGİ MATERYAL KENDİ TAKDİRİNİZ VE RİSKİNİZ ÜZERİNE ELDE EDİLİR VE HİZMETLERİMİZ ÜZERİNDEN MATERYALLERİN İNDİRİLMESİNİN SONUCUNDA BİLGİSAYARINIZA GELEBİLECEK ZARARLARDAN VEYA VERİ KAYBINDAN SADECE SİZ SORUMLUSUNUZ. SÖZLÜ VEYA YAZILI OLSUN SİZİN TARAFINIZDAN BİZDEN VEYA HİZMETLERİMİZDEN VEYA ONUN ÜZERİNDEN ELDE EDİLEN HİÇBİR ÖNERİ VEYA BİLGİ İŞBU SÖZLEŞMEDE AÇIKÇA BEYAN EDİLMEYEN BİR GARANTİ OLUŞTURMAYACAKTIR. BAZI EYALETLER GARANTİLERDEN FERAGATİ YASAKLAYABİLİR VE EYALETTEN EYALETE DEĞİŞEN DİĞER HAKLARINIZ OLABİLİR.

Sorumluluğun Kısıtlanması

YÜRÜRLÜKTEKİ YASALARIN İZİN VERDİĞİ MAKSİMUM ÖLÇÜDE BİZ AŞAĞIDAKİ KAYIP KATEGORİLERİ İÇİN SORUMLU OLMAYACAĞIZ: A) HERHANGİ DOLAYLI, ARIZİ, ÖZEL VEYA CEZAİ ZARARLAR VE B) İSTER DOĞRUDAN, DOLAYLI VEYA NİHAİ OLSUN TÜM DURUMLARDA HİZMETLERİMİZİ VE HİZMET İÇERİĞİMİZİ KULLANMANIZDAN KAYNAKLANAN KAR, PEŞTEMALLIK, KULLANIM, VERİ KAYBI VEYA DİĞER MADDİ OLMAYAN KAYIPLARIN ZARARLARI (BU ZARARLARIN OLABİLECEĞİ KONUSUNDA BİLGİLENDİRİLMİŞ OLSA BİLE). HİÇBİR KOŞUL ALTINDA LEHTARLARIN SİZİN HİZMETLERİ VE HİZMET İÇERİĞİNİ (GARANTİ TALEPLERİ DAHİL ANCAK ONLARLA SINIRLI DEĞİL) KULLANMANIZA İLİŞKİN TOPLAM SORUMLULUĞU MAHKEMEYE BAKMAKSIZIN VE HERHANGİ BİR TALEP VEYA DAVANIN SÖZLEŞME, HAKSIZ FİİL VEYA DİĞER BİR TEMELDE BULUNUP BULUNMADIĞINA BAKMAKSIZIN VARSA HİZMETLERİN VE HİZMET İÇERİĞİNİN KULLANIMI İÇİN BİZE ÖDEMİŞ OLDUĞUNUZ TUTARLAR VEYA ELLİ ABD DOLARINDAN (50 ABD DOLARI) BÜYÜK OLANINI AŞMAYACAKTIR.

BAZI EYALETLER DOLAYLI VEYA ARIZİ ZARARLAR İÇİN SORUMLULUĞUN DIŞLANMASINA VEYA KISITLANMASINA İZİN VERMEDİĞİNDEN YUKARIDAKİ KISITLAMA SİZİN İÇİN GEÇERLİ OLMAYABİLİR. SORUMLULUĞUN BU KISITLAMALARI YÜRÜRLÜKTEKİ YASALARCA İZİN VERİLEN MAKSİMUM ÖLÇÜDE İCRA EDİLECEKTİR.

Zarar Görmemesini Sağlama

Bizim ve LEHTARLARIN Hizmetleri ve Hizmet İçeriğini kullanmanızın, bu Şartları ihlal etmenizin veya Hizmetler veya Hizmet İçeriğini kullanmanızla üçüncü bir tarafın haklarını ihlal etmenizin neden olacağı her tür maliyet, zarar, masraf ve sorumluluktan zarar görmemesini sağlayacak ve gerekirse tazmin edeceksiniz.

Yasal Bildirimler

İşbu Şartların uygulanması ihtilaf ve hukuk tercihi ilkeleri hariç California Eyaletinin yasalarına tabi olacaktır. İşbu Şartlar veya Hizmetleri veya Hizmet İçeriğini kullanmanızdan doğan veya onlarla ilişkili talepler için münhasır yargılama yetkisi ve yargılama yeri California Eyaletindeki Santa Clara County'de bulunan eyalet ve federal mahkemelerinindir ve bu mahkemelerin yargılama yetkisine tabi olmayı gayri kabili rücu kabul etmektesiniz. İşbu Şartlardaki herhangi bir hakkı veya hükmü icra edemememiz bizim tarafımızdan yazılı olarak kabul edilmedikçe bu tür hak veya hükümden feragat ettiğimiz anlamına gelmeyecektir. Yetkili yargılama mahkemesinin işbu Şartların herhangi bir hükmünü yasadışı, geçersiz veya icra edilemez olarak karar vermesi halinde geriye kalan hükümler tam yürürlükte kalacaktır.

Toplu Davadan Feragat

Yasaların izin verdiği ölçüde, bir ihtilafı çözme veya dava etmek için yapılan tüm ve her tür kovuşturma yalnızca bireysel temelde yapılmalıdır. Ne siz ne de Lehtarlar, toplu dava, özel temsilci genel dava veya taraflardan birinin temsil sıfatıyla hareket ettiği veya hareket etmeyi önerdiği diğer herhangi bir kovuşturma olarak herhangi bir ihtilaf kovuşturmasına başvurmayacaktır.

Telif Hakkı Politikası

Hakkınız bulunmadıkça herhangi UC Point telif haklı materyalleri, ticari markaları veya diğer mülkiyet bilgilerini herhangi bir şekilde yayınlayamaz, dağıtamaz veya çoğaltamazsınız. UC Point'in politikası tamamen kendi takdirinde olmak üzere UC Point, LEHTARLAR veya üçüncü tarafların telif haklarını ihlal eden herhangi bir kullanıcının Hesabını feshetmektir. Eğer de siz çalışmanızın Sitede telif hakkı ihlalini teşkil eder bir şekilde kopyalandığına veya yayınlandığına inanıyorsanız lütfen Dijital Milenyum Telif Hakkı Yasası (DMCA), 17 U.S.C. 512. maddesi uyarınca ilgili bildirimler için gereksinimleri yerine getirin. En azından siz Telif Hakkı Acentenize aşağıdaki bilgileri sağlamalısınız: telif hakkı sahibinin adına hareket etmeye yetkili kişinin bir elektronik veya fiziksel imzası, ihlal edildiğini iddia ettiğiniz telif haklı çalışmanın bir açıklaması, Sitede ihlal edildiğini iddia ettiğiniz materyalin konumunun bir tanımı, adresiniz, telefon numaranız ve e-posta adresiniz, ihtilaflı kullanıma telif hakkı sahibi, onun acentesi veya yasalar tarafından izin verilmediğine iyi niyetle inandığınızı beyan eden yazılı bir beyanname ve sizin tarafınızdan yalan yere tanıklık cezasına tabi olarak verdiğiniz ve bildiriminizdeki yukarıdaki bilgilerin doğruluğunu ve sizin telif hakkı sahibi olduğunuzu veya telif hakkı sahibinin adına hareket etmeye yetkili olduğunuzu beyan eden bir beyanname. UC Point'in telif hakkı ihlalleri taleplerinin bildirimi için Telif Hakkı Acentesine “Telif Hakkı Acentesinin dikkatine” ibaresiyle aşağıdaki bilgiler kullanılarak erişilebilir: [Telif Hakkı Acentesinin e-posta adresi] veya aşağıda verilen adresimiz.

Elektronik İletişimler

Sizle UC Point arasındaki iletişimler; ister Siteyi kullanın veya e-posta gönderin veya isterse de UC Point Sitede bildirimler yayınlasın veya sizinle e-posta üzerinden iletişim kursun elektronik olacaktır. Akdi amaçlar için siz (a) UC Point'ten elektronik şekilde iletişimler almayı, (b) UC Point'in size elektronik olarak sağladığı tüm şartlar ve koşulların, anlaşmaların, bildirimlerin, ifşaların ve diğer iletişimlerin bu tür iletişimlerin basılı şekliyle aynı şekilde yasal gereksinimleri karşılayacağını kabul etmektesiniz. Bahsedilenler sizin feragat edilemeyen haklarınızı etkilemeyecektir.

Kontakta oss

Hizmetlerimiz veya bu Şartlara ilişkin sorularınız veya endişeleriniz varsa lütfen bizimle şu e-postadan iletişim kurun: legal@uc-point.com

Genel şartlara geri dön

Kullanıcının Sağladığı İçerik (Gönderimler)

İşbu Şartlarda "Gönderim" ifadesi, kullanıcılarımız tarafından gönderilen içeriği ifade eder ve herhangi bir kullanıcı tarafından sağlanan herhangi bir dosya (SMART Notebook® yazılımı formatında, SMART Table® yazılımı formatında, .pdf formatında, PowerPoint® ve Microsoft® ® Word formatında oluşturulan dosyalar dahil), metin, görüntüler, içerik, video, ses dosyaları, iletişimler, görüşler, bağlantılar, yazılım, veriler ve herhangi bir Kullanıcının sağladığı diğer herhangi bir içeriği kapsar, fakat bunlarla sınırlı değildir. Kullanıcılar; içeriği karşıya yükleme sayfaları veya dosya içeriğini paylaşmanın diğer yöntemleri, mesaj panoları, sohbetler (tartışma forumları), günlükler, olaylar takvimi, ses ve/veya podcast'ler, video günlükler, kişisel web sayfaları, wiki sayfalar ve/veya kullanıcıların iletişim kurabilmesi veya diğerleriyle materyal paylaşabilmesi için SMART tarafından tasarlanan diğer mesaj veya iletişim olanakları dahil, fakat bunlarla sınırlı olmayan çeşitli yollardan gönderim sağlayabilirler.

Siz, gerek umuma açık yayınlansın veya gizli iletilsin, ürünlerimiz üzerinden erişilebilen tüm gönderimlerin yalnızca Gönderimin alındığı kişinin sorumluluğu olduğunu ve BU TÜR GÖNDERİM VE İÇİNDE İHTİVA OLUNAN TÜM MATERYALİ RİSKİ SİZE AİT OLARAK KULLANMAYI kabul etmektesiniz. SMART, kullanıcılar tarafından sağlanan gönderimleri denetlememekte ve dolayısıyla da böyle bir Gönderimin doğruluğunu, niteliğini, bütünlüğünü veya sahipliğini garanti etmemektedir. Siz, bir şekilde incitici veya yakışıksız bulacağınız veya hakları gereken şekilde alınmamış Gönderim materyaliyle karşılaşabileceğinizi kabul etmektesiniz. Siz, ürünlerimizde yayınlanabilecek üçüncü tarafların içeriklerinden SMART'ın sorumluluk üstlenmediğini kabul etmektesiniz. SMART, kullanıcılara herhangi bir ihtilaf (veya şikayeti) bildirme yöntemini sağlayabilirse de, gönderimleri kullanımınızdan ve diğer kullanıcılarla aranızdaki muhtemel ihtilaflardan yalnızca siz sorumlu olacaksınız (Lütfen ek bilgi için Bir Sorun, İhtilaf veya Kaldırma İsteği bölümüne bakınız).

Kullanıcılar, ürünlerimizde yayınlanmaları durumunda bu tür web sitelerindeki içeriğin Şartları ihlal etmemesi kaydıyla üçüncü taraflarca barındırılan ve sağlanan içeriğe hipermetin bağlantılarını gönderimlere ekleyebilirler. SMART, bu tür diğer web siteleri ve web tabanlı kaynaklar üzerinde herhangi bir denetim yapmamaktadır. SMART, herhangi bir Gönderim veya ürünlerimizdeki diğer herhangi bir içeriğin doğruluğunu onaylamamakta veya garanti etmemektedir. Siz, herhangi bir üçüncü tarafın içeriği, reklamları, tanıtımları, ürünleri veya ürünlerimiz üzerinden erişilebilen diğer materyallerinin doğruluğu veya mevcudiyetinden SMART'ın sorumlu olmadığını ve bu tür içeriğin gönderimi veya kullanımı sonucunda maruz kalınan zararlardan sorumlu olmayacağını kabul etmektesiniz.

SMART tamamen kendi takdirinde fakat hiçbir yükümlülük altına girmeden gönderimleri inceleme, gönderimleri veya onların içindeki bağlantıları kaldırma veya kaldırmayı ya da yayınlamayı reddetme hakkını saklı tutar.

SMART sizin gizliliğinizi korumak için çaba gösteriyor olsa da (bakın Gizlilik Politikamız ), Gönderimlerde kendiniz (özellikle de öğrencileriniz) veya çocuklarınız hakkındaki her tür kişisel kimlik bilgilerinizi verirken her zaman dikkatli olmalısınız. Gönderdiğiniz Gönderimlerin diğerleri tarafından elde edilebilir ve kullanılabilir. SMART, ürünlerimizdeki Gönderimlerde bulunan içeriği, mesajları veya bilgiyi denetlememekte veya onaylamamaktadır. SMART, Gönderimler ve herhangi bir Gönderime katılımınız sonucunda doğan eylemler bağlamında herhangi bir sorumluluktan veya yükümlülükten özellikle feragat etmektedir.

SMART, bu tür bilgileri doğrulayamadığından veya bilginin ait olduğu kişi tarafından söz konusu bilgilerin yayınlanmasının onaylanıp onaylanmadığını teyit edemediğinden dolayı telefon numaraları, açık adresler veya diğer kişisel kimlik bilgilerini ihtiva eden, herhangi bir Gönderimi tamamen kendi takdirinde kaldırma hakkını - herhangi bir yükümlülüğü olmaksızın - saklı tutar. SMART, etkilenen bireyden kaldırma isteğini alması halinde, eğer bu tür bilgilerin bu şekilde umuma açık erişim için amaçlanan iş temas bilgileri olduğu kanısına gelirse kimliği saptanabilir bir kişinin bilgilerini bırakabilir.

Gönderimlerinizin tüm mülkiyet haklarına sahip olmaya devam edersiniz. Buna rağmen herhangi bir Gönderim göndererek (herhangi bir şekilde) SMART'a, onun ilgili iştiraklerine, bağlı şirketlerine, tedarikçilerine, haleflerine, devralanlarına, lisans sahiplerine, alt lisans sahiplerine, satıcılarına ve distribütörlerine gönderimlerinizi (kısmen veya tamamen) bilinen veya gelecekte keşfedilecek herhangi bir şekilde kullanmak, çoğaltmak, kopyalamak, birleştirmek, dağıtmak, aktarmak, yayınlamak, umuma açık bir şekilde göstermek, umuma açık bir şekilde icra etmek, çevirmek ve yeniden biçimlendirmek için veya onları bilinen veya gelecekte geliştirilecek herhangi bir forma, medyaya veya teknolojiye entegre etmek için gayri kabili rücu telifsiz, daimi, dünya genelinde, münhasır olmayan, alt lisansı verilebilir, aktarılabilir bir lisans vermektesiniz.

Bazı ürünlerin birtakım kısımlarında sizin gönderdiğiniz Gönderimleri kaldırabilseniz veya onlara erişimi kısıtlayabilseniz de bu lisansın Gönderim gönderildikten sonra feshedilemeyeceğini veya feragat edilemeyeceğini kabul etmektesiniz. Örneğin eğer diğer kullanıcılar Gönderiminizi bir ders oluşturmak için indirmişlerse onlar indirilen böyle bir Gönderimi Gönderimi kaldırsanız bile işbu Şartlar uyarınca kullanma hakkına sahip olmaya devam ederler.

Siz aşağıdakileri sağlamadığınız müddetçe herhangi bir Gönderimi katkı yapmayacak veya düzenlemeyeceksiniz:

 • Siz, sağladığınız telif haklı içeriğin yazarı veya lisans sahibi olması ve Gönderimlerin işbu Şartlar uyaınca izin verildiği şekilde kullanılma biçimiyle tutarlı olarak kullanım için çalışanınız veya üçüncü taraflarla sahip olduğunuz bir lisans veya anlaşmalar uyarınca yasal olarak katkıda bulunmaya izniniz olması dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın Gönderimleri göndermek için yasal hakkınız vardır;
 • Gönderimlerin fotoğraflar, şekiller, resimler veya kısmen veya tamamen grafiksel olması (“Görüntüler”) durumunda siz varsa bu tür Görüntülerde betimlenen her bir kişinin (ve eğer bir küçük, küçüğün ebeveyni veya velisi ise) örnek yoluyla olmak üzere ancak bir kısıtlama olmaksızın bu tür Görüntülerin dağıtımı, umuma açık gösterimi ve çoğaltılması dahil işbu Şartlarda öngörülen Görüntülerin kullanımına izinlerini verdiklerini beyan ve taahhüt etmektesiniz,
 • Siz onun doğru olduğuna, incitici olmadığına ve yasal olduğuna ve üçüncü tarafların haklarını (karalamayı önleyici yasalar dahil ancak onlarla kısıtlı olmaksızın) ihlal etmediğine inanmaktasınız.

Sizden umuma açık forumlarda diğer kullanıcılarla herhangi bir kamuya açık bir alanda olduğu gibi etkileşmeniz ve saygı göstermeniz ve herhangi bir Gönderimde incitici, taciz edici veya diğer uygun olmayan bir dili kullanmaktan kaçınmanız beklenmektedir. Diğer kullanıcılarla etkileşimlerinizden sadece kendinizin sorumlu olduğunu kabul etmektesiniz.

Ürünlerimizin yerel, il, ulusal, uluslararası hukuk, kararname veya düzenlemeleri ihlal eder bir şekilde kullanımı işbu Şartların ihlalini teşkil eder.

Siz işbu Şartları kabul etmekle SMART'a işbu Şartları icra etmek için (i) şüphelenilen suç ihlallerini kovuşturmada yasa uygulayıcı mercilerle işbirliği yapma ve/veya (ii) internet hizmet sağlayıcılarının veya diğer ağ veya bilgisayar hizmetlerinin sistem yöneticileriyle işbirliği yapma yetkisi vermektesiniz.

SİZ, YANI SIRA TELİF HAKKININ İHLALİNİ TEŞKİL EDEN VEYA KARALAYICI OLAN, HERHANGİ BİR İÇERİĞİ KARŞIYA YÜKLEMENİZLE MAĞDUR OLAN BİR TARAFIN, KİŞİSEL BİLGİLERİNİZİN İFŞA EDİLMESİYLE VE MAĞDUR OLAN TARAFA TAZMİNAT ÖDEMENİZLE SONUÇLANABİLECEK HUKUKİ YOLLARA BAŞVURABİLECEĞİNİ KABUL ETMEKTESİNİZ.

Genel şartlara geri dön

Süre ve Fesih

İşbu otuz (30) günlük sözleşme, ürünü kullanmaya başladığınızda başlar ve taraflardan biri tarafından feshedilmedikçe ayma ay otomatik olarak yenilenir.

SMART, sizin tarafınızdan beyanlarınız, taahhütleriniz veya işbu sözleşme gereği yükümlülüklerinizin ihlali veya sizin ürünün kullanımı bağlamındaki eylemsizliğiniz için dahil fakat bunlarla kısıtlı olmaksızın tamamen kendi takdirinde işbu sözleşmeyi her zaman feshetme hakkına sahiptir.

İşbu sözleşmeyi SMART'a info@smarttech.com adresinden bir fesih isteği göndererek her zaman feshedebilirsiniz. Bu sözleşmeyi feshetmeniz, böyle bir fesihten önce ortaya çıkan herhangi bir ödeme yükümlülüğünden sizi ibra etmeyecektir. Fesih üzerine ürünlerimizi kullanmayı derhal bırakmalısınız. Aşağıdaki bölümler, işbu sözleşmenin feshinden sonra da geçerliliğini koruyacaktır: Giriş, GENEL ŞARTLAR, Toplu Davadan Feragat, Garantilerden Feragat ve Sorumluluğun Kısıtlanması, İhracat Sınırlamaları, Geribildirim, Uygulanan Yasa, Hükümlerin Geçersizliği, İhtilaf veya Kaldırma İsteği, Güvenlik, SMART Galeri, SMART'ın Sağladığı İçerik, Üçüncü Taraf Olanakları ve Siteleri, Kullanıcının Sağladığı İçerik (Gönderimler) ve Süre ve Fesih.

BİZE SORUNUZ MU VAR? Sizin sorularınızı memnuniyetle bekliyoruz:

SMART Technologies ULC
Dikkatine: Hukuk Departmanı
3636 Research Road N.W.
CALGARY, AB CANADA T2L 1Y1
+1.403.245.0333

© 2016, SMART Technologies ULC
365020_1